Verbform 9

Verbform 9 börjar med 'i precis som verbform 7 och verbform 8. Tredje rotbokstäven är fördubblad.
Det är ganska ovanligt att stöta på ord i verbform 9.

Verb

Verb i verbform 9 används bara i samband med färger eller kroppsliga defekter.
Verben är intransiva precis som verb i verbform 7, det vill säga de kan inte ta något objekt.

bli röd, rodna
'iHmarra
إِحمَرَّ
gulna, bli gul, blekna
'iSfarra
إِصفَرَّ
böjas, vridas
'i3wajja
إِعوَجَّ