Komparativ och superlativ

Bra, bättre, bäst.
Såväl komparativ (bättre, större osv) som superlativ (bäst, störst osv) är enkla att bilda i arabiskan.
Mönstret för komparativ är: 'a + första robtokstaven + andra rotbokstaven + a + tredje rotbokstaven + u.
Superlativ får man genom att ta komparativ-formen och ge den bestämd form, det vill säga placera al framför.

bra
Hasan
حَسَن
bättre
'aHsanu
أَحسَنُ
bäst
al'aHsanu
اَلأَحسَنُ

Om den andra och tredje rotbokstaven är samma bildas komparativ istället såhär: 'a + första rotbokstaven + a + andra rotbokstaven + shadda + u.
Shadda betyder att bokstaven fördubblas.

intensiv
shadiid
شَدِيد
bättre
'ashaddu
أَشَدُّ
bäst
al'ashaddu
اَلأَشَدُّ

Meningar

Vid jämförelser med komparativ används prepositionen min.

 

Promomen brukar användas framför superlativet.

 

Man kan även använda superlativ i idafa-konstruktioner.
Eftersom den ägda delen i en idafa alltid är i bestämd form används inget al före. Det ser därför ut som komparativ-formen.