Verbform 10

Verbform 10 börjar med 'i precis som verbform 7, verbform 8 och verbform 9. Ord i verbform 10 är lätta att känna igen. Verben börjar på 'ista medan aktivt och passivt particip börjar på musta.

Verb

Verb i verbform 10 börjar som sagt på 'ista. En del av dem är kausativa eller reflexiva till verbform 4. Till exempel: 'a3mala (verbform 4) betyder att sätta i arbete medan 'ista3amala beytder att använda. 'afhama (verbform 4) betyder att förklara medan 'istafhama betyder att fråga.

hantera, använda
'ista3mala
إِستَعمَلَ
fråga
'istafhama
إِستَفهَمَ
importera
'istawrada
إِستَورَدَ

Aktivt particip

Aktivt particip i verbform 10 används ofta för att beteckna en handling eller någon som utför en handling. För att få aktivt particip utgår man från verbet, lägger till mu i början, och ser till så att vokalen efter andra rotbokstaven är i.
Orden nedan är exempel på aktivt particip i verbform 10.

användare
musta3mil
مُستَعمِل
importör
mustawrid
مُستَورِد

Passivt particip

Passivt particip används för att beteckna något eller någon som är föremål för en handling. För att få passivt particip utgår man från verbet, lägger till mu i början, och ser till så att vokalen efter andra rotbokstaven är a.
Orden nedan är exempel på passivt particip i verbform 10.

tillämpad
musta3mal
مُستَعمَل
importerad
mustawrad
مُستَورَد

Verbalnomen

Verbalnomen används exempelvis för att beskriva en handling, ett tillstånd eller en egenskap.
Nedan ser du exempel på verbalnomen i verbform 10

användning, hantering
'isti3maal
إِستِعمَال
fråga
'istifhaam
إِستِفهَام