Pronomen suffigerade

Suffigerade pronomen kan inte stå för sig själva som fristående pronomen. Suffigerade pronomen läggs till på slutet av ordet och sitter ihop med ordet.

Singular

ـِي
ii
min
ـكِ
ki
din (f)
ـكَ
ka
din (m)
ـهَا
haa
hennes
ـهُ
hu
hans

 

Dual

ـنَا
naa
vår
ـكُمَا
kumaa
er
ـهُمَا
humaa
deras

 

Plural

ـنَا
naa
vår
ـكُنَّ
kunna
er (f)
ـكُم
kum
er (m)
ـهُنَّ
hunna
deras (f)
ـهُم
hum
deras (m)

 

Exempel

Här kommer exempel på nominalsatser som innehåller suffigerade pronomen.
När ett suffigerat pronomen sitter i ihop med ett substantiv som i dessa exempel bildar de en idafa med substantivet.

Du är mitt hjärta.
 
Hennes hjärta är vackert.
 

 

Exempel med verb

I verbalsatser kan suffigerade pronomen användas som objekt.

Jag älskar henne.
'uHibbu-haa
أُحِبُهَا
 
Jag älskar honom.
'uHibbu-hu
أُحِبُّهُ