Verbform 8

Verbform 8 börjar med 'i precis som verbform 7. Mellan första och tredje rotbokstaven lägger man till ta.

Verb

Verb i verbform 8 är ofta reflexiva till verbform 1 precis som verbform 7. Till exempel att göra det som verbform 1 avser mot sig själv eller för sig själv. Exempelvis jama3a betyder att samla medan 'ijtama3a betyder att samlas.

samlas
'ijtama3a
إِجتَمَعَ
delta, dela
'ishtaraka
إِشتَرَكَ
vänta
'intaZara
إِنتَظَرَ

Aktivt particip

Aktivt particip används ofta för att beteckna en handling eller någon som utför en handling. För att få aktivt particip utgår man från verbet, lägger till mu i början, och ser till så att vokalen efter andra rotbokstaven är i.
Orden nedan är exempel på aktivt particip i verbform 8.

mötesdeltagare
mujtami3
مُجتَمِع
prenumerant, deltagare, abonnent
mushtarik
مُشتَرِك

Passivt particip

Passivt particip används för att beteckna något eller någon som är föremål för en handling. För att få passivt particip utgår man från verbet, lägger till mu i början, och ser till så att vokalen efter andra rotbokstaven är a.
Orden nedan är exempel på passivt particip i verbform 8.

samhälle
mujtama3
مُجتَمَع
delad, gemensam
mushtarak
مُشتَرَك
förväntad
muntaZar
مُنتَظَر

Verbalnomen

Verbalnomen används exempelvis för att beskriva en handling, ett tillstånd eller en egenskap.
Orden nedan är exempel på verbalnomen i verbform 8.

möte
'ijtimaa3
إِجتِمَاع
samarbete
'ishtiraak
إِشتِرَاك
väntan
'intiZaar
إِنتِظَار