Bokstaven zayn

Bokstaven zayn ingår i det arabiska alfabetet. Här går vi igenom hur du uttalar och skriver zayn.

Så uttalas zayn

Den arabiska bokstaven zayn uttalas z. Men inte som ett svenskt z utan som ett engelskt z, dvs tonande, som i det engelska ordet 'zero'.

I det fonetiska alfabetet skrivs uttalet av zayn som [z]. På den här webbplatsen skriver jag uttalet som z.

Skriva med zayn

Bokstaven zayn har två former: isolerad och final.

final
ـﺰ
isolerad

Bokstaven zayn har egenskapen right-join. Dvs den vill koppla åt höger (med bokstaven före) men inte åt vänster (med bokstaven efter). Om det finns en bokstav före, som är dual-join, så kopplas zayn ihop med den. Men zayn kopplas aldrig ihop med bokstaven efter. Så skriver du med arabiska bokstäver som har right-join.

Vilken av formerna du ska använda beror på bokstavens position i ordet och omgivande bokstäver. Glöm inte att arabiska skrivs från höger till vänster.

zayn ensam

När zayn står för sig själv används den isolerade formen.

zayn i början av ord

När zayn är den första bokstaven i ett ord används också den isolerade formen. Den är fri till höger och vägrar kopplas ihop med bokstaven efter.

ﺯَﻭﺝ
zawj
make
ﺯَﻳﺖ
zayt
olja
ﺯَﻣَﻦ
zaman
tid

zayn i mitten av ord

När zayn är mitt i ett ord, dvs varken är första eller sista bokstaven, används ofta den finala formen. Den har en svans åt höger för att koppla ihop med bokstaven före, men den vägrar koppla ihop sig med bokstaven efter.

ـﺰ
ﻋَﺰَﺏ
3azab
ogift
ﺣِﺰﺏ
Hizb
parti
ﺣُﺰﻥ
Huzn
sorg

zayn i mitten efter right-join

När zayn är mitt i ett ord och kommer efter en bokstav som också är right-joining, används den isolerade formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster, och den kopplar inte till bokstaven efter.

ﺭِﺯﻕ
rizq
levebröd, uppehälle
ﻭَﺯﻥ
wazn
meter, mått, rytm

zayn i slutet av ord

När zayn är den sista bokstaven i ett ord används ofta den finala formen. Den har en svans till höger för att koppa ihop med bokstaven före och är fri till vänster.

ـﺰ
ﻗَﻔﺰ
qafz
hoppande
ﺭَﻣﺰ
ramz
kod, symbol
ﻛَﻨﺰ
kanz
skatt

zayn i slutet efter right-join

När zayn är den sista bokstaven i ett ord och kommer efter en bokstav som också är right-joining, används den isolerade formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster. Den är också fri till vänster eftersom det inte finns någon bokstav efter (och även om det fanns någon bokstav efter skulle zayn inte koppla ihop med den).

Sammanfattning: skriva med zayn

Bokstaven zayn har två former.
Den isolerade formen används när zayn står för sig själv, i början av ord, i mitten av ord (efter right-join-bokstav) och i slutet av ord (efter right-join-bokstav). Dvs om det inte finns någon bokstav före som vill koppla.
Den finala formen ـﺰ används i mitten av ord (om bokstaven före inte är right-join) och i slutet av ord (om bokstaven före inte är right-join). Dvs om det finns en bokstav före som vill koppla.

Månbokstav

Du bildar bestämd form av ett ord genom att sätta al framför

ال

Bokstaven zayn är en månbokstav. Det innebär att den bestämda artikeln uttalas precis som al och inget annat. De bokstäver som inte är månbokstäver kallas solbokstäver. Lär mer om bestämd form.