Nisba

Nisba betyder förhållande förhållande på arabiska, men det är även benämningen på ändelserna -iyy och -iyya. På svenska brukar nisba motsvaras av ändelser som -isk (arabisk), -ig (naturlig) och -ell (kulturell). Ord med dessa nisba-ändelser kallas för relativa adjektiv, även om en del av dem är substantiv.

addition, plural, samlande
jam3
جَمع
förening
jam3iyya
جَمعِيَّة
aktiv, effektiv, kraftfull
fa33aal
فَعَّال
aktivitet, effktivitet
fa33aaliyya
فَعَّالِيَّة
effektiv
fa33aaliyy
فَعَّالِيّ
alkali, bas
qilw
قِلو
alkalisk, basisk
qilwiyy
قِلوِيّ
alla, hela, varje
kull
كُلّ
fakultet
kulliyya
كُلِّيَّة
allvar
jidd
جِدّ
allvar
jiddiyya
جِدِّيَّة
ambulerande
Taa'if
طَائِف
kategorisk
Taa'ifiyy
طَائِفِيّ
sekterism
Taa'ifiyya
طَائِفِيَّة
annonsera
'a3lana
أَعلَنَ
offentlighet
3alaaniyya
عَلَانِيَّة
antagande
'iftiraaD
إِفتِرَاض
hypotetisk
'iftiraaDiyy
إِفتِرَاضِيّ
arabisera, översätta till arabiska
3arraba
عَرَّبَ
arabisk
3arabiyy
عَرَبِيّ
arbete
3amal
عَمَل
metod, process
3amaliyya
عَمَلِيَّة
aska
ramaad
رَمَاد
grå
ramaadiyy
رَمَادِيّ
astronomi, omloppsbana
falak
فَلَك
astronomisk
falakiyy
فَلَكِيّ
avse, döpas
ta3ammada
تَعَمَّدَ
dop
ma3muudiyya
مَعمُودِيَّة
avslutning
takmiil
تَكمِيل
kompletterande
takmiiliyy
تَكمِيلِيّ
avslutning, slutsats
khitaam
خِتَام
avslutande
khitaamiyy
خِتَامِيّ
avvisande, vägrande
raafiD
رَافِض
bigott, fanatisk
raafiDiyy
رَافِضِيّ
bakom, bortom
khalfa
خَلفَ
bak-
khalfiyy
خَلفِيّ
bakgrund
khalfiyya
خَلفِيَّة
bank
maSrif
مَصرِف
bank-
maSrifiyy
مَصرِفِيّ
bank, strand
shaTT
شَطّ
litoral-
shaTTiyy
شَطِّيّ
begränsning, inringning
HaSr
حَصر
exklusiv
HaSriyy
حَصرِيّ
behov, krav, nödvändighet
Daruura
ضَرُورَة
nödvändig
Daruuriyy
ضَرُورِيّ
bekräftelse
miSdaaq
مِصدَاق
trovärdighet
miSdaaqiyya
مِصدَاقِيَّة
berg
jabal
جَبَل
bergig
jabaliyy
جَبَلِيّ
bildning, kultur
thaqaafa
ثَقَافَة
kultur-, kulturell
thaqaafiyy
ثَقَافِيّ
blixt
barq
بَرق
telegram
barqiyya
بَرقِيَّة
telegrafisk
barqiyy
بَرقِيّ
blomma
zahra
زَهرَة
rosa
zahriyy
زَهرِيّ
blomstrande
muzhir
مُزهِر
vas
mazhariyya
مَزهَرِيَّة
bly
raSaaS
رَصَاص
bly-, mörkgrå
raSaaSiyy
رَصَاصِيّ
bomull
quTn
قُطن
bomulls-
quTniyy
قُطنِيّ
brandbekämpning, släckning
'iTfaa'
إِطفَاء
brandbekämpande, släckande
'iTfaa'iyy
إِطفَاءِيّ
bröst, första halvraden
Sadr
صَدر
behå
Sadriyya
صَدرِيَّة
väst
Sudriyya
صُدرِيَّة
bröst-
Sadriyy
صَدرِيّ
böja sig åt sidan
Hanafa
حَنَفَ
vattenkran
Hanafiyya
حَنَفِيَّة
centrum, plats
markaz
مَركَز
central
markaziyy
مَركَزِيّ
cykel, omgång
dawra
دَورَة
cyklisk, liga, periodisk
dawriyy
دَورِيّ
dag
yawm
يَوم
daglig
yawmiyy
يَومِيّ
datum, historia
taariikh
تَارِيخ
historisk
taariikhiyy
تَارِيخِيّ
deltagande, samarbete
'ishtiraak
إِشتِرَاك
socialist
'ishtiraakiyy
إِشتِرَاكِيّ
socialism
'ishtiraakiyya
إِشتِرَاكِيَّة
despotism, tyranni
ta3assuf
تَعَسُّف
despotisk, förtryckande
ta3assufiyy
تَعَسُّفِيّ
dimma
Dabaab
ضَبَاب
dimmig
Dabaabiyy
ضَبَابِيّ
Egypten
miSr
مِصر
egyptisk
miSriyy
مِصرِيّ
ekonomi
'iqtiSaad
إِقتِصَاد
ekonomisk
'iqtiSaadiyy
إِقتِصَادِيّ
eld
naar
نَار
eld-
naariyy
نَارِيّ
exegetik, kommentar
tafsiir
تَفسِير
förklarande, illustrerande, tolkande
tafsiiriyy
تَفسِيرِيّ
exempel, standard
mithaal
مِثَال
exemplarisk, idealisk
mithaaliyy
مِثَالِيّ
fakta, sanning, verklighet
Haqiiqa
حَقِيقَة
sann
Haqiiqiyy
حَقِيقِيّ
fantasi
wahm
وَهم
imaginär
wahmiyy
وَهمِيّ
fattigdom
faqr
فَقر
ryggrads-
faqriyy
فَقرِيّ
feber, värme
Haraara
حَرَارَة
termisk
Haraariyy
حَرَارِيّ
fett
duhn
دُهن
fet, flottig
duhniyy
دُهنِيّ
fläkt
mirwaHa
مِروَحَة
propeller-
mirwaHiyy
مِروَحِيّ
folk, nation
sha3b
شَعب
folklig, populär
sha3biyy
شَعبِيّ
frost
Saqii3
صَقِيع
frostig
Saqii3iyy
صَقِيعِيّ
förberedelse
'i3daad
إِعدَاد
förberedande, preliminär
'i3daadiyy
إِعدَادِيّ
förberedelse
tamhiid
تَمهِيد
förberedande
tamhiidiyy
تَمهِيدِيّ
förlöjliga, skratta åt
sakhira
سَخِرَ
sarkastisk
sukhriyy
سُخرِيّ
sarkasm
sukhriyya
سُخرِيَّة
förnekande
'inkaar
إِنكَار
förnekande, negativ
'inkaariyy
إِنكَارِيّ
förnuft, hjärna, sinne
3aql
عَقل
mentalitet
3aqliyya
عَقلِيَّة
förstånd, logisk, rimlig
ma3quul
مَعقُول
begriplighet, rimlighet
ma3quuliyya
مَعقُولِيَّة
förtal
qadhf
قَذف
kränkande
qadhfiyy
قَذفِيّ
gaffel
shawka
شَوكَة
taggig
shawkiyy
شَوكِيّ
galenskap
junuun
جُنُون
galen
junuuniyy
جُنُونِيّ
glas
zujaaj
زُجَاج
glas-
zujaajiyy
زُجَاجِيّ
glupsk
haamij
هَامِج
barbarisk
hamajiyy
هَمَجِيّ
golv, jord, mark
'arD
أَرض
jordisk
'arDiyy
أَرضِيّ
mark
'arDiyya
أَرضِيَّة
grammatik, riktning, sida
naHw
نَحو
grammatisk
naHwiyy
نَحوِيّ
grund
'asaas
أَسَاس
grundläggande
'asaasiyy
أَسَاسِيّ
gräs
3ushb
عُشب
växt-, ört-
3ushbiyy
عُشبِيّ
guld
dhahab
ذَهَب
gyllene
dhahabiyy
ذَهَبِيّ
gummi
maTTaaT
مَطَّاط
gummi-
maTTaaTiyy
مَطَّاطِيّ
gycklare
hazzaal
هَزَّال
komisk
hazliyy
هَزلِيّ
ha smittkoppor
jadira
جَدِرَ
smittkoppor
jadariyy
جَدَرِيّ
hals
Halq
حَلق
faryngal
Halqiyy
حَلقِيّ
handel
tijaara
تِجَارَة
handels-, kommersiell
tijaariyy
تِجَارِيّ
handkvarn
raHaa
رَحَى
roterande
raHawiyy
رَحَوِيّ
handling, verb
fi3l
فِعل
verbal, verklig
fi3liyy
فِعلِيّ
hav, versmått
baHr
بَحر
havs-, maritim
baHriyy
بَحرِيّ
hem, hemland
waTan
وَطَن
nationell
waTaniyy
وَطَنِيّ
hemlighet, mysterium
sirr
سِرّ
hemlig
sirriyy
سِرِّيّ
hjärta
qalb
قَلب
hjärt-
qalbiyy
قَلبِيّ
honung
3asal
عَسَل
honungslik
3asaliyy
عَسَلِيّ
hud, läder
jild
جِلد
dermal, läder-
jildiyy
جِلدِيّ
hus
manzil
مَنزِل
hushållig
manziliyy
مَنزِلِيّ
huvud
ra's
رَأس
huvudsaklig
ra'siyy
رَأسِيّ
hälsa
SiHHa
صِحَّة
hälsomässig
SiHHiyy
صِحِّيّ
hälsa
3aafiya
عَافِيَة
spontan
3afwiyy
عَفوِيّ
spontanitet
3afwiyya
عَفوِيَّة
häst
faras
فَرَس
hästsport, ridkonst
furuusiyya
فُرُوسِيَّة
hög, utmärkt
3aalin
عَالٍ
övre
3ulwiyy
عُلوِيّ
hörande
sam3
سَمع
akustisk
sam3iyy
سَمعِيّ
höst
khariif
خَرِيف
höstig
khariifiyy
خَرِيفِيّ
idé
fikra
فِكرَة
intellektuell, mental
fikriyy
فِكرِيّ
idol
wathan
وَثَن
hedendom
wathaniyya
وَثَنِيَّة
ignorant
jaahil
جَاهِل
okunnighet, tiden före islam
jaahiliyya
جَاهِلِيَّة
imitation, tradition
taqliid
تَقلِيد
konventionell, traditionell
taqliidiyy
تَقلِيدِيّ
inflammation
'iltihaab
إِلتِهَاب
inflammatorisk
'iltihaabiyy
إِلتِهَابِيّ
inkalla, mobilisera, rekrytera
jannada
جَنَّدَ
soldat
jundiyy
جُندِيّ
integration
takaamul
تَكَامُل
integrativ
takaamuliyy
تَكَامُلِيّ
intern, tillhörande
daakhil
دَاخِل
inre, intern
daakhiliyy
دَاخِلِيّ
is
jaliid
جَلِيد
isig
jaliidiyy
جَلِيدِيّ
is, snö
thalj
ثَلج
isig, snöig
thaljiyy
ثَلجِيّ
isolering
'infiraad
إِنفِرَاد
individualistisk
'infiraadiyy
إِنفِرَادِيّ
jakande
'iwjaab
إِوجَاب
positiv
wijaabiyy
وِجَابِيّ
juice, sav
3uSaara
عُصَارَة
saftig
3uSaariyy
عُصَارِيّ
kalk
jiir
جِير
kalkhaltig
jiiriyy
جِيرِيّ
Kina
alSSiin
اَلصِّين
kinesisk
Siiniyy
صِينِيّ
tråg, ugnsform
Siiniyya
صِينِيَّة
kirurg
jarraaH
جَرَّاح
kirurgisk
jiraaHiyy
جِرَاحِيّ
klass, lager
Tabaqa
طَبَقَة
klass-
Tabaqiyy
طَبَقِيّ
kolonialism
'isti3maar
إِستِعمَار
kolonialist
'isti3maariyy
إِستِعمَارِيّ
imperialism
'isti3maariyya
إِستِعمَارِيَّة
kon
makhruuT
مَخرُوط
konisk
makhruuTiyy
مَخرُوطِيّ
konst
fann
فَنّ
konstnärlig
fanniyy
فَنِّيّ
koppar
nuHaas
نُحَاس
kopprig
nuHaasiyy
نُحَاسِيّ
kropp
jasad
جَسَد
kroppslig
jasadiyy
جَسَدِيّ
kung
malik
مَلِك
kunglig
malakiyy
مَلَكِيّ
kunskap, vetenskap
3ilm
عِلم
vetenskaplig
3ilmiyy
عِلمِيّ
kust
saaHil
سَاحِل
ödla
siHliyya
سِحلِيَّة
kvantitet
kamm
كَمّ
kvantitativ
kammiyy
كَمِّيّ
kvantitet
kammiyya
كَمِّيَّة
känsla
'iHsaas
إِحسَاس
allergi, känslighet
Hasaasiyya
حَسَاسِيَّة
kön, sex
jins
جِنس
nationalitet
jinsiyya
جِنسِيَّة
körsbär
karaza
كَرَزَة
körsbärsröd
karaziyy
كَرَزِيّ
land
balad
بَلَد
distrikt, kommun
baladiyya
بَلَدِيَّة
land, nation, stat
dawla
دَولَة
internationell
duwaliyy
دُوَلِيّ
landsbygd
riif
رِيف
lantlig
riifiyy
رِيفِيّ
lantbruk, odling
ziraa3a
زِرَاعَة
jordbrukande, jordbruks-
ziraa3iyy
زِرَاعِيّ
odling
ziraa3iyya
زِرَاعِيَّة
litteratur
'adab
أَدَب
litterär
'adabiyy
أَدَبِيّ
ljud, röst, votum
Sawt
صَوت
akustisk, fonetisk
Sawtiyy
صَوتِيّ
logik, resonemang
manTiq
مَنطِق
logisk
manTiqiyy
مَنطِقِيّ
lägsta del
sufl
سُفل
lägre, undre
sufliyy
سُفلِيّ
löv, papper
waraqa
وَرَقَة
pappers-
waraqiyy
وَرَقِيّ
magi
siHr
سِحر
magisk
siHriyy
سِحرِيّ
mandel
lawza
لَوزَة
mandelformad
lawziyy
لَوزِيّ
medicin
Tibb
طِبّ
medicinsk
Tibbiyy
طِبِّيّ
medlem
3uDw
عُضو
medlemskap
3uDwiyya
عُضوِيَّة
metall, mineral
ma3din
مَعدِن
metallisk, mineral-
ma3diniyy
مَعدِنِيّ
mikroskop
mijhar
مِجهَر
mikroskopisk
mijhariyy
مِجهَرِيّ
monster
waHash
وَحَش
brutal, vild
waHshiyy
وَحشِيّ
monument, ruin
'athar
أَثَر
arkeologisk
'athariyy
أَثَرِيّ
morgon
SabaaH
صَبَاح
morgon
SabaaHiyy
صَبَاحِيّ
mur, vägg
jidaar
جِدَار
inbyggd
jidaariyy
جِدَارِيّ
månad
shahr
شَهر
månatlig
shahriyy
شَهرِيّ
måne
qamar
قَمَر
mån-
qamariyy
قَمَرِيّ
människa
bashar
بَشَر
mänsklig
bashariyy
بَشَرِيّ
mänsklig
bashariyy
بَشَرِيّ
människosläkte
bashariyya
بَشَرِيَّة
mörkögd
'aHwar
أَحوَر
nymf
Huuriyya
حُورِيَّة
möte, samling
'ijtimaa3
إِجتِمَاع
socialism
'ijimaa3iyya
إِجِمَاعِيَّة
social
'ijtimaa3iyy
إِجتِمَاعِيّ
natur
Tabii3a
طَبِيعَة
naturlig, normal
Tabii3iyy
طَبِيعِيّ
norr
shamaal
شَمَال
nordlig
shamaaliyy
شَمَالِيّ
nyfikenhet
fuDuul
فُضُول
nyfiken
fuDuuliyy
فُضُولِيّ
nödvändighet
Hatm
حَتم
nödvändig
Hatmiyy
حَتمِيّ
område
misaaHa
مِسَاحَة
kristen
masiiHiyy
مَسِيحِيّ
omvandling, transformation
taHwiil
تَحوِيل
transformerande
taHwiiliyy
تَحوِيلِيّ
permanent
daa'im
دَائِم
permanent
daa'imiyy
دَائِمِيّ
persika
durraaqa
دُرَّاقَة
sköldformad
daraqiyy
دَرَقِيّ
person
shakhS
شَخص
individuell, personlig
shakhSiyy
شَخصِيّ
plåga
manaa
مَنَا
sperma-
manawiyy
مَنَوِيّ
poesi
shi3r
شِعر
poetisk
shi3riyy
شِعرِيّ
pol
quTb
قُطب
arktisk
quTbiyy
قُطبِيّ
polis
shurTa
شُرطَة
polis
shurTiyy
شُرطِيّ
post
bariid
بَرِيد
post-
bariidiyy
بَرِيدِيّ
prosodi
3aruuD
عَرُوض
metrisk, prosodisk
3aruuDiyy
عَرُوضِيّ
pärla
durra
دُرَّة
glittrande
durriyy
دُرِّيّ
regnbåge
quzH
قُزح
iris
quzHiyya
قُزحِيَّة
regnbågsskimrande
quzHiyy
قُزحِيّ
rekord, siffra
raqm
رَقم
numerisk
raqamiyy
رَقَمِيّ
representation, skådespeleri
tamthiil
تَمثِيل
teatral
tamthiiliyy
تَمثِيلِيّ
ritande
rasm
رَسم
officiell
rasmiyy
رَسمِيّ
ros
warda
وَردَة
rosa
wardiyy
وَردِيّ
rot, ursprung
'aSl
أَصل
autentisk
'aSiliyy
أَصِلِيّ
rot, ven
3irq
عِرق
etnisk
3irqiyy
عِرقِيّ
rasism
3irqiyya
عِرقِيَّة
rättfärdighet
SalaaH
صَلَاح
genomförbarhet, livskraft
SalaaHiyya
صَلَاحِيَّة
saga, vidskepelse
khuraafa
خُرَافَة
fiktiv
khuraafiyy
خُرَافِيّ
salt
milH
مِلح
salt
milHiyy
مِلحِيّ
samarbete
ta3aawun
تَعَاوُن
samverkande
ta3aawuniyy
تَعَاوُنِيّ
sand
raml
رَمل
sandig
ramliyy
رَملِيّ
scen, teater
masraH
مَسرَح
teaterpjäs
masraHiyya
مَسرَحِيَّة
segel
shiraa3
شِرَاع
seglande
shiraa3iyy
شِرَاعِيّ
separation, utbrytning
'infiSaal
إِنفِصَال
separatistisk
'infiSaaliyy
إِنفِصَالِيّ
separatism
'infiSaaliyya
إِنفِصَالِيَّة
sibetkatt
zabaad
زَبَاد
yoghurt
zabaadiyy
زَبَادِيّ
silver
fiDDa
فِضَّة
silvrig
fiDDiyy
فِضِّيّ
sjukdom
maraD
مَرَض
sjuk
maraDiyy
مَرَضِيّ
själ, själv
nafs
نَفس
mental, psykisk, spirituell
nafsiyy
نَفسِيّ
självmord
'intiHaar
إِنتِحَار
självmordsbenägen
'intiHaariyy
إِنتِحَارِيّ
skoja
majana
مَجَنَ
gratis
majjaaniyy
مَجَّانِيّ
skola
madrasa
مَدرَسَة
skol-
madrasiyy
مَدرَسِيّ
smör
zubda
زُبدَة
skål
zabdiyya
زَبدِيَّة
snöre, sträng
watar
وَتَر
ojämn, strängad
watariyy
وَتَرِيّ
sol
shams
شَمس
parasoll
shamsiyya
شَمسِيَّة
sol-
shamsiyy
شَمسِيّ
som
mithl
مِثل
homosexuell
mithliyy
مِثلِيّ
sommar
Sayf
صَيف
somrig
Sayfiyy
صَيفِيّ
sort
naw3
نَوع
kvalitet
naw3iyya
نَوعِيَّة
spridande
shuyuu3
شُيُوع
kommunist
shuyuu3iyy
شُيُوعِيّ
språk
lugha
لُغَة
språklig
lughawiyy
لُغَوِيّ
stad
madiina
مَدِينَة
civil, urban
madaniyy
مَدَنِيّ
sten
Hajar
حَجَر
stenig
Hajariyy
حَجَرِيّ
stråle
shu3aa3
شُعَاع
strålning
shu3aa3iyy
شُعَاعِيّ
studie
diraasa
دِرَاسَة
utbildnings-
diraasiyy
دِرَاسِيّ
sympatisk, tillgiven
3aaTif
عَاطِف
känslosam, sentimental
3aaTifiyy
عَاطِفِيّ
syn
baSar
بَصَر
visuell
baSariyy
بَصَرِيّ
syn, synpunkt
naZar
نَظَر
teori
naZriyya
نَظرِيَّة
teoretisk
naZariyy
نَظَرِيّ
syra
HamD
حَمض
sur
HamDiyy
حَمضِيّ
citrusfrukt
HamDiyya
حَمضِيَّة
söder
januub
جَنُوب
sydlig
januubiyy
جَنُوبِيّ
tak, yta
saTH
سَطح
ytlig
saTHiyy
سَطحِيّ
telefon
haatif
هَاتِف
telefon-
haatifiyy
هَاتِفِيّ
tidning
SaHiifa
صَحِيفَة
journalist
SaHaafiyy
صَحَافِيّ
tillgivenhet, vänskap
wudd
وُدّ
vänlig
waddiyy
وَدِّيّ
tjuv
liSS
لِصّ
stöld
luSuuSiyya
لُصُوصِيَّة
tom
khaalin
خَالٍ
mobiltelefon
khalawiyy
خَلَوِيّ
trumma
Tabl
طَبل
trum-formad
Tabliyy
طَبلِيّ
lastpall
Tabliyya
طَبلِيَّة
tråd
silk
سِلك
trådbundet
silkiyy
سِلكِيّ
trä
khashab
خَشَب
trä-, träig
khashabiyy
خَشَبِيّ
xylofon
khashabiyya
خَشَبِيَّة
turism
siyaaHa
سِيَاحَة
turistisk
siyaaHiyy
سِيَاحِيّ
uppskjutande
taswiif
تَسوِيف
fördröjande, uppskjutande
taswiifiyy
تَسوِيفِيّ
ursäkt
3udhr
عُذر
kysk, platonisk
3udhriyy
عُذرِيّ
utanför, utomhus
khaarij
خَارِج
extern
khaarijiyy
خَارِجِيّ
utbildning
ta3liim
تَعلِيم
pedagogisk
ta3liimiyy
تَعلِيمِيّ
vagina
mahbal
مَهبَل
vaginal
mahbaliyy
مَهبَلِيّ
valnöt
jawz
جَوز
nötig
jawziyy
جَوزِيّ
vax
sham3
شَمع
gjord av vax
sham3iyy
شَمعِيّ
vindruva
3inaba
عِنَبَة
blåbär, skogsbär
3inabiyya
عِنَبِيَّة
vinter
shitaa'
شِتَاء
vinter-, vintrig
shatawiyy
شَتَوِيّ
vår
rabii3
رَبِيع
vår-, vårlig
rabii3iyy
رَبِيعِيّ
väster
gharb
غَرب
västerländsk, västlig
gharbiyy
غَربِيّ
ylle
Suuf
صُوف
ylle-
Suufiyy
صُوفِيّ
yrke
mihna
مِهنَة
yrkes-, yrkesmässig
mihaniyy
مِهَنِيّ
Ã¥nga
bukhaar
بُخَار
Ã¥ngdriven
bukhaariyy
بُخَارِيّ
Ã¥skmuller
ra3d
رَعد
Ã¥sk-
ra3diyy
رَعدِيّ
ägna
karrasa
كَرَّسَ
stol
kursiyy
كُرسِيّ
ära
sharaf
شَرَف
heders-
sharafiyy
شَرَفِيّ
ära
majd
مَجد
lovvärd, ärorik
majdiyy
مَجدِيّ
öster
sharq
شَرق
österländsk
sharqiyy
شَرقِيّ
övergångs-
'intiqaaliyy
إِنتِقَالِيّ
övergångs-
'intiqaaliyy
إِنتِقَالِيّ