Verbform 6

Verbform 5 påminner om verbform 3 med långt aa i mitten. Dessutom börjar den med prefixet ta, precis som verbform 5.

Verb

Verb i verbform 6 är ofta en reflexiv, ömsesidig eller starkare variant av verbform 3. Verben beskriver ofta ett utbyte mellan människor eller grupper av människor.
Exempelvis 3aawana (verbform 3) betyder att hjälpa medan ta3aawana betyder att samarbeta, baadala betyder att byta ut medan tabaadala betyder att utbyta. naafara betyder att ogilla medan tanaafara betyder att drabba samman.

samarbeta
ta3aawana
تَعَاوَنَ
utbyta, göra handel
tabaadala
تَبَادَلَ
drabba samman, stöta bort
tanaafara
تَنَافَرَ

Aktivt particip

Aktivt particip används ofta för att beteckna en handling eller någon som utför en handling. För att få aktivt particip utgår man från verbet, lägger till mu i början, och ser till så att vokalen efter andra rotbokstaven är i.
Orden nedan är exempel på aktivt particip i verbform 6.

samarbetsvillig, samverkande
muta3aawin
مُتَعَاوِن
alternerande
mutabaadil
مُتَبَادِل

Passivt particip

Passivt particip används för att beteckna något eller någon som är föremål för en handling. För att få passivt particip utgår man från verbet, lägger till mu i början, och ser till så att vokalen efter andra rotbokstaven är a.
Orden nedan är exempel på passivt particip i verbform 6.

ömsesidig
mutabaadal
مُتَبَادَل
disharmonisk
mutanaafar
مُتَنَافَر

Verbalnomen

Verbalnomen används exempelvis för att beskriva en handling, ett tillstånd eller en egenskap.
Orden nedan är exempel på verbalnomen i verbform 6.

samarbete
ta3aawun
تَعَاوُن
utbyte, handel
tabaadul
تَبَادُل
motvillja
tanaafur
تَنَافُر