Genus

Arabiskan har två genus: femininum och maskulinum.

Flera ord i finns i både femininum och maskulinum. Till exempel adjektiv och ord för yrkesutövare.

Här är ett par från förra avsnittet

en simmare (f)
sabbaHatun
سَبَّاح‍َةٌ
en bagare (f)
khabbaazatun
خَبَّازَةٌ

 

Dessa ord är i femininum och beskriver en simmare respektive bagare som är kvinna eller flicka.

Om simmaren istället är man eller pojke skriver vi:

en simmare (m)
sabbaHun
سَبَّاحٌ
en bagare (m)
khabbaazun
خَبَّازٌ

 

 

 

Ord i femininum slutar ofta på atun
ـَةُ

 

Ord i maskulinum slutar ofta på un
ـٌ

Utmaning

en kock (f)
Tabbaakhatun
ٌطَبَّاخة

Arabiska ordet för kock (f) är Tabbaakhatun.

Vad är det arabiska ordet för kock (m)?

 

Det arabiska ordet för kock (m) är Tabbaakhun.
kock (m)
Tabbaakhun
طَبَّاخٌ

Kuriosa

I en av utmaningarna i förra avsnittet fick vi lära oss ordet för kontor - maktab.
Ordet är i maskulinum på arabiska. Men genom att ändra till femininum får man ordet för bibliotek/bokhylla.

ett kontor
maktabun
مَكتَبٌ
bokhylla (f)
maktabatun
مَكتَبَةٌ

Jämför med svenska

Arabiska har som sagt två genus: femininum och maskulinum.
Även spanska har femininum och maskulinum. T ex: La chica (flickan). El chico (pojken).
Tyska har tre genus: femininum (die Frau - kvinnan), maskulinum (der Mann - mannen) och neutrum (das Kind - barnet).
Svenska har två genus: neutrum (ett hus) och utrum (en bil).

I svenska markeras genus genom att man lägger till en/ett före i obestämd form och n/t på slutet i bestämd form.
ett hus   huset
en bil   bilen.

I arabiska markeras genus ofta genom ändelsen. Feminina ord slutar ofta på atun och maskulina slutar ofta på un.
Men regler är till för att brytas. Ibland visar inte ändelsen vilket genus ordet har. Till exempel det arabiska ordet för flicka - bintun - som slutar på un men är i femininum.

I kommande grammatikavsnitt upptäcker vi att