Regelbunden plural

Regelbunden plural kännetecknas av att den slutar på aatun eller uuna. Du kan läsa mer om detta i grammatikavsnittet för regelbunden plural
Här ser du alla ord i ordlistan med regelbunden plural. Eftersom de är så många är de indelade i fyra grupper:

Femininum och maskulinum pluraländelse

Många ord som beskriver yrken och adjektiv, det vill säga ord som beskriver människor, har ofta regelbunden böjning. I femininum singular slutar de på a, i femininum plural slutar de på aatun och i maskulinum plural slutar de på uuna.

anställd (f)
مُوَظَّفَة
muwaZZafa
مُوَظَّفَات
muwaZZafaat
anställd (m)
مُوَظَّف
muwaZZaf
مُوَظَّفُون
muwaZZafuun
bagare (f)
خَبَّازَة
khabbaaza
خَبَّازَات
khabbaazaat
bagare (m)
خَبَّاز
khabbaaz
خَبَّازُون
khabbaazuun
begåvad (f)
مَوهُوبَة
mawhuuba
مَوهُوبَات
mawhuubaat
begåvad (m)
مَوهُوب
mawhuub
مَوهُوبُون
mawhuubuun
bortskämd (f)
مُدَلَّلَة
mudallala
مُدَلَّلَات
mudallalaat
bortskämd (m)
مُدَلَّل
mudallal
مُدَلَّلُون
mudallaluun
dold (f)
مُتَنَكِّرَة
mutanakkira
مُتَنَكِّرَات
mutanakkiraat
dold (m)
مُتَنَكِّر
mutanakkir
مُتَنَكِّرُون
mutanakkiruun
dykare (f)
غَوَّاصَة
ghawwaaSa
غَوَّاصَات
ghawwaaSaat
dykare (m)
غَوَّاص
ghawwaaS
غَوَّاصُون
ghawwaaSuun
exakt (f)
مَضبُوطَة
maDbuuTa
مَضبُوطَات
maDbuuTaat
exakt (m)
مَضبُوط
maDbuuT
مَضبُوطُون
maDbuuTuun
favorit (f)
مُفَضَّلَة
mufaDDala
مُفَضَّلَات
mufaDDalaat
favorit (m)
مُفَضَّل
mufaDDal
مُفَضَّلُون
mufaDDaluun
flitig (f)
مُجتَهِدَة
mujtahida
مُجتَهِدَات
mujtahidaat
flitig (m)
مُجتَهِد
mujtahid
مُجتَهِدُون
mujtahiduun
fotograf (f)
مُصَوِّرَة
muSawwira
مُصَوِّرَات
muSawwiraat
fotograf (m)
مُصَوِّر
muSawwir
مُصَوِّرُون
muSawwiruun
främling, utvandrare, invandrare (f)
مُغتَرِبَة
mughtariba
مُغتَرِبَات
mughtaribaat
främling, utvandrare, invandrare (m)
مُغتَرِب
mughtarib
مُغتَرِبُون
mughtaribuun
få, lite (f)
قَلِيلَة
qaliila
قَلِيلَات
qaliilaat
få, lite (m)
قَلِيل
qaliil
قَلِيلُون
qaliiluun
färgad (f)
مُلَوَّنَة
mulawwana
مُلَوَّنَات
mulawwanaat
färgad (m)
مُلَوَّن
mulawwan
مُلَوَّنُون
mulawwanuun
färsk (f)
طَازِجَة
Taazija
طَازِجَات
Taazijaat
färsk (m)
طَازِج
Taazij
طَازِجُون
Taazijuun
förälder (f)
وَالِدَة
waalida
وَالِدَات
waalidaat
förälder (m)
وَالِد
waalid
وَالِدُون
waaliduun
gift (f)
مُتَزَوِّجَة
mutazawwija
مُتَزَوِّجَات
mutazawwijaat
gift (m)
مُتَزَوِّج
mutazawwij
مُتَزَوِّجُون
mutazawwijuun
glad, nöjd, förtjust (f)
مُبتَهِجَة
mubtahija
مُبتَهِجَات
mubtahijaat
glad, nöjd, förtjust (m)
مُبتَهِج
mubtahij
مُبتَهِجُون
mubtahijuun
god, bra (f)
طَيِّبَة
Tayyiba
طَيِّبَات
Tayyibaat
god, bra (m)
طَيِّب
Tayyib
طَيِّبُون
Tayyibuun
gående (f)
ذَاهِبَة
dhaahiba
ذَاهِبَات
dhaahibaat
gående (m)
ذَاهِب
dhaahib
ذَاهِبُون
dhaahibuun
helig (f)
مُقَدَّسَة
muqaddasa
مُقَدَّسَات
muqaddasaat
helig (m)
مُقَدَّس
muqaddas
مُقَدَّسُون
muqaddasuun
hög, högljudd (f)
مُرتَفِعَة
murtafi3a
مُرتَفِعَات
murtafi3aat
hög, högljudd (m)
مُرتَفِع
murtafi3
مُرتَفِعُون
murtafi3uun
ingenjör (f)
مُهَندِسَة
muhandisa
مُهَندِسَات
muhandisaat
ingenjör (m)
مُهَندِس
muhandis
مُهَندِسُون
muhandisuun
kock (f)
طَبَّاخَة
Tabbaakha
طَبَّاخَات
Tabbaakhaat
kock (m)
طَبَّاخ
Tabbaakh
طَبَّاخُون
Tabbaakhuun
kokt (f)
مَسلُوقَة
masluuqa
مَسلُوقَات
masluuqaat
kokt (m)
مَسلُوق
masluuq
مَسلُوقُون
masluuquun
konstnär (f)
فَنَّانَة
fannaana
فَنَّانَات
fannaanaat
konstnär (m)
فَنَّان
fannaan
فَنَّانُون
fannaanuun
kreativ, genial (f)
مُبدِعَة
mubdi3a
مُبدِعَات
mubdi3aat
kreativ, genial (m)
مُبدِع
mubdi3
مُبدِعُون
mubdi3uun
känd (f)
مَشهُورَة
mashhuura
مَشهُورَات
mashhuuraat
känd (m)
مَشهُور
mashhuur
مَشهُورُون
mashhuuruun
lila (f)
بَنَفسَجِيَّة
banafsajiyya
بَنَفسَجِيَّات
banafsajiyyaat
lila (m)
بَنَفسَجِيّ
banafsajiyy
بَنَفسَجِيُّون
banafsajiyyuun
lysande (f)
مُتَأَلِّقَة
muta'alliqa
مُتَأَلِّقَات
muta'alliqaat
lysande (m)
مُتَأَلِّق
muta'alliq
مُتَأَلِّقُون
muta'alliquun
lämplig, passande (f)
مُنَاسِبَة
munaasiba
مُنَاسِبَات
munaasibaat
lämplig, passande (m)
مُنَاسِب
munaasib
مُنَاسِبُون
munaasibuun
lärare (f)
مُعَلِّمَة
mu3allima
مُعَلِّمَات
mu3allimaat
lärare (m)
مُعَلِّم
mu3allim
مُعَلِّمُون
mu3allimuun
lärare (f)
مُدَرِّسَة
mudarrisa
مُدَرِّسَات
mudarrisaat
lärare (m)
مُدَرِّس
mudarris
مُدَرِّسُون
mudarrisuun
maskulin (f)
مُذَكَّرَة
mudhakkara
مُذَكَّرَات
mudhakkaraat
maskulin (m)
مُذَكَّر
mudhakkar
مُذَكَّرُون
mudhakkaruun
mycket, många (f)
كَثِيرَة
kathiira
كَثِيرَات
kathiiraat
mycket, många (m)
كَثِير
kathiir
كَثِيرُون
kathiiruun
nära (f)
قَرِيبَة
qariiba
قَرِيبَات
qariibaat
nära (m)
قَرِيب
qariib
قَرِيبُون
qariibuun
nästa, kommande (f)
قَادِمَة
qaadima
قَادِمَات
qaadimaat
nästa, kommande (m)
قَادِم
qaadim
قَادِمُون
qaadimuun
resande (f)
مُسَافِرَة
musaafira
مُسَافِرَات
musaafiraat
resande (m)
مُسَافِر
musaafir
مُسَافِرُون
musaafiruun
revisor (f)
مُحَاسِبَة
muHaasiba
مُحَاسِبَات
muHaasibaat
revisor (m)
مُحَاسِب
muHaasib
مُحَاسِبُون
muHaasibuun
rostad (f)
مُحَمَّرَة
muHammara
مُحَمَّرَات
muHammaraat
rostad (m)
مُحَمَّر
muHammar
مُحَمَّرُون
muHammaruun
sen (f)
مُتَأَخِّرَة
muta'akhkhira
مُتَأَخِّرَات
muta'akhkhiraat
sen (m)
مُتَأَخِّر
muta'akhkhir
مُتَأَخِّرُون
muta'akhkhiruun
simmare (f)
سَبَّاحَة
sabbaaHa
سَبَّاحَات
sabbaaHaat
simmare (m)
سَبَّاح
sabbaaH
سَبَّاحُون
sabbaaHuun
sittande (f)
جَالِسَة
jaalisa
جَالِسَات
jaalisaat
sittande (m)
جَالِس
jaalis
جَالِسُون
jaalisuun
sjuksköterska (f)
مُمَرِّضَة
mumarriDa
مُمَرِّضَات
mumarriDaat
sjuksköterska (m)
مُمَرِّض
mumarriD
مُمَرِّضُون
mumarriDuun
självisk (f)
أَنَانِيَّة
'anaaniyya
أَنَانِيَّات
'anaaniyyaat
självisk (m)
أَنَانِيّ
'anaaniyy
أَنَانِيُّون
'anaaniyyuun
skräddare (f)
خَيَّاطَة
khayyaaTa
خَيَّاطَات
khayyaaTaat
skräddare (m)
خَيَّاط
khayyaaT
خَيَّاطُون
khayyaaTuun
skådespelare, agent, representant (f)
مُمَثِّلَة
mumaththila
مُمَثِّلَات
mumaththilaat
skådespelare, agent, representant (m)
مُمَثِّل
mumaththil
مُمَثِّلُون
mumaththiluun
specialiserad (f)
مُتَخَصِّصَة
mutakhaSSiSa
مُتَخَصِّصَات
mutakhaSSiSaat
specialiserad (m)
مُتَخَصِّص
mutakhaSSiS
مُتَخَصِّصُون
mutakhaSSiSuun
säker (f)
أَكِيدَة
'akiida
أَكِيدَات
'akiidaat
säker (m)
أَكِيد
'akiid
أَكِيدُون
'akiiduun
talesperson, talare (f)
مُتَحَدِّثَة
mutaHadditha
مُتَحَدِّثَات
mutaHaddithaat
talesperson, talare (m)
مُتَحَدِّث
mutaHaddith
مُتَحَدِّثُون
mutaHaddithuun
tidigare, föregående (f)
سَابِقَة
saabiqa
سَابِقَات
saabiqaat
tidigare, föregående (m)
سَابِق
saabiq
سَابِقُون
saabiquun
underhållande, intressant (f)
مُمتِعَة
mumti3a
مُمتِعَات
mumti3aat
underhållande, intressant (m)
مُمتِع
mumti3
مُمتِعُون
mumti3uun
upptagen (f)
مَشغُولَة
mashghuula
مَشغُولَات
mashghuulaat
upptagen (m)
مَشغُول
mashghuul
مَشغُولُون
mashghuuluun
utmärkt, magnifik (f)
عَظِيمَة
3aZiima
عَظِيمَات
3aZiimaat
utmärkt, magnifik (m)
عَظِيم
3aZiim
عَظِيمُون
3aZiimuun
vacker (f)
جَمِيلَة
jamiila
جَمِيلَات
jamiilaat
vacker (m)
جَمِيل
jamiil
جَمِيلُون
jamiiluun
varierande, annorlunda (f)
مُختَلِفَة
mukhtalifa
مُختَلِفَات
mukhtalifaat
varierande, annorlunda (m)
مُختَلِف
mukhtalif
مُختَلِفُون
mukhtalifuun
övertygad, säker (f)
مُتَأَكِّدَة
muta'akkida
مُتَأَكِّدَات
muta'akkidaat
övertygad, säker (m)
مُتَأَكِّد
muta'akkid
مُتَأَكِّدُون
muta'akkiduun

Femininum pluraländelse

Ord som är i femininum och slutar på a i singular brukar ofta ha regelbunden femininum pluraländelse dvs aatun.

adjektiv, egenskap
صِفَّة
Siffa
صِفَّات
Siffaat
agentur, representation
وَكَالَة
wakaala
وَكَالَات
wakaalaat
atom, partikel
ذَرَّة
dharra
ذَرَّات
dharraat
avfall, rest
فَضلَة
faDla
فَضلَات
faDlaat
avsnitt, paragraf
فِقرَة
fiqra
فِقرَات
fiqraat
balkong
شُرفَة
shurfa
شُرفَات
shurfaat
beslut
عَزمَة
3azma
عَزمَات
3azmaat
bibliotek, bokhandel, bokhylla
مَكتَبَة
maktaba
مَكتَبَات
maktabaat
bonus, höjning
عَلَاوَة
3alaawa
عَلَاوَات
3alaawaat
brådska, hjul, acceleration
عَجَلَة
3ajala
عَجَلَات
3ajalaat
bråk
مُجَادَلَة
mujaadala
مُجَادَلَات
mujaadalaat
byggnad
بِنَايَة
binaaya
بِنَايَات
binaayaat
böter
غَرَامَة
gharaama
غَرَامَات
gharaamaat
civilisation
حَضَارَة
HaDaara
حَضَارَات
HaDaaraat
dam
رَبَّة
rabba
رَبَّات
rabbaat
dans
رَقصَة
raqSa
رَقصَات
raqSaat
dekoration, utsmyckning
زِينَة
ziina
زِينَات
ziinaat
delegation
بِعثَة
bi3tha
بِعثَات
bi3thaat
departement
وِزَارَة
wizaara
وِزَارَات
wizaaraat
drottning
مَلِكَة
malika
مَلِكَات
malikaat
dumhet
حَمَاقَة
Hamaaqa
حَمَاقَات
Hamaaqaat
dyrkan, tillbedjan, kult
عِبَادَة
3ibaada
عِبَادَات
3ibaadaat
emigration, immigration, migration
هِجرَة
hijra
هِجرَات
hijraat
erfarenhet
خِبرَة
khibra
خِبرَات
khibraat
fall, glidning
عَثرَة
3athra
عَثرَات
3athraat
faster
عَمَّة
3amma
عَمَّات
3ammaat
fest
حَفلَة
Hafla
حَفلَات
Haflaat
flaska
زُجَاجَة
zujaaja
زُجَاجَات
zujaajaat
fordon
مَركَبَة
markaba
مَركَبَات
markabaat
fru
زَوجَة
zawja
زَوجَات
zawjaat
frånvaro
غَيبَة
ghayba
غَيبَات
ghaybaat
fästmö
خَطِيبَة
khaTiiba
خَطِيبَات
khaTiibaat
förhandling
مُفَاوَضَة
mufaawaDa
مُفَاوَضَات
mufaawaDaat
förslag
مُقتَرَح
muqtaraH
مُقتَرَحَات
muqtaraHaat
garderob, skåp
خِزَانَة
khizaana
خِزَانَات
khizaanaat
gate
بَوَابَة
bawaaba
بَوَابَات
bawaabaat
glädje, njutning
لَذَّة
ladhdha
لَذَّات
ladhdhaat
grad
دَرَجَة
daraja
دَرَجَات
darajaat
grupp
جَمَاعَة
jamaa3a
جَمَاعَات
jamaa3aat
guvernement, provins
مُحَافَظَة
muHaafaZa
مُحَافَظَات
muHaafaZaat
gåva, hyllning
تَقدِمَة
taqdima
تَقدِمَات
taqdimaat
handfull
حَفنَة
Hafna
حَفنَات
Hafnaat
handskakning
مُصَافَحَة
muSaafaHa
مُصَافَحَات
muSaafaHaat
hantverk, industri, tillverkning
صِنَاعَة
Sinaa3a
صِنَاعَات
Sinaa3aat
hinder
عَقَبَة
3aqaba
عَقَبَات
3aqabaat
hjälp
مُسَاعَدَة
musaa3ada
مُسَاعَدَات
musaa3adaat
hjältemod, mästerskap
بُطُولَة
buTuula
بُطُولَات
buTuulaat
hobby
هِوَايَة
hiwaaya
هِوَايَات
hiwaayaat
hopp
قَفزَة
qafza
قَفزَات
qafzaat
inbjudan
دَعوَة
da3wa
دَعوَات
da3waat
insekt
حَشَرَة
Hashara
حَشَرَات
Hasharaat
jacka
جَاكِت
jaakit
جَاكِتَات
jaakitaat
jumper, pullover, tröja
كَنزَة
kanza
كَنزَات
kanzaat
kjol
جِيبَة
jiiba
جِيبَات
jiibaat
klagomål
شَكوَة
shakwa
شَكوَات
shakwaat
knuff, betalning
دَفعَة
daf3a
دَفعَات
daf3aat
ko
بَقَرَة
baqara
بَقَرَات
baqaraat
konversation
مُكَالَمَة
mukaalama
مُكَالَمَات
mukaalamaat
koppling, kommunikation
مُوَاصَلَة
muwaaSala
مُوَاصَلَات
muwaaSalaat
kraft
قُدرَة
qudra
قُدرَات
qudraat
kram
ضَمَّة
Damma
ضَمَّات
Dammaat
kultur, bildning
ثَقَافَة
thaqaafa
ثَقَافَات
thaqaafaat
kyss
قُبلَة
qubla
قُبلَات
qublaat
leende
بَسَمَة
basama
بَسَمَات
basamaat
leksak, spel
لُعبَة
lu3ba
لُعبَات
lu3baat
lidande
حَسرَة
Hasra
حَسرَات
Hasraat
ljus
شَمعَة
sham3a
شَمعَات
sham3aat
lugn
سَكِينَة
sakiina
سَكِينَات
sakiinaat
länk, cirkel, avsnitt
حَلَقَة
Halaqa
حَلَقَات
Halaqaat
misslyckande
خَيبَة
khayba
خَيبَات
khaybaat
moln
غَيمَة
ghayma
غَيمَات
ghaymaat
mormor, farmor
جَدَّة
jadda
جَدَّات
jaddaat
motsägelse, regelbrott
مُخَالَفَة
mukhaalafa
مُخَالَفَات
mukhaalafaat
muskel
عَضَلَة
3aDala
عَضَلَات
3aDalaat
måltid
أَكلَة
'akla
أَكلَات
'aklaat
måltid
وَجَبَة
wajaba
وَجَبَات
wajabaat
möjlighet, tillfälle
مُنَاسَبَة
munaasaba
مُنَاسَبَات
munaasabaat
mönster
نَقشَة
naqsha
نَقشَات
naqshaat
möte
جَلسَة
jalsa
جَلسَات
jalsaat
nåd
رَحمَة
raHma
رَحمَات
raHmaat
nödvändighet, krav, behov
ضَرُورَة
Daruura
ضَرُورَات
Daruuraat
observation
مُلَاحَظَة
mulaaHaZa
مُلَاحَظَات
mulaaHaZaat
ord
كَلِمَة
kalima
كَلِمَات
kalimaat
orm
حَيَّة
Hayya
حَيَّات
Hayyaat
palmblad
سَعفَة
sa3fa
سَعفَات
sa3faat
paradis
جَنَّة
janna
جَنَّات
jannaat
prinsessa
أَمِيرَة
'amiira
أَمِيرَات
'amiiraat
publikation, broschyr
نَشرَة
nashra
نَشرَات
nashraat
recept
وَصفَة
waSfa
وَصفَات
waSfaat
regering
حُكُومَة
Hukuuma
حُكُومَات
Hukuumaat
rekommendation
تَوصِيَة
tawSiya
تَوصِيَات
tawSiyaat
relation, koppling
عَلَاقَة
3alaaqa
عَلَاقَات
3alaaqaat
resa
رِحلَة
riHla
رِحلَات
riHlaat
revolution
ثَورَة
thawra
ثَورَات
thawraat
roman
رِوَايَة
riwaaya
رِوَايَات
riwaayaat
rundtur
جَولَة
jawla
جَولَات
jawlaat
samhälle, stad
بَلدَة
balda
بَلدَات
baldaat
samling, möte
إِجتِمَاع
'ijtimaa3
إِجتِمَاعَات
'ijtimaa3aat
sammanslutning
عَصَبَة
3aSaba
عَصَبَات
3aSabaat
sandbank
ضِفَّة
Diffa
ضِفَّات
Diffaat
seger
غَلَبَة
ghalaba
غَلَبَات
ghalabaat
sida
صَفحَة
SafHa
صَفحَات
SafHaat
skicklighet
مَهَارَة
mahaara
مَهَارَات
mahaaraat
sko
جَزمَة
jazma
جَزمَات
jazmaat
skrik
صَرخَة
Sarkha
صَرخَات
Sarkhaat
skrik
صَيحَة
SayHa
صَيحَات
SayHaat
skrivare
طِبَاعَة
Tibaa3a
طِبَاعَات
Tibaa3aat
sopborste
مِكنَسَة
miknasa
مِكنَسَات
miknasaat
soppa
شُربَة
shurba
شُربَات
shurbaat
steg
خُطوَة
khuTwa
خُطوَات
khuTwaat
storlek
ضَخَامَة
Dakhaama
ضَخَامَات
Dakhaamaat
straff
عُقُوبَة
3uquuba
عُقُوبَات
3uquubaat
studie
دِرَاسَة
diraasa
دِرَاسَات
diraasaat
stund, ögonblick
لَحظَة
laHZa
لَحظَات
laHZaat
tecken, märke
عَلَامَة
3alaama
عَلَامَات
3alaamaat
tid
مَرَّة
marra
مَرَّات
marraat
tjänst
خِدمَة
khidma
خِدمَات
khidmaat
ton
نَغمَة
naghma
نَغمَات
naghmaat
trassel, svår situation
وَرطَة
warTa
وَرطَات
warTaat
tupplur, slummer
غَفوَة
ghafwa
غَفوَات
ghafwaat
turism
سِيَاحَة
siyaaHa
سِيَاحَات
siyaaHaat
tävling
مُسَابَقَة
musaabaqa
مُسَابَقَات
musaabaqaat
uppgörelse
صَفقَة
Safqa
صَفقَات
Safqaat
upplaga
طَبعَة
Tab3a
طَبعَات
Tab3aat
uppvaknande, uppsving
نَهضَة
nahDa
نَهضَات
nahDaat
uttryck, fras
عِبَارَة
3ibaara
عِبَارَات
3ibaaraat
valuta
عُملَة
3umla
عُملَات
3umlaat
varelse
نَسَمَة
nasama
نَسَمَات
nasamaat
vegetation
نَبَات
nabaat
نَبَاتَات
nabaataat
verkstad
وَرشَة
warsha
وَرشَات
warshaat
vetekorn
قَمحَة
qamHa
قَمحَات
qamHaat
vittnesmål, certifikat
شَهَادَة
shahaada
شَهَادَات
shahaadaat
välgörenhet
حَسَنَة
Hasana
حَسَنَات
Hasanaat
välsignelse
بَرَكَة
baraka
بَرَكَات
barakaat
växt, planta
نَبَاتَة
nabaata
نَبَاتَات
nabaataat
återvändande
عَودَة
3awda
عَودَات
3awdaat
äventyr
مُغَامَرَة
mughaamara
مُغَامَرَات
mughaamaraat

Maskulinum pluraländelse

Det är främst yrken och adjektiv, det vill säga ord som beskriver människor, som har regelbunden plural maskulinum. Det skulle inte förvåna mig om dessa även finns i femininum singular och regelbunden femininum plural, dock har det inte lagts in i ordlistan än.

adressat
مُخَاطَب
mukhaaTab
مُخَاطَبُون
mukhaaTabuun
alla
جَمِيع
jamii3
جَمِيعُون
jamii3uun
angränsande, närliggande
مُجَاوِر
mujaawir
مُجَاوِرُون
mujaawiruun
anställd, användare
مُستَخدَم
mustakhdam
مُستَخدَمُون
mustakhdamuun
assistent, hjälpare
مُسَاعِد
musaa3id
مُسَاعِدُون
musaa3iduun
autentisk, genuin
أَصِيل
'aSiil
أَصِيلُون
'aSiiluun
avsändare
مُرسِل
mursil
مُرسِلُون
mursiluun
barberare, frisör
حَلَّاق
Hallaaq
حَلَّاقُون
Hallaaquun
bekväm
مُرِيح
muriiH
مُرِيحُون
muriiHuun
beundrare, älskare
عَاشِق
3aashiq
عَاشِقُون
3aashiquun
blomstrande
مُزهِر
muzhir
مُزهِرُون
muzhiruun
brottsling
مُجرِم
mujrim
مُجرِمُون
mujrimuun
brun
بُنِّيّ
bunniyy
بُنِّيُّون
bunniyyuun
deltagare
مُشَارِك
mushaarik
مُشَارِكُون
mushaarikuun
deprimerad, låg
مُنخَفِض
munkhafiD
مُنخَفِضُون
munkhafiDuun
designer
مُصَمِّم
muSammim
مُصَمِّمُون
muSammimuun
direkt, rättfram
مُبَاشِر
mubaashir
مُبَاشِرُون
mubaashiruun
drömmare
حَالِم
Haalim
حَالِمُون
Haalimuun
dörrvakt
بَوَّاب
bawwaab
بَوَّابُون
bawwaabuun
entreprenör
مُقَاوِل
muqaawil
مُقَاوِلُون
muqaawiluun
fiskare, jägare
صَيَّاد
Sayyaad
صَيَّادُون
Sayyaaduun
flykting
هَارِب
haarib
هَارِبُون
haaribuun
förbannad
رَجِيم
rajiim
رَجِيمُون
rajiimuun
förbjuden
مَمنُوع
mamnuu3
مَمنُوعُون
mamnuu3uun
förfluten
مُنصَرِم
munSarim
مُنصَرِمُون
munSarimuun
försumlig
مُهمِل
muhmil
مُهمِلُون
muhmiluun
görare
فَاعِل
faa3il
فَاعِلُون
faa3iluun
hängiven
مُخلِص
mukhliS
مُخلِصُون
mukhliSuun
illvillig
حَاقِد
Haaqid
حَاقِدُون
Haaqiduun
investerare
مُستَثمِر
mustathmir
مُستَثمِرُون
mustathmiruun
irriterande
مُزعِج
muz3ij
مُزعِجُون
muz3ijuun
jäktad
مُستَعجَل
musta3jal
مُستَعجَلُون
musta3jaluun
kandidat
مُتَرَشِّح
mutarashshiH
مُتَرَشِّحُون
mutarashshiHuun
kirurg
جَرَّاح
jarraaH
جَرَّاحُون
jarraaHuun
konstnär, målare
رَسَّام
rassaam
رَسَّامُون
rassaamuun
korrekt
سَدِيد
sadiid
سَدِيدُون
sadiiduun
kritiker
نَاقِد
naaqid
نَاقِدُون
naaqiduun
känd, välkänd
مَعرُوف
ma3ruuf
مَعرُوفُون
ma3ruufuun
lantbrukare
مُزَارِع
muzaari3
مُزَارِعُون
muzaari3uun
lantbrukare
فَلَاح
falaaH
فَلَاحُون
falaaHuun
leende
مُبتَسِم
mubtasim
مُبتَسِمُون
mubtasimuun
lysande
زَاهِر
zaahir
زَاهِرُون
zaahiruun
lögnare
كَذَّاب
kadhdhaab
كَذَّابُون
kadhdhaabuun
många
عَدِيد
3adiid
عَدِيدُون
3adiiduun
människa
بَشَر
bashar
بَشَرُون
basharuun
nöjd
فَرِح
fariH
فَرِحُون
fariHuun
nöjd, glad
مَبسُوط
mabsuuT
مَبسُوطُون
mabsuuTuun
prenumerant, abonnent, deltagare
مُشتَرِك
mushtarik
مُشتَرِكُون
mushtarikuun
relaterad
مُتَعَلِّق
muta3alliq
مُتَعَلِّقُون
muta3alliquun
reporter
مُقَرِّر
muqarrir
مُقَرِّرُون
muqarriruun
reserverad
مَحجُوز
maHjuuz
مَحجُوزُون
maHjuuzuun
rädd
خَائِف
khaa'if
خَائِفُون
khaa'ifuun
rättvis, objektiv
مُنصِف
munSif
مُنصِفُون
munSifuun
sjöman
بَحَّار
baHHaar
بَحَّارُون
baHHaaruun
slaktare
جَزَّار
jazzaar
جَزَّارُون
jazzaaruun
smaklig, delikat
شَهِيّ
shahiyy
شَهِيُّون
shahiyyuun
specerihandlare
بَقَّال
baqqaal
بَقَّالُون
baqqaaluun
spektakulär, fantastisk
مُذهِل
mudhhil
مُذهِلُون
mudhhiluun
stängd
مُغلَق
mughlaq
مُغلَقُون
mughlaquun
särskild
مُعَيَّن
mu3ayyan
مُعَيَّنُون
mu3ayyanuun
tidig
مُبَكِّر
mubakkir
مُبَكِّرُون
mubakkiruun
tillämpad
مُستَعمَل
musta3mal
مُستَعمَلُون
musta3maluun
trollkarl
سَحَّار
saHHaar
سَحَّارُون
saHHaaruun
utmattad
مُجهَد
mujhad
مُجهَدُون
mujhaduun
vaken
مُستَيقِظ
mustayqiZ
مُستَيقِظُون
mustayqiZuun
väktare
حَافِظ
HaafiZ
حَافِظُون
HaafiZuun
vältalig
فَصِيح
faSiiH
فَصِيحُون
faSiiHuun
åskådare, observatör
مُتَفَرِّج
mutafarrij
مُتَفَرِّجُون
mutafarrijuun
ägare
مَالِك
maalik
مَالِكُون
maalikuun

Ord i maskulinum med regelbunden femininum plural

Även ord som är i maskulinum kan ha regelbunden femininum pluraländelse dvs aatun. Dessa ord är som du ser nedan substantiv som inte beskriver människor. Däremot finns det inga ord i femininum med regelbunden maskulinum pluraländelse.

ackusativ
مَنصُوب
manSuub
مَنصُوبَات
manSuubaat
alternativ
خِيَار
khiyaar
خِيَارَات
khiyaaraat
analys
تَحلِيل
taHliil
تَحلِيلَات
taHliilaat
annons
إِعلَان
'i3laan
إِعلَانَات
'i3laanaat
användning, anställning
إِستِخدَام
'istikhdaam
إِستِخدَامَات
'istikhdaamaat
argumentation
تَعلِيل
ta3liil
تَعلِيلَات
ta3liilaat
bekännelse
إِعتِرَاف
'i3tiraaf
إِعتِرَافَات
'i3tiraafaat
beslut
قَرَار
qaraar
قَرَارَات
qaraaraat
bokband, katalog
مُجَلَّد
mujallad
مُجَلَّدَات
mujalladaat
byxor
بَنطَلُون
banTaluun
بَنطَلُونَات
banTaluunaat
definition
تَحدِيد
taHdiid
تَحدِيدَات
taHdiidaat
design
تَصمِيم
taSmiim
تَصمِيمَات
taSmiimaat
dialog
حِوَار
Hiwaar
حِوَارَات
Hiwaaraat
diarré
إِسهَال
'ishaal
إِسهَالَات
'ishaalaat
djur
حَيَوَان
Hayawaan
حَيَوَانَات
Hayawaanaat
dryck
مَشرُوب
mashruub
مَشرُوبَات
mashruubaat
efterfrågan, beställning
طَلَب
Talab
طَلَبَات
Talabaat
ersättning, byte
إِستِبدَال
'istibdaal
إِستِبدَالَات
'istibdaalaat
examination, test
إِمتِحَان
'imtiHaan
إِمتِحَانَات
'imtiHaanaat
explosion
إِنفِجَار
'infijaar
إِنفِجَارَات
'infijaaraat
firande
إِحتِفَال
'iHtifaal
إِحتِفَالَات
'iHtifaalaat
fyrkant
مُرَبَّع
murabba3
مُرَبَّعَات
murabba3aat
fångläger
مُعتَقَل
mu3taqal
مُعتَقَلَات
mu3taqalaat
förberedelse
تَحضِير
taHDiir
تَحضِيرَات
taHDiiraat
företag
شَرِكَة
sharika
شَرِكَات
sharikaat
förhör
إِستِفسَار
'istifsaar
إِستِفسَارَات
'istifsaaraat
förslag
إِقتِرَاح
'iqtiraaH
إِقتِرَاحَات
'iqtiraaHaat
förväntan
تَوَقُّع
tawaqqu3
تَوَقُّعَات
tawaqqu3aat
förändring
تَحَوُّل
taHawwul
تَحَوُّلَات
taHawwulaat
förändring
تَغيِير
taghyiir
تَغيِيرَات
taghyiiraat
genomförande, utfrågning, utredning
تَحقِيق
taHqiiq
تَحقِيقَات
taHqiiqaat
godhet, välstånd
خَير
khayr
خَيرَات
khayraat
handel, utbyte
تَبَادُل
tabaadul
تَبَادُلَات
tabaadulaat
handske
قُفَّاز
quffaaz
قُفَّازَات
quffaazaat
hänsyn
إِعتِبَار
'i3tibaar
إِعتِبَارَات
'i3tibaaraat
inlgad grönsak
مُخَلَّل
mukhallal
مُخَلَّلَات
mukhallalaat
inspelande, registrerande, inspelningsapparat
مُسَجِّل
musajjil
مُسَجِّلَات
musajjilaat
klinik, apotek
مُستَوصَف
mustawSaf
مُستَوصَفَات
mustawSafaat
kommentar
تَعلِيق
ta3liiq
تَعلِيقَات
ta3liiqaat
konflikt
نِزَاع
nizaa3
نِزَاعَات
nizaa3aat
kritik
إِنتِقَاد
'intiqaad
إِنتِقَادَات
'intiqaadaat
krydda
بَهَار
bahaar
بَهَارَات
bahaaraat
krånglighet
تَعقِيد
ta3qiid
تَعقِيدَات
ta3qiidaat
kurva
مُنعَطَف
mun3aTaf
مُنعَطَفَات
mun3aTafaat
känsla
إِحسَاس
'iHsaas
إِحسَاسَات
'iHsaasaat
känsla
تَأَثُّر
ta'aththur
تَأَثُّرَات
ta'aththuraat
laboratorium
مُختَبَر
mukhtabar
مُختَبَرَات
mukhtabaraat
lag, urval
مُنتَخَب
muntakhab
مُنتَخَبَات
muntakhabaat
ledning
تَدبِير
tadbiir
تَدبِيرَات
tadbiiraat
lutning
مُنحَدَر
munHadar
مُنحَدَرَات
munHadaraat
läger
مُخَيَّم
mukhayyam
مُخَيَّمَات
mukhayyamaat
mat
أَكل
'akl
أَكلَات
'aklaat
motor
مُحَرِّك
muHarrik
مُحَرِّكَات
muHarrikaat
nacke
رَقَبَة
raqaba
رَقَبَات
raqabaat
narkotika, bedövningsmedel
مُخَدِّر
mukhaddir
مُخَدِّرَات
mukhaddiraat
område
مِسَاحَة
misaaHa
مِسَاحَات
misaaHaat
omsorg, oro
إِهتِمَام
'ihtimaam
إِهتِمَامَات
'ihtimaamaat
park
مُنتَزَه
muntazah
مُنتَزَهَات
muntazahaat
perfektion
كَمَال
kamaal
كَمَالَات
kamaalaat
pistol
مُسَدَّس
musaddas
مُسَدَّسَات
musaddasaat
plan, linjerat, skiss
مُخَطَّط
mukhaTTaT
مُخَطَّطَات
mukhaTTaTaat
privilegium
إِمتِيَاز
'imtiyaaz
إِمتِيَازَات
'imtiyaazaat
produkt
مُنتَج
muntaj
مُنتَجَات
muntajaat
prov, experiment, test
إِختِبَار
'ikhtibaar
إِختِبَارَات
'ikhtibaaraat
reception
إِستِقبَال
'istiqbaal
إِستِقبَالَات
'istiqbaalaat
registrering, inspelning
تَسجِيل
tasjiil
تَسجِيلَات
tasjiilaat
reparation
إِصلَاح
'iSlaaH
إِصلَاحَات
'iSlaaHaat
räddning
إِسعَاف
'is3aaf
إِسعَافَات
'is3aafaat
samarbete
إِشتِرَاك
'ishtiraak
إِشتِرَاكَات
'ishtiraakaat
seger
إِنتِصَار
'intiSaar
إِنتِصَارَات
'intiSaaraat
shoppingcenter, byggnadskomplex
مُجَمَّع
mujamma3
مُجَمَّعَات
mujamma3aat
signatur
تَوقِيع
tawqii3
تَوقِيعَات
tawqii3aat
skillnad
إِختِلَاف
'ikhtilaaf
إِختِلَافَات
'ikhtilaafaat
smärta, lidande
عَذَاب
3adhaab
عَذَابَات
3adhaabaat
spridning
إِنتِشَار
'intishaar
إِنتِشَارَات
'intishaaraat
städning
تَنظِيف
tanZiif
تَنظِيفَات
tanZiifaat
tal, bokstav
خِطَاب
khiTaab
خِطَابَات
khiTaabaat
tillstånd, licens
جَوَاز
jawaaz
جَوَازَات
jawaazaat
tillstånd, uttalande
تَصرِيح
taSriiH
تَصرِيحَات
taSriiHaat
tillämpning, praktik
تَطبِيق
taTbiiq
تَطبِيقَات
taTbiiqaat
trend, tendens, ström
تَيَّار
tayyaar
تَيَّارَات
tayyaaraat
tåg
قِطَار
qiTaar
قِطَارَات
qiTaaraat
undervisning
تَدرِيس
tadriis
تَدرِيسَات
tadriisaat
uppfinning
إِختِرَاع
'ikhtiraa3
إِختِرَاعَات
'ikhtiraa3aat
uppgift
وَاجِب
waajib
وَاجِبَات
waajibaat
uppskjutande
تَسوِيف
taswiif
تَسوِيفَات
taswiifaat
utbrott
إِندِفَاع
'indifaa3
إِندِفَاعَات
'indifaa3aat
utrustning
تَجهِيز
tajhiiz
تَجهِيزَات
tajhiizaat
uttalande
بَيَان
bayaan
بَيَانَات
bayaanaat
utveckling
تَطَوُّر
taTawwur
تَطَوُّرَات
taTawwuraat
utveckling
تَطوِير
taTwiir
تَطوِيرَات
taTwiiraat
utvinning
إِستِخرَاج
'istikhraaj
إِستِخرَاجَات
'istikhraajaat
val
إِختِيَار
'ikhtiyaar
إِختِيَارَات
'ikhtiyaaraat
val
إِنتِخَاب
'intikhaab
إِنتِخَابَات
'intikhaabaat
vikt, betydelse
أَهَمِّيَّة
'ahammiyya
أَهَمِّيَّةَات
'ahammiyyaaat
ändring
تَعدِيل
ta3diil
تَعدِيلَات
ta3diilaat