Bokstaven nun

Bokstaven nun ingår i det arabiska alfabetet. Här går vi igenom hur du uttalar och skriver nun.

Så uttalas nun

Den arabiska bokstaven nun uttalas n precis som på svenska.

I det fonetiska alfabetet skrivs uttalet av nun som [n]. På den här webbplatsen skriver jag uttalet som n.

Skriva med nun

Bokstaven nun har fyra former: isolerad, initial, medial och final.

final
ـﻦ
medial
ـﻨـ
initial
ﻧـ
isolerad

Bokstaven nun har egenskapen dual-join. Dvs den vill koppla åt båda hållen. Om det finns en bokstav före, som också är dual-join, så kopplas nun ihop med den. Om det finns en bokstav efter, så kopplas nun ihop med den. Så skriver du med arabiska bokstäver som har dual-join.

Vilken av formerna du ska använda beror på bokstavens position i ordet och omgivande bokstäver. Glöm inte att arabiska skrivs från höger till vänster.

nun ensam

När nun står för sig själv används den isolerade formen.

nun i början av ord

När nun är den första bokstaven i ett ord används den initiala formen. Den är fri till höger och har en svans till vänster för att koppla ihop med bokstaven efter.

ﻧـ
ﻧَﻬﺮ
nahr
flod
ﻧُﻮﺭ
nuur
ljus
ﻧَﻮﻡ
nawm
sömn

nun i mitten av ord

När nun är mitt i ett ord, dvs varken är första eller sista bokstaven, används ofta den mediala formen. Den har en svans åt båda hållen för att koppla ihop med både bokstaven före och efter.

ـﻨـ
ﺑِﻨﺖ
bint
flicka
ﻋِﻨﺪ
3ind
hos, med
ﻛَﻨﺰ
kanz
skatt

nun i mitten efter right-join

När nun är mitt i ett ord och kommer efter en bokstav som är right-joining, används den initiala formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster, och har en svans till vänster att koppla ihop med bokstaven efter.

ﻧـ
ﺃَﻧﻒ
'anf
näsa
ﺫَﻧﺐ
dhanb
synd

nun i slutet av ord

När nun är den sista bokstaven i ett ord används ofta den finala formen. Den har en svans till höger för att koppa ihop med bokstaven före och är fri till vänster.

ـﻦ
ﻗُﻄﻦ
quTn
bomull
ﻭَﻃَﻦ
waTan
hem, hemland
ﺃَﻣﻦ
'amn
säkerhet

nun i slutet efter right-join

När nun är den sista bokstaven i ett ord och kommer efter en bokstav som är right-joining, används den isolerade formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster. Den är också fri till vänster eftersom det inte finns någon bokstav efter.

ﻟَﻮﻥ
lawn
färg
ﻭَﺯﻥ
wazn
meter, mått, rytm
ﺣُﺰﻥ
Huzn
sorg

Sammanfattning: skriva med nun

Bokstaven nun har fyra former.
Den isolerade formen används när nun står för sig själv och i slutet av ord (efter right-join-bokstav) Dvs om det inte finns någon bokstav före som vill koppla och det inte finns någon bokstav efter.
Den initiala formen ﻧـ används i början av ord och i mitten av ord (om bokstaven före är right-join). Dvs om det inte finns någon bokstav före som vill koppla och det finns en bokstav efter.
Den mediala formen ـﻨـ används i mitten av ord (om bokstaven före inte är right-join). Dvs om det finns bokstav både före som vill koppla och det finns en bokstav efter.
Den finala formen ـﻦ används i slutet av ord (om bokstaven före inte är right-join). Dvs om det finns en bokstav före som vill koppla och det inte finns någon bokstav efter.

Solbokstav

Du bildar bestämd form av ett ord genom att sätta al framför

ال

Bokstaven nun är en solbokstav. Det betyder att l:et i al assimileras till ett nun och därmed uttalas som n. Med andra ord: Den bestämda artikeln för ord som börjar på nun uttalas an och inte al. De bokstäver som inte är solbokstäver kallas månbokstäver. Lär mer om bestämd form.