Bestämd och obestämd form

Orden som vi hittills gått igenom har varit i obestämd form.
Att göra om ett ord till bestämd form är enkelt, i princip lägger man bara till al i början.

en flicka (f)
bintun
بِنْتٌ
flickan
al-bintu
اَلبِنْ‍تُ
en pojke (m)
waladun
وَلَدٌ
pojken
al-waladu
اَلوَلَ‍دُ
ett bröd
khubzun
خُبزٌ
brödet
al-khubzu
الخُبزُ

 

Ord som är i bestämd form börjar med al اَل
dessutom ändras slutet från un ـٌ till u ـُ

Utmaning

Du kanske kommer ihåg det arabiska ordet för kontor.

Hur säger man kontoret?

ett kontor
maktabun
مَكتَبٌ

 

kontoret
al-maktabu
المَكتَبُ

Ordet för bagare har vi också gått igenom.

en bagare (f)
khabbaazatun
خَبَّازَةٌ
en bagare (m)
khabbaazun
خَبَّازٌ


Hur säger man bagaren?

 

bagaren (f)
al-khabbaazatu
الخَبَّازَةُ
bagaren (m)
al-khabbaazu
الخَبَّازُ

Solbokstäver

Dessa fjorton bokstäver kallas solbokstäverna:


ش س ز ر ذ د ث ت ن ل ظ ط ض ص

Alla solbokstäver uttalas med tungan långt fram i munnen.

Ord som börjar på en solbokstav har en lite annorlunda bestämd form.

en simmare (f)
sabbaHatun
سَبَّاح‍َةٌ
simmaren (f)
as-sabbaaHatu
السَّبَّاحَةُ
en kock (f)
Tabbaakhatun
ٌطَبَّاخة
en kock (f)
aT-Tabbaakhatu
الطَّبَّاخَةُ
en sol
shamsun
شَمسٌ
solen
ash-shamsu
الشَّمسُ

Det som händer är att l:et i al inte uttalas. Istället dubbleras den första bokstaven i ordet.

Utmaning

Det arabiska ordet för marknad är suuq.

Hur säger man marknaden?

en marknad
suuqun
سُوقٌ

 

marknaden
as-suuqu
السُّوقُ

Jämför med svenska

I arabiska markerar man bestämd form genom att sätta al framför ordet. Det gäller oavsett om ordet är maskulint eller feminint.
Slutet på ordet ändras också från un till u eller från atun till atu.

I svenska markerar man bestämd form genom att sätta n eller t i slutet av ordet.
en bil    -    bilen
ett hus   -     huset

Om vi skulle applicera de arabiska reglerna för obestämd och bestämd form på svenska skulle det se ut så här:
bilun    -    albilu
husun   -     alhusu