Nisba

Nisba betyder förhållande förhållande på arabiska, men det är även benämningen på ändelserna -iyy och -iyya. På svenska brukar nisba motsvaras av ändelser som -isk (arabisk), -ig (naturlig) och -ell (kulturell). Ord med dessa nisba-ändelser kallas för relativa adjektiv, även om en del av dem är substantiv.

aktiv, effektiv, kraftfull
fa33aal
فَعَّال
aktivitet, effktivitet
fa33aaliyya
فَعَّالِيَّة
alla, varje
kull
كُلّ
fakultet
kulliyya
كُلِّيَّة
antagande
'iftiraaD
إِفتِرَاض
hypotetisk
'iftiraaDiyy
إِفتِرَاضِيّ
arabisera, översätta till arabiska
3arraba
عَرَّبَ
arabisk
3arabiyy
عَرَبِيّ
arbete
3amal
عَمَل
process, metod
3amaliyya
عَمَلِيَّة
aska
ramaad
رَمَاد
grå
ramaadiyy
رَمَادِيّ
avslutning
khitaam
خِتَام
avslutande
khitaamiyy
خِتَامِيّ
avslutning
takmiil
تَكمِيل
kompletterande
takmiiliyy
تَكمِيلِيّ
bakom, bortom
khalfa
خَلفَ
bak-
khalfiyy
خَلفِيّ
bakgrund
khalfiyya
خَلفِيَّة
begränsning
HaSr
حَصر
exklusiv
HaSriyy
حَصرِيّ
behov, krav, nödvändighet
Daruura
ضَرُورَة
nödvändig
Daruuriyy
ضَرُورِيّ
bildning, kultur
thaqaafa
ثَقَافَة
kultur-, kulturell
thaqaafiyy
ثَقَافِيّ
blomma
zahra
زَهرَة
rosa
zahriyy
زَهرِيّ
bly
raSaaS
رَصَاص
grå
raSaaSiyy
رَصَاصِيّ
bröst
Sadr
صَدر
behå
Sadriyya
صَدرِيَّة
väst
Sudriyya
صُدرِيَّة
bröst-
Sadriyy
صَدرِيّ
centrum, plats
markaz
مَركَز
central
markaziyy
مَركَزِيّ
cykel, omgång
dawra
دَورَة
periodisk, cyklisk
dawriyy
دَورِيّ
dag
yawm
يَوم
daglig
yawmiyy
يَومِيّ
datum, historia
taariikh
تَارِيخ
historisk
taariikhiyy
تَارِيخِيّ
del, riktning, sida
naHw
نَحو
grammatisk
naHwiyy
نَحوِيّ
despotism, tyranni
ta3assuf
تَعَسُّف
despotisk, förtryckande
ta3assufiyy
تَعَسُّفِيّ
dimma
Dabaab
ضَبَاب
dimmig
Dabaabiyy
ضَبَابِيّ
Egypten
miSr
مِصر
egyptisk
miSriyy
مِصرِيّ
ekonomi
'iqtiSaad
إِقتِصَاد
ekonomisk
'iqtiSaadiyy
إِقتِصَادِيّ
eld
naar
نَار
eld-
naariyy
نَارِيّ
exegetik, kommentar
tafsiir
تَفسِير
förklarande, tolkande, illustrerande
tafsiiriyy
تَفسِيرِيّ
exempel, standard
mithaal
مِثَال
idealisk, exemplarisk
mithaaliyy
مِثَالِيّ
fakta, sanning, verklighet
Haqiiqa
حَقِيقَة
sann
Haqiiqiyy
حَقِيقِيّ
feber, värme
Haraara
حَرَارَة
termisk
Haraariyy
حَرَارِيّ
folk, nation
sha3b
شَعب
populär, folklig
sha3biyy
شَعبِيّ
frost
Saqii3
صَقِيع
frostig
Saqii3iyy
صَقِيعِيّ
förlöjliga, skratta åt
sakhira
سَخِرَ
sarkastisk
sukhriyy
سُخرِيّ
sarkasm
sukhriyya
سُخرِيَّة
förnekande
'inkaar
إِنكَار
förnekande, negativ
'inkaariyy
إِنكَارِيّ
förnuft, förstånd
ma3quul
مَعقُول
begriplighet
ma3quuliyya
مَعقُولِيَّة
förnuft, hjärna, sinne
3aql
عَقل
mentalitet
3aqliyya
عَقلِيَّة
förtal
qadhf
قَذف
kränkande
qadhfiyy
قَذفِيّ
galenskap
junuun
جُنُون
galen
junuuniyy
جُنُونِيّ
glas
zujaaj
زُجَاج
glas-
zujaajiyy
زُجَاجِيّ
golv, jord, mark
'arD
أَرض
jordisk
'arDiyy
أَرضِيّ
mark
'arDiyya
أَرضِيَّة
guld
dhahab
ذَهَب
gyllene
dhahabiyy
ذَهَبِيّ
handel
tijaara
تِجَارَة
handels-, kommersiell
tijaariyy
تِجَارِيّ
handling, verb
fi3l
فِعل
verklig, verbal
fi3liyy
فِعلِيّ
hem, hemland
waTan
وَطَن
nationell
waTaniyy
وَطَنِيّ
hus
manzil
مَنزِل
hushållig
manziliyy
مَنزِلِيّ
hälsa
SiHHa
صِحَّة
hälsomässig
SiHHiyy
صِحِّيّ
hälsa
3aafiya
عَافِيَة
spontan
3afwiyy
عَفوِيّ
spontanitet
3afwiyya
عَفوِيَّة
häst
faras
فَرَس
hästsport
furuusiyya
فُرُوسِيَّة
hörande
sam3
سَمع
akustisk
sam3iyy
سَمعِيّ
idé
fikra
فِكرَة
mental, intellektuell
fikriyy
فِكرِيّ
ignorant
jaahil
جَاهِل
okunnighet, tiden före islam
jaahiliyya
جَاهِلِيَّة
imitation, tradition
taqliid
تَقلِيد
traditionell, konventionell
taqliidiyy
تَقلِيدِيّ
inflammation
'iltihaab
إِلتِهَاب
inflammatorisk
'iltihaabiyy
إِلتِهَابِيّ
inkalla, mobilisera, rekrytera
jannada
جَنَّدَ
soldat
jundiyy
جُندِيّ
integration
takaamul
تَكَامُل
integrativ
takaamuliyy
تَكَامُلِيّ
intern, tillhörande
daakhil
دَاخِل
inre, intern
daakhiliyy
دَاخِلِيّ
is
jaliid
جَلِيد
isig
jaliidiyy
جَلِيدِيّ
isolering
'infiraad
إِنفِرَاد
individualistisk
'infiraadiyy
إِنفِرَادِيّ
Kina
alSSiin
اَلصِّين
kinesisk
Siiniyy
صِينِيّ
tråg, ugnsform
Siiniyya
صِينِيَّة
kirurg
jarraaH
جَرَّاح
kirurgisk
jiraaHiyy
جِرَاحِيّ
kolonialism
'isti3maar
إِستِعمَار
kolonialist
'isti3maariyy
إِستِعمَارِيّ
imperialism
'isti3maariyya
إِستِعمَارِيَّة
koppar
nuHaas
نُحَاس
kopprig
nuHaasiyy
نُحَاسِيّ
kung
malik
مَلِك
kunglig
malakiyy
مَلَكِيّ
kust
saaHil
سَاحِل
ödla
siHliyya
سِحلِيَّة
kvantitet
kamm
كَمّ
kvantitativ
kammiyy
كَمِّيّ
känsla
'iHsaas
إِحسَاس
allergi, känslighet
Hasaasiyya
حَسَاسِيَّة
kön, sex
jins
جِنس
nationalitet
jinsiyya
جِنسِيَّة
land
balad
بَلَد
distrikt, kommun
baladiyya
بَلَدِيَّة
land, nation, stat
dawla
دَولَة
internationell
duwaliyy
دُوَلِيّ
lantbruk
ziraa3a
زِرَاعَة
jordbrukande, jordbruks-
ziraa3iyy
زِرَاعِيّ
odling
ziraa3iyya
زِرَاعِيَّة
litteratur
'adab
أَدَب
litterär
'adabiyy
أَدَبِيّ
ljud, röst, votum
Sawt
صَوت
fonetisk, akustisk
Sawtiyy
صَوتِيّ
magi
siHr
سِحر
magisk
siHriyy
سِحرِيّ
mandel
lawza
لَوزَة
mandelformad
lawziyy
لَوزِيّ
medicin
Tibb
طِبّ
medicinsk
Tibbiyy
طِبِّيّ
metall, mineral
ma3din
مَعدِن
mineral-, metallisk
ma3diniyy
مَعدِنِيّ
monument, ruin
'athar
أَثَر
arkeologisk
'athariyy
أَثَرِيّ
morgon
SabaaH
صَبَاح
morgon
SabaaHiyy
صَبَاحِيّ
mur
jidaar
جِدَار
inbyggd
jidaariyy
جِدَارِيّ
månad
shahr
شَهر
månatlig
shahriyy
شَهرِيّ
måne
qamr
قَمر
mån-
qamariyy
قَمَرِيّ
möte, samling
'ijtimaa3
إِجتِمَاع
socialism
'ijimaa3iyya
إِجِمَاعِيَّة
social
'ijtimaa3iyy
إِجتِمَاعِيّ
natur
Tabii3a
طَبِيعَة
naturlig, normal
Tabii3iyy
طَبِيعِيّ
nyfikenhet
fuDuul
فُضُول
nyfiken
fuDuuliyy
فُضُولِيّ
omvandling, transformation
taHwiil
تَحوِيل
transformerande
taHwiiliyy
تَحوِيلِيّ
permanent
daa'im
دَائِم
permanent
daa'imiyy
دَائِمِيّ
person
shakhS
شَخص
individuell, personlig
shakhSiyy
شَخصِيّ
plural, samlande
jam3
جَمع
förening
jam3iyya
جَمعِيَّة
pol
quTb
قُطب
arktisk
quTbiyy
قُطبِيّ
polis
shurTa
شُرطَة
polis
shurTiyy
شُرطِيّ
ritande
rasm
رَسم
officiell
rasmiyy
رَسمِيّ
ros
warda
وَردَة
rosa
wardiyy
وَردِيّ
rot, ursprung
'aSl
أَصل
autentisk
'aSiliyy
أَصِلِيّ
rot, ven
3irq
عِرق
etnisk
3irqiyy
عِرقِيّ
rasism
3irqiyya
عِرقِيَّة
samarbete
'ishtiraak
إِشتِرَاك
socialist
'ishtiraakiyy
إِشتِرَاكِيّ
socialism
'ishtiraakiyya
إِشتِرَاكِيَّة
samarbete
ta3aawun
تَعَاوُن
samverkande
ta3aawuniyy
تَعَاوُنِيّ
sand
raml
رَمل
sandig
ramliyy
رَملِيّ
segel
shiraa3
شِرَاع
seglande
shiraa3iyy
شِرَاعِيّ
silver
fiDDa
فِضَّة
silvrig
fiDDiyy
فِضِّيّ
själ, själv
nafs
نَفس
mental, psykisk, spirituell
nafsiyy
نَفسِيّ
självmord
'intiHaar
إِنتِحَار
självmordsbenägen
'intiHaariyy
إِنتِحَارِيّ
sol
shams
شَمس
parasoll
shamsiyya
شَمسِيَّة
sol-
shamsiyy
شَمسِيّ
som
mithl
مِثل
homosexuell
mithliyy
مِثلِيّ
språk
lugha
لُغَة
språklig
lughawiyy
لُغَوِيّ
stad
madiina
مَدِينَة
civil, urban
madaniyy
مَدَنِيّ
syn
baSar
بَصَر
visuell
baSariyy
بَصَرِيّ
synpunkt
naZar
نَظَر
teori
naZriyya
نَظرِيَّة
syra
HamD
حَمض
sur
HamDiyy
حَمضِيّ
citrusfrukt
HamDiyya
حَمضِيَّة
tak, yta
saTH
سَطح
ytlig
saTHiyy
سَطحِيّ
teater
masraH
مَسرَح
teaterpjäs
masraHiyya
مَسرَحِيَّة
tidning
SaHiifa
صَحِيفَة
journalist
SaHaafiyy
صَحَافِيّ
tillgivenhet, vänskap
wudd
وُدّ
vänlig
waddiyy
وَدِّيّ
tjuv
liSS
لِصّ
stöld
luSuuSiyya
لُصُوصِيَّة
trä
khashab
خَشَب
trä-, träig
khashabiyy
خَشَبِيّ
xylofon
khashabiyya
خَشَبِيَّة
turism
siyaaHa
سِيَاحَة
turistisk
siyaaHiyy
سِيَاحِيّ
uppskjutande
taswiif
تَسوِيف
fördröjande, uppskjutande
taswiifiyy
تَسوِيفِيّ
utanför, utomhus
khaarij
خَارِج
extern
khaarijiyy
خَارِجِيّ
utbildning
ta3liim
تَعلِيم
pedagogisk
ta3liimiyy
تَعلِيمِيّ
vagina
mahbal
مَهبَل
vaginal
mahbaliyy
مَهبَلِيّ
vax
sham3
شَمع
gjord av vax
sham3iyy
شَمعِيّ
vetenskap
3ilm
عِلم
vetenskaplig
3ilmiyy
عِلمِيّ
vindruva
3inaba
عِنَبَة
blåbär
3inabiyya
عِنَبِيَّة
väster
gharb
غَرب
västerländsk
gharbiyy
غَربِيّ
yrke
mihna
مِهنَة
yrkes-, yrkesmässig
mihaniyy
مِهَنِيّ
ånga
bukhaar
بُخَار
ångdriven
bukhaariyy
بُخَارِيّ
åskmuller
ra3d
رَعد
åsk-
ra3diyy
رَعدِيّ
ägna
karrasa
كَرَّسَ
stol
kursiyy
كُرسِيّ
ära
sharaf
شَرَف
heders-
sharafiyy
شَرَفِيّ
ära
majd
مَجد
lovvärd
majdiyy
مَجدِيّ
öster
sharq
شَرق
österländsk
sharqiyy
شَرقِيّ
övergångs-
'intiqaaliyy
إِنتِقَالِيّ
övergångs-
'intiqaaliyy
إِنتِقَالِيّ