Meningar och fraser

Meningar

Idafa

Ord

Fraser

 

1) Källa: Språkrådet
3) Citatet är hämtat från Nizar Qabbanis poesi.