Bokstaven ayn

Bokstaven ayn ingår i det arabiska alfabetet. Här går vi igenom hur du uttalar och skriver ayn.

Så uttalas ayn

Ordet för arabisk uttalas 3arabiyya . Du känner igen en klåpare genom att hen istället uttalar det som 'arabiyya'. Bokstaven ayn är avgörande för om du ska låta arabisk eller inte.
Jag skriver uttalet som 3 eftersom det är vanligt när arabiska skrivs med latinska bokstäver i exempelvis chattspråk. Siffran 3 liknar formen på bokstaven ayn ع, fast spegelvänd.
Hur uttalas då denna bokstav som bidrar till att arabiskan låter så arabisk? Jag väljer att beskriva uttalet med olika formuleringar som jag mer eller mindre bokstavligen har hämtat från Wikander*. ع har något tungt över sig. Ljudet beskrivs traditionellt som det en tungt lastad kamel ger ifrån sig när den reser sig. Vissa gillar att framhålla att ع frambringas med samma muskler som de flesta svensktalande bara använder för att kräkas. Det enklaste sättet att lära sig uttala ع korrekt är kanske att försöka uttala ett a så långt tillbaka i halsen det bara går, tills det slutar vara en vokal och övergår i ett slags kurrande grymtande.
Jag vill också hänvisa till den här videon av Maha som går igenom uttalet av ع
Bokstaven ayn är en av bokstäverna som ger det arabiska alfabetet dess karaktär, och som du måste uttala ordentligt om du vill låta som en profesionell arabisktalande istället för en nybörjare. Var inte försiktig med uttalet. Överdriv hellre, då blir det lättare för dem du pratar med att höra skillnad. Om du överdriver uttalet blir det också lättare för dig att memorera orden, så att du vet vilken bokstav du ska använda när du stavar dem.

I det fonetiska alfabetet skrivs uttalet av ayn som [ʕ]. På den här webbplatsen skriver jag uttalet som 3.

* Källa: Ett hav i mäktig rörelse av Ola Wikander.

Skriva med ayn

Bokstaven ayn har fyra former: isolerad, initial, medial och final.

final
ـﻊ
medial
ـﻌـ
initial
ﻋـ
isolerad

Bokstaven ayn har egenskapen dual-join. Dvs den vill koppla åt båda hållen. Om det finns en bokstav före, som också är dual-join, så kopplas ayn ihop med den. Om det finns en bokstav efter, så kopplas ayn ihop med den. Så skriver du med arabiska bokstäver som har dual-join.

Vilken av formerna du ska använda beror på bokstavens position i ordet och omgivande bokstäver. Glöm inte att arabiska skrivs från höger till vänster.

ayn ensam

När ayn står för sig själv används den isolerade formen.

ayn i början av ord

När ayn är den första bokstaven i ett ord används den initiala formen. Den är fri till höger och har en svans till vänster för att koppla ihop med bokstaven efter.

ﻋـ
ﻋَﻘﺪ
3aqd
kontrakt, årtionde, överenskommelse
ﻋَﺮﺽ
3arD
presentation, show
ﻋَﺎﻡ
3aam
år

ayn i mitten av ord

När ayn är mitt i ett ord, dvs varken är första eller sista bokstaven, används ofta den mediala formen. Den har en svans åt båda hållen för att koppla ihop med både bokstaven före och efter.

ـﻌـ
ﺿِﻌﻒ
Di3f
dubbel, multipel
ﺷَﻌﺐ
sha3b
folk, nation
ﺷَﻌﺮ
sha3r
hår

ayn i mitten efter right-join

När ayn är mitt i ett ord och kommer efter en bokstav som är right-joining, används den initiala formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster, och har en svans till vänster att koppla ihop med bokstaven efter.

ﻋـ
ﻭَﻋﺪ
wa3d
löfte
ﻭَﻋﺮ
wa3r
ojämn
ﺭَﻋﺪ
ra3d
åskmuller

ayn i slutet av ord

När ayn är den sista bokstaven i ett ord används ofta den finala formen. Den har en svans till höger för att koppa ihop med bokstaven före och är fri till vänster.

ـﻊ
ﺟَﻤﻊ
jam3
addition, plural, samlande
ﺭُﺑﻊ
rub3
fjärdedel
ﻃَﺒﻊ
Tab3
karaktärsdrag

ayn i slutet efter right-join

När ayn är den sista bokstaven i ett ord och kommer efter en bokstav som är right-joining, används den isolerade formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster. Den är också fri till vänster eftersom det inte finns någon bokstav efter.

ﻓَﺮﻉ
far3
avdelning, gren
ﺟُﻮﻉ
juu3
hunger
ﻧَﻮﻉ
naw3
sort

Sammanfattning: skriva med ayn

Bokstaven ayn har fyra former.
Den isolerade formen används när ayn står för sig själv och i slutet av ord (efter right-join-bokstav) Dvs om det inte finns någon bokstav före som vill koppla och det inte finns någon bokstav efter.
Den initiala formen ﻋـ används i början av ord och i mitten av ord (om bokstaven före är right-join). Dvs om det inte finns någon bokstav före som vill koppla och det finns en bokstav efter.
Den mediala formen ـﻌـ används i mitten av ord (om bokstaven före inte är right-join). Dvs om det finns bokstav både före som vill koppla och det finns en bokstav efter.
Den finala formen ـﻊ används i slutet av ord (om bokstaven före inte är right-join). Dvs om det finns en bokstav före som vill koppla och det inte finns någon bokstav efter.

Månbokstav

Du bildar bestämd form av ett ord genom att sätta al framför

ال

Bokstaven ayn är en månbokstav. Det innebär att den bestämda artikeln uttalas precis som al och inget annat. De bokstäver som inte är månbokstäver kallas solbokstäver. Lär mer om bestämd form.