Bokstaven Ha

Bokstaven Ha ingår i det arabiska alfabetet. Här går vi igenom hur du uttalar och skriver Ha.

Så uttalas Ha

Det finns två stycken h i arabiskan. Ett vanligt h och det här 'arabiska' H:et, vars uttal jag beskriver med stora bokstaven H.
När du är törstig och tar en klunk uppfriskande dryck, då kanske du andas ut med ett suckande 'hhh'. Det är så det H låter. Om du håller handen framför munnen och uttalar H, då ska du känna pusten av andedräkt.
Wikander* beskriver H som 'ett slags väsande, hest h-ljud som man frambringar genom att skapa friktion i phraynx, svalget. Man kan uppleva det som ett vanligt h som uttalas på ett särskilt hest sätt'

I det fonetiska alfabetet skrivs uttalet av Ha som [ħ]. På den här webbplatsen skriver jag uttalet som H.

* Källa: Ett hav i mäktig rörelse av Ola Wikander.

Skriva med Ha

Bokstaven Ha har fyra former: isolerad, initial, medial och final.

final
ـﺢ
medial
ـﺤـ
initial
ﺣـ
isolerad

Bokstaven Ha har egenskapen dual-join. Dvs den vill koppla åt båda hållen. Om det finns en bokstav före, som också är dual-join, så kopplas Ha ihop med den. Om det finns en bokstav efter, så kopplas Ha ihop med den. Så skriver du med arabiska bokstäver som har dual-join.

Vilken av formerna du ska använda beror på bokstavens position i ordet och omgivande bokstäver. Glöm inte att arabiska skrivs från höger till vänster.

Ha ensam

När Ha står för sig själv används den isolerade formen.

Ha i början av ord

När Ha är den första bokstaven i ett ord används den initiala formen. Den är fri till höger och har en svans till vänster för att koppla ihop med bokstaven efter.

ﺣـ
ﺣَﺮﻑ
Harf
bokstav
ﺣَﻘﻞ
Haql
fält
ﺣُﺰﻥ
Huzn
sorg

Ha i mitten av ord

När Ha är mitt i ett ord, dvs varken är första eller sista bokstaven, används ofta den mediala formen. Den har en svans åt båda hållen för att koppla ihop med både bokstaven före och efter.

ـﺤـ
ﻟَﺤﻢ
laHm
kött
ﺳِﺤﺮ
siHr
magi
ﺻَﺤﻦ
SaHn
tallrik

Ha i mitten efter right-join

När Ha är mitt i ett ord och kommer efter en bokstav som är right-joining, används den initiala formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster, och har en svans till vänster att koppla ihop med bokstaven efter.

ﺣـ
ﺭَﺣِﻢ
raHim
livmoder

Ha i slutet av ord

När Ha är den sista bokstaven i ett ord används ofta den finala formen. Den har en svans till höger för att koppa ihop med bokstaven före och är fri till vänster.

ـﺢ
ﺭَﺷﺢ
rashH
filtrering, svettning
ﻧُﺼﺢ
nuSH
råd
ﻣِﻠﺢ
milH
salt

Ha i slutet efter right-join

När Ha är den sista bokstaven i ett ord och kommer efter en bokstav som är right-joining, används den isolerade formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster. Den är också fri till vänster eftersom det inte finns någon bokstav efter.

ﺭُﻭﺡ
ruuH
ande, själ
ﻓَﺮَﺡ
faraH
firande, glädje
ﻓَﺮِﺡ
fariH
nöjd

Sammanfattning: skriva med Ha

Bokstaven Ha har fyra former.
Den isolerade formen används när Ha står för sig själv och i slutet av ord (efter right-join-bokstav) Dvs om det inte finns någon bokstav före som vill koppla och det inte finns någon bokstav efter.
Den initiala formen ﺣـ används i början av ord och i mitten av ord (om bokstaven före är right-join). Dvs om det inte finns någon bokstav före som vill koppla och det finns en bokstav efter.
Den mediala formen ـﺤـ används i mitten av ord (om bokstaven före inte är right-join). Dvs om det finns bokstav både före som vill koppla och det finns en bokstav efter.
Den finala formen ـﺢ används i slutet av ord (om bokstaven före inte är right-join). Dvs om det finns en bokstav före som vill koppla och det inte finns någon bokstav efter.

Månbokstav

Du bildar bestämd form av ett ord genom att sätta al framför

ال

Bokstaven Ha är en månbokstav. Det innebär att den bestämda artikeln uttalas precis som al och inget annat. De bokstäver som inte är månbokstäver kallas solbokstäver. Lär mer om bestämd form.