Bokstaven waw

Bokstaven waw ingår i det arabiska alfabetet. Här går vi igenom hur du uttalar och skriver waw.

Så uttalas waw

Den arabiska bokstaven waw uttalas w som i det engelska ordet 'wild'.
Bokstaven و kan också fungera som en vokal. Det gör den när den föregås av vokalen damma (u) och inte själv har någon vokal. Då blir uttalet ett långt uu.
Vi kan visa skillnaden med det arabiska ordet för bränsle som skrivs وٌقُود och uttalas wuquud . Den första bokstaven و uttalas som w medan nästa و smälter ihop med u-vokalen före och bildar den långa vokalen uu

I det fonetiska alfabetet skrivs uttalet av waw som [w]. På den här webbplatsen skriver jag uttalet som w.

Skriva med waw

Bokstaven waw har två former: isolerad och final.

final
ـﻮ
isolerad

Bokstaven waw har egenskapen right-join. Dvs den vill koppla åt höger (med bokstaven före) men inte åt vänster (med bokstaven efter). Om det finns en bokstav före, som är dual-join, så kopplas waw ihop med den. Men waw kopplas aldrig ihop med bokstaven efter. Så skriver du med arabiska bokstäver som har right-join.

Vilken av formerna du ska använda beror på bokstavens position i ordet och omgivande bokstäver. Glöm inte att arabiska skrivs från höger till vänster.

waw ensam

När waw står för sig själv används den isolerade formen.

waw i början av ord

När waw är den första bokstaven i ett ord används också den isolerade formen. Den är fri till höger och vägrar kopplas ihop med bokstaven efter.

ﻭَﻓﺪ
wafd
delegation
ﻭَﻃَﻦ
waTan
hem, hemland
ﻭَﺯﻥ
wazn
meter, mått, rytm

waw i mitten av ord

När waw är mitt i ett ord, dvs varken är första eller sista bokstaven, används ofta den finala formen. Den har en svans åt höger för att koppla ihop med bokstaven före, men den vägrar koppla ihop sig med bokstaven efter.

ـﻮ
ﺻَﻮﺕ
Sawt
ljud, röst, votum
ﺧَﻮﻑ
khawf
rädsla
ﻋَﺎﻡ
3aam
år

waw i mitten efter right-join

När waw är mitt i ett ord och kommer efter en bokstav som också är right-joining, används den isolerade formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster, och den kopplar inte till bokstaven efter.

ﺭُﻭﺡ
ruuH
ande
ﺩَﻭﺭ
dawr
roll, våning
ﺫَﻭﻕ
dhawq
smak

waw i slutet av ord

När waw är den sista bokstaven i ett ord används ofta den finala formen. Den har en svans till höger för att koppa ihop med bokstaven före och är fri till vänster.

ـﻮ
ﻧَﺤﻮ
naHw
del, riktning, sida
ﻋُﻀﻮ
3uDw
medlem
ﺣُﻠﻮ
Hulw
söt

waw i slutet efter right-join

När waw är den sista bokstaven i ett ord och kommer efter en bokstav som också är right-joining, används den isolerade formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster. Den är också fri till vänster eftersom det inte finns någon bokstav efter (och även om det fanns någon bokstav efter skulle waw inte koppla ihop med den).

Sammanfattning: skriva med waw

Bokstaven waw har två former.
Den isolerade formen används när waw står för sig själv, i början av ord, i mitten av ord (efter right-join-bokstav) och i slutet av ord (efter right-join-bokstav). Dvs om det inte finns någon bokstav före som vill koppla.
Den finala formen ـﻮ används i mitten av ord (om bokstaven före inte är right-join) och i slutet av ord (om bokstaven före inte är right-join). Dvs om det finns en bokstav före som vill koppla.

Månbokstav

Du bildar bestämd form av ett ord genom att sätta al framför

ال

Bokstaven waw är en månbokstav. Det innebär att den bestämda artikeln uttalas precis som al och inget annat. De bokstäver som inte är månbokstäver kallas solbokstäver. Lär mer om bestämd form.