Kaana

Kaana är ett verb som används ofta, både för sig själv och tillsammans med andra verb. Dåtidsformen (perfekt) betyder "var" medan nutidsformen (imperfekt) betyder "kommer att vara/bli". Kaanas predikativ ska vara i ackusativ.


الرَجُلُ جَمِيلٌ
ar-rajulu jamiilun
mannen är vacker
كَانَ الرَجُلُ جَمِيلاً
kaana ar-rajulu jamiilan
mannen var vacker
يَكُونَ الرَجُلُ جَمِيلاً
yakuunu ar-rajulu jamiilan
mannen kommer att bli vacker
هِيَ مُصَوِّرَةٌ
hiya muSawwiratun
hon är fotograf
كَانَت مُصَوِّرَةً
kaanat muSawwiratan
hon var fotograf
تَكُونُ مُصَوِّرَةً
takuunu muSawwiratan
hon kommer att bli fotograf

Var inte

Partikeln lam använd för att negera dåtid. Verbet som negeras ska vara i imperfekt jussiv. För att få betydelsen "var inte" kan man därför använda lam + kaana i imperfekt jussiv.


لَم يَكُن الرَجُلُ جَلِيلاً
lam yakun ar-rajulu jamiilan
mannen var inte vacker
لَم تَكُن مُصَوِّرَةً
lam takun muSawwiratan
hon var inte fotograf

 

Kaana och dess systrar


كَانَ وَأَخوَاتُهَا
kaana wa 'akhwaatu-haa
kaana och dess systrar

Det finns en grupp av verb som kallas kaana och dess systrar. Där ingår förstås kaana. Även laysa är en av kaanas systrar.
Dessa verb tar inte objekt utan predikativ (det som beskriver subjektet). Predikativet är i ackusativ precis som ett objekt.