Bokstaven qaf

Bokstaven qaf ingår i det arabiska alfabetet. Här går vi igenom hur du uttalar och skriver qaf.

Så uttalas qaf

Det finns två stycken k i arabiskan. Ett vanligt k och ett emfatiskt, vars uttal jag skriver som q.
Detta q uttalas längre bak i halsen än ett vanligt k, och det uttalas med ett klickande ljud.
Bokstaven qaf är en av bokstäverna som ger det arabiska alfabetet dess karaktär, och som du måste uttala ordentligt om du vill låta som en profesionell arabisktalande istället för en nybörjare. Var inte försiktig med uttalet. Överdriv hellre, då blir det lättare för dem du pratar med att höra skillnad. Om du överdriver uttalet blir det också lättare för dig att memorera orden, så att du vet vilken bokstav du ska använda när du stavar dem.

Emfatiska bokstäver färgar uttalet av närliggande vokaler.
Wikander* beskriver uttalet av emfatiska bokstäver: 'som om man hade en potatis eller ett helt ägg som tyngde ned tungan: tungryggen ska vara nedtryckt.' Det gör att 'ljuden får en tjock, mörk klang. Den klangen påverkar ofta ords omkringliggande vokaler.'

Vokalen fatha (a) påverkas mest av emfatiska bokstäver. Som exempel kan vi ta just dessa mat-referenser.
Det arabiska ordet för ägg skrivs بَيضَة och uttalas 'bäjDa' . Vokalen fatha är omgiven av bokstäverna ba (ب) och ya (ي) och ingen av dem är emfatiska, uttalet blir därför som ett 'ä'.
Det arabiska ordet för potatis skrivs بَطَاطِس och uttalas 'baTaaTis' . Bokstaven Ta (ط) är emfatisk och både det korta a:et och långa aa:et uttalas som 'a', till och med lite åt 'å'-hållet.

I det fonetiska alfabetet skrivs uttalet av qaf som [q]. På den här webbplatsen skriver jag uttalet som q.

* Källa: Ett hav i mäktig rörelse av Ola Wikander.

Skriva med qaf

Bokstaven qaf har fyra former: isolerad, initial, medial och final.

final
ـﻖ
medial
ـﻘـ
initial
ﻗـ
isolerad

Bokstaven qaf har egenskapen dual-join. Dvs den vill koppla åt båda hållen. Om det finns en bokstav före, som också är dual-join, så kopplas qaf ihop med den. Om det finns en bokstav efter, så kopplas qaf ihop med den. Så skriver du med arabiska bokstäver som har dual-join.

Vilken av formerna du ska använda beror på bokstavens position i ordet och omgivande bokstäver. Glöm inte att arabiska skrivs från höger till vänster.

qaf ensam

När qaf står för sig själv används den isolerade formen.

qaf i början av ord

När qaf är den första bokstaven i ett ord används den initiala formen. Den är fri till höger och har en svans till vänster för att koppla ihop med bokstaven efter.

ﻗـ
ﻗِﺮﺩ
qird
apa
ﻗُﻄﻦ
quTn
bomull
ﻗَﻠَﻖ
qalaq
oro

qaf i mitten av ord

När qaf är mitt i ett ord, dvs varken är första eller sista bokstaven, används ofta den mediala formen. Den har en svans åt båda hållen för att koppla ihop med både bokstaven före och efter.

ـﻘـ
ﺣَﻘﻞ
Haql
fält
ﻋَﻘﻞ
3aql
förnuft, hjärna, sinne
ﻋَﻘﺪ
3aqd
kontrakt, årtionde, överenskommelse

qaf i mitten efter right-join

När qaf är mitt i ett ord och kommer efter en bokstav som är right-joining, används den initiala formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster, och har en svans till vänster att koppla ihop med bokstaven efter.

ﻗـ
ﻭَﻗِﺢ
waqiH
djärv, fräck
ﺭَﻗﻢ
raqm
rekord, siffra
ﻭَﻗﺖ
waqt
tid

qaf i slutet av ord

När qaf är den sista bokstaven i ett ord används ofta den finala formen. Den har en svans till höger för att koppa ihop med bokstaven före och är fri till vänster.

ـﻖ
ﻃَﺒَﻖ
Tabaq
måltid, tallrik
ﻗَﻠَﻖ
qalaq
oro
ﻋِﺸﻖ
3ishq
passion

qaf i slutet efter right-join

När qaf är den sista bokstaven i ett ord och kommer efter en bokstav som är right-joining, används den isolerade formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster. Den är också fri till vänster eftersom det inte finns någon bokstav efter.

ﺑَﺮﻕ
barq
blixt
ﺷَﻮﻕ
shawq
längtan
ﺫَﻭﻕ
dhawq
smak

Sammanfattning: skriva med qaf

Bokstaven qaf har fyra former.
Den isolerade formen används när qaf står för sig själv och i slutet av ord (efter right-join-bokstav) Dvs om det inte finns någon bokstav före som vill koppla och det inte finns någon bokstav efter.
Den initiala formen ﻗـ används i början av ord och i mitten av ord (om bokstaven före är right-join). Dvs om det inte finns någon bokstav före som vill koppla och det finns en bokstav efter.
Den mediala formen ـﻘـ används i mitten av ord (om bokstaven före inte är right-join). Dvs om det finns bokstav både före som vill koppla och det finns en bokstav efter.
Den finala formen ـﻖ används i slutet av ord (om bokstaven före inte är right-join). Dvs om det finns en bokstav före som vill koppla och det inte finns någon bokstav efter.

Månbokstav

Du bildar bestämd form av ett ord genom att sätta al framför

ال

Bokstaven qaf är en månbokstav. Det innebär att den bestämda artikeln uttalas precis som al och inget annat. De bokstäver som inte är månbokstäver kallas solbokstäver. Lär mer om bestämd form.