Bokstaven Sad

Bokstaven Sad ingår i det arabiska alfabetet. Här går vi igenom hur du uttalar och skriver Sad.

Så uttalas Sad

Det finns två stycken s i arabiskan. Ett vanligt s och ett emfatiskt S. Det här är det emfatiska S:et och det är därför jag skriver uttalet med stora bokstaven S.
När du uttalar detta S ska tungan nudda tandraden.
Bokstaven Sad är en av bokstäverna som ger det arabiska alfabetet dess karaktär, och som du måste uttala ordentligt om du vill låta som en profesionell arabisktalande istället för en nybörjare. Var inte försiktig med uttalet. Överdriv hellre, då blir det lättare för dem du pratar med att höra skillnad. Om du överdriver uttalet blir det också lättare för dig att memorera orden, så att du vet vilken bokstav du ska använda när du stavar dem.

Emfatiska bokstäver färgar uttalet av närliggande vokaler.
Wikander* beskriver uttalet av emfatiska bokstäver: 'som om man hade en potatis eller ett helt ägg som tyngde ned tungan: tungryggen ska vara nedtryckt.' Det gör att 'ljuden får en tjock, mörk klang. Den klangen påverkar ofta ords omkringliggande vokaler.'

Vokalen fatha (a) påverkas mest av emfatiska bokstäver. Som exempel kan vi ta just dessa mat-referenser.
Det arabiska ordet för ägg skrivs بَيضَة och uttalas 'bäjDa' . Vokalen fatha är omgiven av bokstäverna ba (ب) och ya (ي) och ingen av dem är emfatiska, uttalet blir därför som ett 'ä'.
Det arabiska ordet för potatis skrivs بَطَاطِس och uttalas 'baTaaTis' . Bokstaven Ta (ط) är emfatisk och både det korta a:et och långa aa:et uttalas som 'a', till och med lite åt 'å'-hållet.

I det fonetiska alfabetet skrivs uttalet av Sad som [sˁ]. På den här webbplatsen skriver jag uttalet som S.

* Källa: Ett hav i mäktig rörelse av Ola Wikander.

Skriva med Sad

Bokstaven Sad har fyra former: isolerad, initial, medial och final.

final
ـﺺ
medial
ـﺼـ
initial
ﺻـ
isolerad

Bokstaven Sad har egenskapen dual-join. Dvs den vill koppla åt båda hållen. Om det finns en bokstav före, som också är dual-join, så kopplas Sad ihop med den. Om det finns en bokstav efter, så kopplas Sad ihop med den. Så skriver du med arabiska bokstäver som har dual-join.

Vilken av formerna du ska använda beror på bokstavens position i ordet och omgivande bokstäver. Glöm inte att arabiska skrivs från höger till vänster.

Sad ensam

När Sad står för sig själv används den isolerade formen.

Sad i början av ord

När Sad är den första bokstaven i ett ord används den initiala formen. Den är fri till höger och har en svans till vänster för att koppla ihop med bokstaven efter.

ﺻـ
ﺻَﻮﺕ
Sawt
ljud, röst, votum
ﺻَﻴﻒ
Sayf
sommar
ﺻَﻤﺖ
Samt
tystnad

Sad i mitten av ord

När Sad är mitt i ett ord, dvs varken är första eller sista bokstaven, används ofta den mediala formen. Den har en svans åt båda hållen för att koppla ihop med både bokstaven före och efter.

ـﺼـ
ﻋَﺼﺮ
3aSr
eftermiddag, era, period
ﻗَﺼﺮ
qaSr
palats, slott
ﻧُﺼﺢ
nuSH
råd

Sad i mitten efter right-join

När Sad är mitt i ett ord och kommer efter en bokstav som är right-joining, används den initiala formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster, och har en svans till vänster att koppla ihop med bokstaven efter.

ﺻـ
ﺃَﺻﻞ
'aSl
rot, ursprung

Sad i slutet av ord

När Sad är den sista bokstaven i ett ord används ofta den finala formen. Den har en svans till höger för att koppa ihop med bokstaven före och är fri till vänster.

ـﺺ
ﻗَﻔَﺺ
qafaS
bur
ﻓَﺤﺺ
faHS
granskning, kontroll, undersökning
ﺷَﺨﺺ
shakhS
person

Sad i slutet efter right-join

När Sad är den sista bokstaven i ett ord och kommer efter en bokstav som är right-joining, används den isolerade formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster. Den är också fri till vänster eftersom det inte finns någon bokstav efter.

ﺣِﺮﺹ
HirS
begär
ﻗُﺮﺹ
qurS
skiva

Sammanfattning: skriva med Sad

Bokstaven Sad har fyra former.
Den isolerade formen används när Sad står för sig själv och i slutet av ord (efter right-join-bokstav) Dvs om det inte finns någon bokstav före som vill koppla och det inte finns någon bokstav efter.
Den initiala formen ﺻـ används i början av ord och i mitten av ord (om bokstaven före är right-join). Dvs om det inte finns någon bokstav före som vill koppla och det finns en bokstav efter.
Den mediala formen ـﺼـ används i mitten av ord (om bokstaven före inte är right-join). Dvs om det finns bokstav både före som vill koppla och det finns en bokstav efter.
Den finala formen ـﺺ används i slutet av ord (om bokstaven före inte är right-join). Dvs om det finns en bokstav före som vill koppla och det inte finns någon bokstav efter.

Solbokstav

Du bildar bestämd form av ett ord genom att sätta al framför

ال

Bokstaven Sad är en solbokstav. Det betyder att l:et i al assimileras till ett Sad och därmed uttalas som S. Med andra ord: Den bestämda artikeln för ord som börjar på Sad uttalas aS och inte al. De bokstäver som inte är solbokstäver kallas månbokstäver. Lär mer om bestämd form.