Verbform 2

I avsnittet om rotsystemet gick vi igenom rötter och mönster. Nu är det dags att fördjupa våra kunskaper.

I arabiskan finns 14 verbformer. Vi kommer att gå igenom verbform 1 - 10 som är vanligare.
Vi börjar med verbform 2 som kännertecknas av att andra rotbokstaven är dubblerad.

Verb

Verb i verbform 2 används ofta för att verb som utförs mot någon annan, exempelvis att göra så att någon annan gör något eller blir något. Exempelvis 3alima betyder att veta medan 3allama betyder att lära ut. De kan även vara en intensifiering av verbform 1, exempelvis kasara betyder att ha sönder medan kassara betyder att krossa.

Alla verb i verbform 2 följer samma mönster: Första robokstaven + a + andra rotbokstaven + andra rotbokstaven igen + a + tredje rotbokstaven + a.
Låt oss titta på några.

lära ut
3allama
عَلَّمَ
registrera, spela in
sajjala
سَجَّلَ
krossa
kassara
كَسَّرَ

Aktivt particip

Aktivt particip används ofta för att beteckna en handling eller någon som utför en handling. För att få aktivt particip utgår man från verbet, lägger till mu i början, och ser till så att vokalen efter andra rotbokstaven är i.
Orden nedan är exempel på aktivt particip i verbform 2.

lärare
mu3allim
مُعَلِّم
registrerande, inspelande, inspelningsapparat
musajjil
مُسَجِّل

Passivt particip

Passivt particip används för att beteckna något eller någon som är föremål för en handling. För att få passivt particip utgår man från verbet, lägger till mu i början, och ser till så att vokalen efter andra rotbokstaven är a.
Orden nedan är exempel på passivt particip i verbform 2.

lärd
mu3allam
مُعَلَّم
registrerad
musajjal
مُسَجَّل

Verbalnomen

Verbalnomen används exempelvis för att beskriva en handling, ett tillstånd eller en egenskap.
Nedan ser du exempel på verbalnomen i verbform 2

utbildning
ta3liim
تَعلِيم
inspelning, registrering
tasjiil
تَسجِيل