Bokstaven dal

Bokstaven dal ingår i det arabiska alfabetet. Här går vi igenom hur du uttalar och skriver dal.

Så uttalas dal

Den arabiska bokstaven dal uttalas d precis som på svenska.

I det fonetiska alfabetet skrivs uttalet av dal som [d]. På den här webbplatsen skriver jag uttalet som d.

Skriva med dal

Bokstaven dal har två former: isolerad och final.

final
ـﺪ
isolerad

Bokstaven dal har egenskapen right-join. Dvs den vill koppla åt höger (med bokstaven före) men inte åt vänster (med bokstaven efter). Om det finns en bokstav före, som är dual-join, så kopplas dal ihop med den. Men dal kopplas aldrig ihop med bokstaven efter. Så skriver du med arabiska bokstäver som har right-join.

Vilken av formerna du ska använda beror på bokstavens position i ordet och omgivande bokstäver. Glöm inte att arabiska skrivs från höger till vänster.

dal ensam

När dal står för sig själv används den isolerade formen.

dal i början av ord

När dal är den första bokstaven i ett ord används också den isolerade formen. Den är fri till höger och vägrar kopplas ihop med bokstaven efter.

ﺩِﻑﺀ
dif'
hetta, värme
ﺩَﺭﺱ
dars
lektion, studie
ﺩَﻭﺭ
dawr
roll, våning

dal i mitten av ord

När dal är mitt i ett ord, dvs varken är första eller sista bokstaven, används ofta den finala formen. Den har en svans åt höger för att koppla ihop med bokstaven före, men den vägrar koppla ihop sig med bokstaven efter.

ـﺪ
ﻗَﺪَﻡ
qadam
fot
ﻫَﺪَﻑ
hadaf
mål, syfte
ﻗَﺪَﺭ
qadar
öde

dal i mitten efter right-join

När dal är mitt i ett ord och kommer efter en bokstav som också är right-joining, används den isolerade formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster, och den kopplar inte till bokstaven efter.

ﺃَﺩَﺏ
'adab
litteratur
ﺭَﺩِﻑ
radif
stjärt

dal i slutet av ord

När dal är den sista bokstaven i ett ord används ofta den finala formen. Den har en svans till höger för att koppa ihop med bokstaven före och är fri till vänster.

ـﺪ
ﻭَﻓﺪ
wafd
delegation
ﻋَﻘﺪ
3aqd
kontrakt, årtionde, överenskommelse
ﺭَﻋﺪ
ra3d
åskmuller

dal i slutet efter right-join

När dal är den sista bokstaven i ett ord och kommer efter en bokstav som också är right-joining, används den isolerade formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster. Den är också fri till vänster eftersom det inte finns någon bokstav efter (och även om det fanns någon bokstav efter skulle dal inte koppla ihop med den).

ﻗِﺮﺩ
qird
apa
ﻋُﻮﺩ
3uud
oud (luta), pinne
ﻃَﺮﺩ
Tard
paket, uppsägning

Sammanfattning: skriva med dal

Bokstaven dal har två former.
Den isolerade formen används när dal står för sig själv, i början av ord, i mitten av ord (efter right-join-bokstav) och i slutet av ord (efter right-join-bokstav). Dvs om det inte finns någon bokstav före som vill koppla.
Den finala formen ـﺪ används i mitten av ord (om bokstaven före inte är right-join) och i slutet av ord (om bokstaven före inte är right-join). Dvs om det finns en bokstav före som vill koppla.

Solbokstav

Du bildar bestämd form av ett ord genom att sätta al framför

ال

Bokstaven dal är en solbokstav. Det betyder att l:et i al assimileras till ett dal och därmed uttalas som d. Med andra ord: Den bestämda artikeln för ord som börjar på dal uttalas ad och inte al. De bokstäver som inte är solbokstäver kallas månbokstäver. Lär mer om bestämd form.