Verbform 4

Verbform 4 kännetecknas av att verben börjar med 'a i dåtid. Prefixet försvinner i nutid och från aktivt och passivt particip. Verbalnomen börjar med prefixet 'i.

Verb

Verb i verbform 4 börjar med 'a i dåtid. De är ofta kausativa till verbform 1: att få någon att göra något. Exempelvis 3ajiba betyder att bli överraskad medan 'a3ajaba betyder att göra någon överraskad. DaHika betyder att skratta medan 'aDHaka betyder att få någon att skratta. SalaHa betyder att vara bra medan 'aSlaHa betyder att reparera dvs få något att bli bra.

tilltala, behaga
'a3jaba
أَعجَبَ
få någon att skratta
'aDHaka
أَضحَكَ
förbättra, reparera
'aSlaHa
أَصلَحَ

Aktivt particip

Aktivt particip används ofta för att beteckna en handling eller någon som utför en handling. För att få aktivt particip utgår man från verbet, lägger till mu i början, och ser till så att vokalen efter andra rotbokstaven är i.
Orden nedan är exempel på aktivt particip i verbform 4.

beundransvärd
mu3jib
مُعجِب
rolig
muDHik
مُضحِك
reparatör, reformerare
muSliH
مُصلِح

Passivt particip

Passivt particip används för att beteckna något eller någon som är föremål för en handling. För att få passivt particip utgår man från verbet, lägger till mu i början, och ser till så att vokalen efter andra rotbokstaven är a.
Orden nedan är exempel på passivt particip i verbform 4.

nöjd, förtjust
mu3jab
مُعجَب
förargad
muHnaq
مُحنَق
reformerad
muSlaH
مُصلَح

Verbalnomen

Verbalnomen används exempelvis för att beskriva en handling, ett tillstånd eller en egenskap.
verbalnomen i verbform 4 börjar på 'i och har ett långt aa i mitten.

beundran
'i3jaab
إِعجَاب
reparation
'iSlaaH
إِصلَاح