Bokstaven alef

Bokstaven alef ingår i det arabiska alfabetet. Här går vi igenom hur du uttalar och skriver alef.

Så uttalas alef

Alif har inget eget ljud. Ljudet beror på vokalen som sitter ovanpå eller under alif (men som inte alltid skrivs ut). De arabiska vokalerna är fatha (a), damma (u) eller kasra (i).
Som exmpel kan vi ta det arabiska ordet för explosion som skrivs اِنفِجَار och uttalas infijaar. Ordet med börjar med ett alif med kasra under sig, vilket ger ljudet i.
Alif kan också bära upp hamza. Om vokalen är a eller u, så hamnar hamza ovanför. Som i det arabiska ordet أَرسَلَ som betyder han skickade. Ordet uttalas 'arsala och börjar med ett alif med hamza och vokalen fatha ovanför.
Om alif bär upp hamza och har vokalen i, så hamnar hamza under. Som i det arabiska ordet إِلهَام som betyder inspiration. Ordet uttalas 'ilhaam och börjar med ett alif med hamza och vokalen karsa under.
Om alif saknar hamza, föregås av vokalen fatha (a) och inte själv har någon vokal, då blir uttalet ett långt aa. Det kan du se och höra i infijaar (explosion) och 'ilhaam (inspiration) ovan. Det andra alifet i båda ordet smälter smälter ihop med a-vokalen före och bildar den långa vokalen aa.

Skriva med alef

Bokstaven alef har två former: isolerad och final.

final
ـﺎ
isolerad

Bokstaven alef har egenskapen right-join. Dvs den vill koppla åt höger (med bokstaven före) men inte åt vänster (med bokstaven efter). Om det finns en bokstav före, som är dual-join, så kopplas alef ihop med den. Men alef kopplas aldrig ihop med bokstaven efter. Så skriver du med arabiska bokstäver som har right-join.

Vilken av formerna du ska använda beror på bokstavens position i ordet och omgivande bokstäver. Glöm inte att arabiska skrivs från höger till vänster.

alef ensam

När alef står för sig själv används den isolerade formen.

alef i början av ord

När alef är den första bokstaven i ett ord används också den isolerade formen. Den är fri till höger och vägrar kopplas ihop med bokstaven efter.

ﺃَﺑَﺪﺍً
'abadan
aldrig, föralltid
ﺃَﺳَﺪ
'asad
lejon
ﺃَﺩَﺏ
'adab
litteratur

alef i mitten av ord

När alef är mitt i ett ord, dvs varken är första eller sista bokstaven, används ofta den finala formen. Den har en svans åt höger för att koppla ihop med bokstaven före, men den vägrar koppla ihop sig med bokstaven efter.

ـﺎ
ﻛَﺄﺱ
ka's
bägare, glas, pokal
ﺳَﺄَﻝَ
sa'ala
att fråga
ﻓَﺄﺭ
fa'r
mus

alef i mitten efter right-join

När alef är mitt i ett ord och kommer efter en bokstav som också är right-joining, används den isolerade formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster, och den kopplar inte till bokstaven efter.

ﺭَﺃَﺱَ
ra'asa
att ansvara
ﺯَﻭَﺍﺝ
zawaaj
bröllop, äktenskap
ﻛَﺬَّﺍﺏ
kadhdhaab
lögnare

alef i slutet av ord

När alef är den sista bokstaven i ett ord används ofta den finala formen. Den har en svans till höger för att koppa ihop med bokstaven före och är fri till vänster.

ـﺎ
ﻣَﻠَﺄَ
mala'a
att fylla
ﺷَﻨَﺄَ
shana'a
att hata

alef i slutet efter right-join

När alef är den sista bokstaven i ett ord och kommer efter en bokstav som också är right-joining, används den isolerade formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster. Den är också fri till vänster eftersom det inte finns någon bokstav efter (och även om det fanns någon bokstav efter skulle alef inte koppla ihop med den).

ﻗَﺮَﺃَ
qara'a
att läsa
ﻣَﺒﺪَﺃ
mabda'
princip

Sammanfattning: skriva med alef

Bokstaven alef har två former.
Den isolerade formen används när alef står för sig själv, i början av ord, i mitten av ord (efter right-join-bokstav) och i slutet av ord (efter right-join-bokstav). Dvs om det inte finns någon bokstav före som vill koppla.
Den finala formen ـﺎ används i mitten av ord (om bokstaven före inte är right-join) och i slutet av ord (om bokstaven före inte är right-join). Dvs om det finns en bokstav före som vill koppla.

Månbokstav

Du bildar bestämd form av ett ord genom att sätta al framför

ال

Bokstaven alef är en månbokstav. Det innebär att den bestämda artikeln uttalas precis som al och inget annat. De bokstäver som inte är månbokstäver kallas solbokstäver. Lär mer om bestämd form.