Ägande

Låt oss gå igenom olika sätt att uttrycka ägande. Vi använder ordet Habiib (älskling) som exempel.


Man kan bilda en idafa med ordet och ägaren.

حَبِيبُ البِنتِ
Habiibu al-binti
flickans älskling

Man kan bilda en idafa med ordet och ett suffigerat pronomen som hänvisar till ägaren.

حَبِيبُهَا
Habiibu-haa
hennes älskling

Man kan använda prepositionen 3ind (hos) tillsammans med ägaren.
Om man istället använder ett suffigerat pronomen bildar det en idafa med 3ind.

عِندُ البِنتِ حَبِيبٌ
3indu al-binti Habiibun
flickan har en älskling
عِندُهَا حَبِيبٌ
3indu-haa Habiibun
hon har en älskling

Man kan använda prepositionen ladaa (med) tillsammans med ägaren.
Om man istället använder ett suffigerat pronomen bildar det en idafa med ladaa.

لَدَى البِنتِ حَبِيبٌ
ladaa al-binti Habiibun
flickan har en älskling
لَدَيهَا حَبِيبٌ
laday-haa Habiibun
hon har en älskling

Man kan använda prepositionen ma3a (med) tillsammans med ägaren.
Om man istället använder ett suffigerat pronomen bildar det en idafa med ma3a.

مَعَ البِنتِ حَبِيبٌ
ma3a al-binti Habiibun
flickan har en älskling
مَعَهَا حَبِيبٌ
ma3a-haa Habiibun
hon har en älskling

Man kan använda prepositionen li (för) tillsammans med ägaren.
Om man istället använder ett suffigerat pronomen bildar det en idafa med li.

لِلبِنتِ حَبِيبٌ
li-l-binti Habiibun
flickan har en älskling
لِهَا حَبِيبٌ
li-haa Habiibun
hon har en älskling
الحَبِيبُ لِلبِنتِ
al-Habiibu li-l-binti
älsklingen är flickans
الحَبِيبُ لِهَا
al-Habiibu li-haa
älsklingen är hennes