Bokstaven fa

Bokstaven fa ingår i det arabiska alfabetet. Här går vi igenom hur du uttalar och skriver fa.

Så uttalas fa

Den arabiska bokstaven fa uttalas f precis som på svenska.

I det fonetiska alfabetet skrivs uttalet av fa som [f]. På den här webbplatsen skriver jag uttalet som f.

Skriva med fa

Bokstaven fa har fyra former: isolerad, initial, medial och final.

final
ـﻒ
medial
ـﻔـ
initial
ﻓـ
isolerad

Bokstaven fa har egenskapen dual-join. Dvs den vill koppla åt båda hållen. Om det finns en bokstav före, som också är dual-join, så kopplas fa ihop med den. Om det finns en bokstav efter, så kopplas fa ihop med den. Så skriver du med arabiska bokstäver som har dual-join.

Vilken av formerna du ska använda beror på bokstavens position i ordet och omgivande bokstäver. Glöm inte att arabiska skrivs från höger till vänster.

fa ensam

När fa står för sig själv används den isolerade formen.

fa i början av ord

När fa är den första bokstaven i ett ord används den initiala formen. Den är fri till höger och har en svans till vänster för att koppla ihop med bokstaven efter.

ﻓـ
ﻓَﺮَﺡ
faraH
firande, glädje
ﻓَﻬﻢ
fahm
förståelse, insikt
ﻓَﻀﻞ
faDl
tjänst

fa i mitten av ord

När fa är mitt i ett ord, dvs varken är första eller sista bokstaven, används ofta den mediala formen. Den har en svans åt båda hållen för att koppla ihop med både bokstaven före och efter.

ـﻔـ
ﻃِﻔﻞ
Tifl
barn
ﺳَﻔَﺮ
safar
resa, resande
ﻧَﻔﺲ
nafs
själ, själv

fa i mitten efter right-join

När fa är mitt i ett ord och kommer efter en bokstav som är right-joining, används den initiala formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster, och har en svans till vänster att koppla ihop med bokstaven efter.

ﻓـ
ﺭَﻓﺾ
rafD
avslag, vägran
ﻭَﻓﺪ
wafd
delegation
ﺩِﻑﺀ
dif'
hetta, värme

fa i slutet av ord

När fa är den sista bokstaven i ett ord används ofta den finala formen. Den har en svans till höger för att koppa ihop med bokstaven före och är fri till vänster.

ـﻒ
ﺿِﻌﻒ
Di3f
dubbel, multipel
ﺿَﻴﻒ
Dayf
gäst
ﺻَﻴﻒ
Sayf
sommar

fa i slutet efter right-join

När fa är den sista bokstaven i ett ord och kommer efter en bokstav som är right-joining, används den isolerade formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster. Den är också fri till vänster eftersom det inte finns någon bokstav efter.

ﻇَﺮﻑ
Zarf
adverb, kuvert, omständighet
ﺣَﺮﻑ
Harf
bokstav
ﺧَﻮﻑ
khawf
rädsla

Sammanfattning: skriva med fa

Bokstaven fa har fyra former.
Den isolerade formen används när fa står för sig själv och i slutet av ord (efter right-join-bokstav) Dvs om det inte finns någon bokstav före som vill koppla och det inte finns någon bokstav efter.
Den initiala formen ﻓـ används i början av ord och i mitten av ord (om bokstaven före är right-join). Dvs om det inte finns någon bokstav före som vill koppla och det finns en bokstav efter.
Den mediala formen ـﻔـ används i mitten av ord (om bokstaven före inte är right-join). Dvs om det finns bokstav både före som vill koppla och det finns en bokstav efter.
Den finala formen ـﻒ används i slutet av ord (om bokstaven före inte är right-join). Dvs om det finns en bokstav före som vill koppla och det inte finns någon bokstav efter.

Månbokstav

Du bildar bestämd form av ett ord genom att sätta al framför

ال

Bokstaven fa är en månbokstav. Det innebär att den bestämda artikeln uttalas precis som al och inget annat. De bokstäver som inte är månbokstäver kallas solbokstäver. Lär mer om bestämd form.