Arabiska alfabetet

Det är ingen slump att ordet alfabet är så likt alif och beh, de två första bokstäverna i det arabiska alfabetet. De grekisk bokstäverna alfa och beta, liksom hela det grekiska alfabetet, kommer från det feniciska alfabetet. Feniciskan var ett semitiskt språk, och är därmed besläktat med arabiskan.

I tabellen nedan ser du bokstäverna i det arabiska alfabetet. För varje bokstav får du först en länk till en sida där du får veta mer om bokstaven, till exempel hur bokstaven används i olika ord. Sen bokstavens namn och uttal (uttalet inom klamrar är det fonetiska). Till sist hur bokstaven ser ut i sin isolerade form. Vill du se alla former, klicka på bokstaven. Till sist bokstavens olika former.

För att få till det äkta arabiska uttalet föreslår jag att du läser om uttalen i det arabiska alfabetet. Jag rekommenderar också artikeln om hur du skriver med arabiska bokstäver. De arabiska vokalerna har fått ett eget avsnitt.

Kom ihåg: Arabiska skrivs från höger till vänster!

Länk Namn Uttal Utseende
alef ـﺎ
beh b [b] ـﺐ ـﺒـ ﺑـ
ta t [t] ـﺖ ـﺘـ ﺗـ
tha th [θ] ـﺚ ـﺜـ ﺛـ
jim j [dʒ] ـﺞ ـﺠـ ﺟـ
Ha H [ħ] ـﺢ ـﺤـ ﺣـ
kha kh [x] ـﺦ ـﺨـ ﺧـ
dal d [d] ـﺪ
dhal dh [ð] ـﺬ
ra r [r] ـﺮ
zayn z [z] ـﺰ
sin s [s] ـﺲ ـﺴـ ﺳـ
shin sh [ʃ] ـﺶ ـﺸـ ﺷـ
Sad S [sˁ] ـﺺ ـﺼـ ﺻـ
Dad D [dˁ] ـﺾ ـﻀـ ﺿـ
Ta T [tˁ] ـﻂ ـﻄـ ﻃـ
Za Z [ðˁ] ـﻆ ـﻈـ ﻇـ
ayn 3 [ʕ] ـﻊ ـﻌـ ﻋـ
ghayn gh [ɣ] ـﻎ ـﻐـ ﻏـ
fa f [f] ـﻒ ـﻔـ ﻓـ
qaf q [q] ـﻖ ـﻘـ ﻗـ
kaf k [k] ـﻚ ـﻜـ ﻛـ
lam l [l] ـﻞ ـﻠـ ﻟـ
mim m [m] ـﻢ ـﻤـ ﻣـ
nun n [n] ـﻦ ـﻨـ ﻧـ
ha h [h] ـﻪ ـﻬـ ﻫـ
waw w [w] ـﻮ
ya y [j] ـﻲ ـﻴـ ﻳـ