Bokstaven Ta

Bokstaven Ta ingår i det arabiska alfabetet. Här går vi igenom hur du uttalar och skriver Ta.

Så uttalas Ta

Det finns två stycken t i arabiskan. Ett vanligt t och ett emfatiskt T. Det här är det emfatiska T:et och det är därför jag skriver uttalet med stora bokstaven T.
När du uttalar detta T ska tungan nudda tandraden.
Bokstaven Ta är en av bokstäverna som ger det arabiska alfabetet dess karaktär, och som du måste uttala ordentligt om du vill låta som en profesionell arabisktalande istället för en nybörjare. Var inte försiktig med uttalet. Överdriv hellre, då blir det lättare för dem du pratar med att höra skillnad. Om du överdriver uttalet blir det också lättare för dig att memorera orden, så att du vet vilken bokstav du ska använda när du stavar dem.

Emfatiska bokstäver färgar uttalet av närliggande vokaler.
Wikander* beskriver uttalet av emfatiska bokstäver: 'som om man hade en potatis eller ett helt ägg som tyngde ned tungan: tungryggen ska vara nedtryckt.' Det gör att 'ljuden får en tjock, mörk klang. Den klangen påverkar ofta ords omkringliggande vokaler.'

Vokalen fatha (a) påverkas mest av emfatiska bokstäver. Som exempel kan vi ta just dessa mat-referenser.
Det arabiska ordet för ägg skrivs بَيضَة och uttalas 'bäjDa' . Vokalen fatha är omgiven av bokstäverna ba (ب) och ya (ي) och ingen av dem är emfatiska, uttalet blir därför som ett 'ä'.
Det arabiska ordet för potatis skrivs بَطَاطِس och uttalas 'baTaaTis' . Bokstaven Ta (ط) är emfatisk och både det korta a:et och långa aa:et uttalas som 'a', till och med lite åt 'å'-hållet.

I det fonetiska alfabetet skrivs uttalet av Ta som [tˁ]. På den här webbplatsen skriver jag uttalet som T.

* Källa: Ett hav i mäktig rörelse av Ola Wikander.

Skriva med Ta

Bokstaven Ta har fyra former: isolerad, initial, medial och final.

final
ـﻂ
medial
ـﻄـ
initial
ﻃـ
isolerad

Bokstaven Ta har egenskapen dual-join. Dvs den vill koppla åt båda hållen. Om det finns en bokstav före, som också är dual-join, så kopplas Ta ihop med den. Om det finns en bokstav efter, så kopplas Ta ihop med den. Så skriver du med arabiska bokstäver som har dual-join.

Vilken av formerna du ska använda beror på bokstavens position i ordet och omgivande bokstäver. Glöm inte att arabiska skrivs från höger till vänster.

Ta ensam

När Ta står för sig själv används den isolerade formen.

Ta i början av ord

När Ta är den första bokstaven i ett ord används den initiala formen. Den är fri till höger och har en svans till vänster för att koppla ihop med bokstaven efter.

ﻃـ
ﻃَﻠَﺐ
Talab
beställning, efterfrågan
ﻃَﺒَﻖ
Tabaq
måltid, tallrik
ﻃَﺮﺩ
Tard
paket, uppsägning

Ta i mitten av ord

När Ta är mitt i ett ord, dvs varken är första eller sista bokstaven, används ofta den mediala formen. Den har en svans åt båda hållen för att koppla ihop med både bokstaven före och efter.

ـﻄـ
ﻗُﻄﻦ
quTn
bomull
ﻋِﻄﺮ
3iTr
doft, parfym
ﻣَﻄَﺮ
maTar
regn

Ta i mitten efter right-join

När Ta är mitt i ett ord och kommer efter en bokstav som är right-joining, används den initiala formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster, och har en svans till vänster att koppla ihop med bokstaven efter.

ﻃـ
ﻭَﻃَﻦ
waTan
hem, hemland

Ta i slutet av ord

När Ta är den sista bokstaven i ett ord används ofta den finala formen. Den har en svans till höger för att koppa ihop med bokstaven före och är fri till vänster.

ـﻂ
ﻭَﺳَﻂ
wasaT
centrum
ﺧَﻴﻂ
khayT
garn, tråd
ﺿَﻐﻂ
DaghT
press, stress

Ta i slutet efter right-join

När Ta är den sista bokstaven i ett ord och kommer efter en bokstav som är right-joining, används den isolerade formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster. Den är också fri till vänster eftersom det inte finns någon bokstav efter.

ﺷَﺮﻁ
sharT
krav, villkor
ﻗُﺮﻁ
qurT
örhänge

Sammanfattning: skriva med Ta

Bokstaven Ta har fyra former.
Den isolerade formen används när Ta står för sig själv och i slutet av ord (efter right-join-bokstav) Dvs om det inte finns någon bokstav före som vill koppla och det inte finns någon bokstav efter.
Den initiala formen ﻃـ används i början av ord och i mitten av ord (om bokstaven före är right-join). Dvs om det inte finns någon bokstav före som vill koppla och det finns en bokstav efter.
Den mediala formen ـﻄـ används i mitten av ord (om bokstaven före inte är right-join). Dvs om det finns bokstav både före som vill koppla och det finns en bokstav efter.
Den finala formen ـﻂ används i slutet av ord (om bokstaven före inte är right-join). Dvs om det finns en bokstav före som vill koppla och det inte finns någon bokstav efter.

Solbokstav

Du bildar bestämd form av ett ord genom att sätta al framför

ال

Bokstaven Ta är en solbokstav. Det betyder att l:et i al assimileras till ett Ta och därmed uttalas som T. Med andra ord: Den bestämda artikeln för ord som börjar på Ta uttalas aT och inte al. De bokstäver som inte är solbokstäver kallas månbokstäver. Lär mer om bestämd form.