Tal

Nu ska vi titta på grundtalen och hur man säger exempelvis tre drottningar. Jag kommer att gå igenom en massa regler men förväntar mig inte att du ska lära dig alla utantill.


1 och 2 adjektiv

I allmänhet behöver du inte skriva ut 1 och 2 eftersom det framgår av ordets böjning. Arabiskan har ju dual. Men ibland vill man vara tydlig och betona att det är just 1 eller 2 av nåning.
Talen 1 och 2 skiljer sig från övriga arabiska grundtal genom att de beter sig som adjektiv. Precis som adjektiv ska de placeras efter ordet och följa ordet i genus och numerus.

مَلِكَةٌ وَاحِدَةٌ
malikatun waaHidatun
en drottning
مَلِكَتَانِ إِثنَتَانِ
malikataani 'ithnataani
två drottningar
مَلِكٌ وَاحِدٌ
malikun waaHidun
en kung
مَلِكَانِ إِثنَانِ
malikaani 'ithnaani
två kungar

 

Talet 1 böjs efter ordets kasus. Det slutar alltå på un i nominativ (som ovan), an i acuksativ och in i genitiv.


أَعرِفُ مَلكَةً وَاحِدَةً
'a3rifu malikatan waaHidatan
jag känner en drottning
مَعَ مَلِكَةٍ وَاحِدَةٍ
ma3a malikatin waaHidatan
med en drottning
أَعرِفُ مَلِكاً وَاحِداً
'a3rifu malikan waaHidan
jag känner en kung
مَعَ مَلِكٍ وَاحِدٍ
ma3a malikin waaHidin
med en kung

 

Talet 2 böjs också efter ordets kasus. För dual är ackusativ- och genitiv-ändelsen atayni i femininum och ayni i maskulinum.


أَعرِفُ مَلِكَتَينِ إِثنَتَينِ
'a3rifu malikatayni 'ithnatayni
jag känner två drottningar
أَعرِفُ مَلِكَينِ إِثنَينِ
'a3rifu malikayni 'ithnayni
jag känner två kungar

 

3 - 10 motsatt genus

Talen 3 till 10 ska ha motsatt genus mot ordet. Talen bildar idafa med ordet, ordet ska därför vara i genitiv. Ordet ska vara i sin pluralform.


ثَلَاثُ مَلِكَاتٍ
thalaathu malikaatin
tre drottningar
عَشرُ مَلِكَاتٍ
3ashru malikaatin
tio drottningar
ثَلَاثَةُ مُلُوكٍ
thalaathatu muluukin
tre kungar
عَشَرَةُ مُلُوكٍ
3asharatu muluukin
tio kungar

 

11 och 12 samma genus

Talen 11 och uppåt bildar inte idafa med ordet. Ordet ska vara i ackusativ singular.
Entalet kommer före tiotalet. Elva skrivs som "ett tio" och tolv skrivs som "två tio".
Tiotalet ska ha samma genus som ordet. (När det är exakt 10 är det som sagt motsatt genus men för 11 och uppåt har tiotalet samma genus.)
För 11 och 12 (precis som för 1 och 2) ska även entalet har samma genus som ordet.


إِحدَى عَشرَةَ مَلِكَةً
'iHdaa 3ashrata malikatan
elva drottningar
إِثنَتَا عَشرَةَ مَلِكَةً
'iHtnataa 3ashrata malikatan
tolv drottningar
أَحَدَ عَشَرَ مَلِكاً
'aHada 3ashara malikan
elva kungar
إِثنَا عَشَرَ مَلِكاً
'ithnaa 3ashara malikan
tolv kungar

 

13 - 19 motsatt och samma genus

Vi vet redan att detta gäller för talen 11 och uppåt: Talet bildar inte idafa med ordet. Ordet ska vara i ackusativ singular. Entalet kommer före tiotalet. Tiotalet har samma genus som ordet.
För 13 och uppåt (precis som för 3-10) ska entalet ha motsatt genus mot ordet.


ثَلَاثَ عَشرَةَ مَلِكَةً
thalaatha 3ashrata malikatan
tretton drottningar
ثَلَاثَةَ عَشَرَ مَلِكاً
thalaathata 3ashara malikan
tretton kungar

 

Jämna tiotal genusneutral

Ibland kan vi koppla av för de jämna tiotalen 20 till 90 finns bara i ett genus, och det används för alla ord.
I övrigt följer de samma regler som för 11 och uppåt: Ingen idafa med ordet. Ordet i ackusativ singular.
Formen för tiotalen är som regelbunden plural maskulinum, det vill säga de slutar på uuna.


عِشرُونَ مَلِكَةً
3ishruuna malikatan
tjugo drottningar
ثَلَاثُونَ مَلِكَةً
thalaathuuna malikatan
trettio drottningar
عِشرُونَ مَلِكاً
3ishruuna malikan
tjugo kungar
ثَلَاثُونَ مَلِكاً
thalaathuuna malikan
trettio kungar

 

Precis som regelbunden plural maskulinum omvandlas tiotalens ändelse till iina vid ackusativ och genitiv.


أَعرِفُ عِشرِينَ مَلِكَةً
'a3arifu 3ishriina malikatan
jag känner tjugo drottningar
أَعرِفُ عِشرِينَ مَلِكاً
'a3rifu 3ishriina malikan
jag känner tjugo kungar

 

21 - 99 samma/motsatt och genusneutral

För de sammansatta talen 21 - 99 gäller samma regler som 11 och upptåt: Talet bildar inte idafa med ordet. Ordet ska vara i ackusativ singular. Entalet kommer före tiotalet.
Skillnaden är att konjunktionen wa (och) placeras mellan entalet och tiotalet.
Tiotalen 20 - 90 finns som sagt bara i ett genus.
Entalen 1 och 2 har samma genus som ordet, medan entalen 3-9 har motsatt genus.


وَاحِدَةٌ وَعِشرُونَ مَلِكَةً
waaHidatun wa 3ishruuna malikatan
tjugoen drottningar
خَمسٌ وَعِشرُونَ مَلِكَةً
khamsun wa 3ishruuna malikatan
tjugofem drottningar
وَاحِدٌ وَعِشرُونَ مَلِكاً
waaHidaun wa 3ishruuna malikan
tjugoen kungar
خَمسَةٌ وَعِشرُونَ مَلِكاً
khamsatun wa 3ishruuna malikan
tjugofem kungar

 

På min nyare webbplats kan du se alla tal mellan 0 och 999 på arabiska.