Bokstaven sin

Bokstaven sin ingår i det arabiska alfabetet. Här går vi igenom hur du uttalar och skriver sin.

Så uttalas sin

Den arabiska bokstaven sin uttalas s precis som på svenska.

I det fonetiska alfabetet skrivs uttalet av sin som [s]. På den här webbplatsen skriver jag uttalet som s.

Skriva med sin

Bokstaven sin har fyra former: isolerad, initial, medial och final.

final
ـﺲ
medial
ـﺴـ
initial
ﺳـ
isolerad

Bokstaven sin har egenskapen dual-join. Dvs den vill koppla åt båda hållen. Om det finns en bokstav före, som också är dual-join, så kopplas sin ihop med den. Om det finns en bokstav efter, så kopplas sin ihop med den. Så skriver du med arabiska bokstäver som har dual-join.

Vilken av formerna du ska använda beror på bokstavens position i ordet och omgivande bokstäver. Glöm inte att arabiska skrivs från höger till vänster.

sin ensam

När sin står för sig själv används den isolerade formen.

sin i början av ord

När sin är den första bokstaven i ett ord används den initiala formen. Den är fri till höger och har en svans till vänster för att koppla ihop med bokstaven efter.

ﺳـ
ﺳِﺤﺮ
siHr
magi
ﺳَﻔَﺮ
safar
resa, resande
ﺳَﻬَﺮ
sahar
sömnlöshet

sin i mitten av ord

När sin är mitt i ett ord, dvs varken är första eller sista bokstaven, används ofta den mediala formen. Den har en svans åt båda hållen för att koppla ihop med både bokstaven före och efter.

ـﺴـ
ﺗِﺴﻊ
tis3
9
ﻋَﺴَﻞ
3asal
honung
ﺟِﺴﻢ
jism
kropp

sin i mitten efter right-join

När sin är mitt i ett ord och kommer efter en bokstav som är right-joining, används den initiala formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster, och har en svans till vänster att koppla ihop med bokstaven efter.

ﺳـ
ﻭَﺳَﻂ
wasaT
centrum
ﺃَﺳَﺪ
'asad
lejon
ﺭَﺳﻢ
rasm
ritande

sin i slutet av ord

När sin är den sista bokstaven i ett ord används ofta den finala formen. Den har en svans till höger för att koppa ihop med bokstaven före och är fri till vänster.

ـﺲ
ﻧَﻔَﺲ
nafas
andetag
ﻧَﻔﺲ
nafs
själ, själv
ﺷَﻤﺲ
shams
sol

sin i slutet efter right-join

När sin är den sista bokstaven i ett ord och kommer efter en bokstav som är right-joining, används den isolerade formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster. Den är också fri till vänster eftersom det inte finns någon bokstav efter.

ﻗَﻮﺱ
qaws
båge
ﺭَﺃﺱ
ra's
huvud
ﺩَﺭﺱ
dars
lektion, studie

Sammanfattning: skriva med sin

Bokstaven sin har fyra former.
Den isolerade formen används när sin står för sig själv och i slutet av ord (efter right-join-bokstav) Dvs om det inte finns någon bokstav före som vill koppla och det inte finns någon bokstav efter.
Den initiala formen ﺳـ används i början av ord och i mitten av ord (om bokstaven före är right-join). Dvs om det inte finns någon bokstav före som vill koppla och det finns en bokstav efter.
Den mediala formen ـﺴـ används i mitten av ord (om bokstaven före inte är right-join). Dvs om det finns bokstav både före som vill koppla och det finns en bokstav efter.
Den finala formen ـﺲ används i slutet av ord (om bokstaven före inte är right-join). Dvs om det finns en bokstav före som vill koppla och det inte finns någon bokstav efter.

Solbokstav

Du bildar bestämd form av ett ord genom att sätta al framför

ال

Bokstaven sin är en solbokstav. Det betyder att l:et i al assimileras till ett sin och därmed uttalas som s. Med andra ord: Den bestämda artikeln för ord som börjar på sin uttalas as och inte al. De bokstäver som inte är solbokstäver kallas månbokstäver. Lär mer om bestämd form.