Bokstaven ta

Bokstaven ta ingår i det arabiska alfabetet. Här går vi igenom hur du uttalar och skriver ta.

Så uttalas ta

Den arabiska bokstaven ta uttalas t precis som på svenska.

I det fonetiska alfabetet skrivs uttalet av ta som [t]. På den här webbplatsen skriver jag uttalet som t.

Skriva med ta

Bokstaven ta har fyra former: isolerad, initial, medial och final.

final
ـﺖ
medial
ـﺘـ
initial
ﺗـ
isolerad

Bokstaven ta har egenskapen dual-join. Dvs den vill koppla åt båda hållen. Om det finns en bokstav före, som också är dual-join, så kopplas ta ihop med den. Om det finns en bokstav efter, så kopplas ta ihop med den. Så skriver du med arabiska bokstäver som har dual-join.

Vilken av formerna du ska använda beror på bokstavens position i ordet och omgivande bokstäver. Glöm inte att arabiska skrivs från höger till vänster.

ta ensam

När ta står för sig själv används den isolerade formen.

ta i början av ord

När ta är den första bokstaven i ett ord används den initiala formen. Den är fri till höger och har en svans till vänster för att koppla ihop med bokstaven efter.

ﺗـ
ﺗِﺴﻊ
tis3
9
ﺗَﺮَﻑ
taraf
lyx
ﺗَﻌَﺐ
ta3ab
trötthet

ta i mitten av ord

När ta är mitt i ett ord, dvs varken är första eller sista bokstaven, används ofta den mediala formen. Den har en svans åt båda hållen för att koppla ihop med både bokstaven före och efter.

ـﺘـ
ﻛَﺘِﻒ
katif
axel
ﻋَﺘﺐ
3atb
bestraffning, censur
ﺧَﺘﻢ
khatm
försegling, stämpling

ta i mitten efter right-join

När ta är mitt i ett ord och kommer efter en bokstav som är right-joining, används den initiala formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster, och har en svans till vänster att koppla ihop med bokstaven efter.

ﺗـ
ﻭَﺗَﺮ
watar
snöre, sträng

ta i slutet av ord

När ta är den sista bokstaven i ett ord används ofta den finala formen. Den har en svans till höger för att koppa ihop med bokstaven före och är fri till vänster.

ـﺖ
ﺑَﻴﺖ
bayt
hus
ﻭَﻗﺖ
waqt
tid
ﺻَﻤﺖ
Samt
tystnad

ta i slutet efter right-join

När ta är den sista bokstaven i ett ord och kommer efter en bokstav som är right-joining, används den isolerade formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster. Den är också fri till vänster eftersom det inte finns någon bokstav efter.

ﻣَﻮﺕ
mawt
död
ﺻَﻮﺕ
Sawt
ljud, röst, votum
ﺣُﻮﺕ
Huut
val

Sammanfattning: skriva med ta

Bokstaven ta har fyra former.
Den isolerade formen används när ta står för sig själv och i slutet av ord (efter right-join-bokstav) Dvs om det inte finns någon bokstav före som vill koppla och det inte finns någon bokstav efter.
Den initiala formen ﺗـ används i början av ord och i mitten av ord (om bokstaven före är right-join). Dvs om det inte finns någon bokstav före som vill koppla och det finns en bokstav efter.
Den mediala formen ـﺘـ används i mitten av ord (om bokstaven före inte är right-join). Dvs om det finns bokstav både före som vill koppla och det finns en bokstav efter.
Den finala formen ـﺖ används i slutet av ord (om bokstaven före inte är right-join). Dvs om det finns en bokstav före som vill koppla och det inte finns någon bokstav efter.

Solbokstav

Du bildar bestämd form av ett ord genom att sätta al framför

ال

Bokstaven ta är en solbokstav. Det betyder att l:et i al assimileras till ett ta och därmed uttalas som t. Med andra ord: Den bestämda artikeln för ord som börjar på ta uttalas at och inte al. De bokstäver som inte är solbokstäver kallas månbokstäver. Lär mer om bestämd form.