Arabiska siffror

De siffror vi använder utvecklades i Indien. I arabvärlden, där man översatte verk från olika delar av världen, började man använda de indiska siffrorna. Siffrorna spreds därför via arabvärlden till Europa. En av de arabiska forskare som skrev om siffrorna var al-Khwarizmi (där al förstås betecknar bestämd form) som ordet algoritm kommer ifrån.

٠
ﺻِﻔﺮ
0 - Sifr
١
ﻭَﺍﺣِﺪ
1 - waaHid
٢
ﺍِﺛﻨَﺎﻥ
2 - ithnaan
٣
ﺛَﻠَﺎﺙ
3 - thalaath
٤
ﺃَﺭﺑَﻊ
4 - 'arba3
٥
ﺧَﻤﺲ
5 - khams
٦
ﺳِﺖّ
6 - sitt
٧
ﺳَﺒﻊ
7 - sab3
٨
ﺛَﻤَﺎﻥٍ
8 - thamaanin
٩
ﺗِﺴﻊ
9 - tis3

Tal med arabiska siffror

Som du vet skrivs arabiska ord från höger till vänster. Men talen skrivs från vänster till höger, precis som i Sverige.

Till exempel talet tio skrivs med ettan (det lodräta strecket) till vänster och nollan (pricken/diamanten) till höger, precis som vi skriver på svenska::

١٠

Nu när du har lärt dig de arabiska siffrorna kanske du vill veta mer om hur du använder tal på arabiska.