Arabiska alfabetet

I tabellen ser du bokstäverna i det arabiska alfabett.

Varje bokstav kan se olika ut beroende på om den står för sig själv, om den är i början av ett ord, i mitten eller slutet.
Däremot finns inga gemener och versaler som i latinska alfabetet.

Kom ihåg att arabiska läses från höger till vänster!

När du har koll på alfabetet föreslår jag att du börjar sätta ihop ord på arabiska

  namn uttal i slutet av ord i mitten av ord i början av ord bokstaven ensam
alefـاـااا
behbـبـبـبـب
tatـتـتـتـت
thathـثـثـثـث
jimjـجـجـجـج
HaHـحـحـحـح
khakhـخـخـخـخ
daldـدـددد
thaldhـذـذذذ
rarـرـررر
zaynzـزـززز
sinsـسـسـسـس
shinshـشـشـشـش
sadSـصـصـصـص
dadDـضـضـضـض
tahTـطـطـطـط
zaZـظـظـظـظ
ayn3ـعـعـعـع
ghaynghـغـغـغـغ
fafـفـفـفـف
qafqـقـقـقـق
kafkـكـكـكـك
lamlـلـلـلـل
mimmـمـمـمـم
nunnـنـنـنـن
hahـهـهـهـه
wawwـوـووو
yayـيـيـيـي