Börja skriva på arabiska

Arabiska bokstäver skrivs ofta ihop. Det är därför texten är så vacker. Men samtidigt svår. I början är det inte lätt att se var en bokstav slutar och nästa börjar. Men i vissa arabiska ord är bokstäverna skilda från varandra, precis som i svensk (latinskt) skrift. Dessa ord kan vara bra att börja med.

Här kommer en beskrivning av arabiska ord på webbplatsen där bokstäverna är separerade. För dig som är nybörjare kan det vara ett enkelt sätt att lära sig nya arabiska ord och bokstäver samtidigt. Tänk på att arabiska skrivs från höger till vänster.

ﺩُﺭﺝ
durj
byrå

Den första bokstaven (dvs bokstaven längst till höger) är bokstaven dal som skrivs och uttalas d
Den andra bokstaven (bokstaven i mitten) är bokstaven ra som skrivs och uttalas r
Den tredje och sista bokstaven bokstaven (dvs bokstaven längst till vänster) är bokstaven jim som skrivs och uttalas j

ﺩَﺭﺱ
dars
lektion, studie

Den första bokstaven (dvs bokstaven längst till höger) är bokstaven dal som skrivs och uttalas d
Den andra bokstaven (bokstaven i mitten) är bokstaven ra som skrivs och uttalas r
Den tredje och sista bokstaven bokstaven (dvs bokstaven längst till vänster) är bokstaven sin som skrivs och uttalas s

ﺭِﺯﻕ
rizq
levebröd, uppehälle

Den första bokstaven (dvs bokstaven längst till höger) är bokstaven ra som skrivs och uttalas r
Den andra bokstaven (bokstaven i mitten) är bokstaven zayn som skrivs och uttalas z
Den tredje och sista bokstaven bokstaven (dvs bokstaven längst till vänster) är bokstaven qaf som skrivs och uttalas q

ﺯَﺭَﻉَ
zara3a
plantera

Den första bokstaven (dvs bokstaven längst till höger) är bokstaven zayn som skrivs och uttalas z
Den andra bokstaven (bokstaven i mitten) är bokstaven ra som skrivs och uttalas r
Den tredje och sista bokstaven bokstaven (dvs bokstaven längst till vänster) är bokstaven ayn som skrivs och uttalas 3

ﺭَﺩِﻑ
radif
stjärt

Den första bokstaven (dvs bokstaven längst till höger) är bokstaven ra som skrivs och uttalas r
Den andra bokstaven (bokstaven i mitten) är bokstaven dal som skrivs och uttalas d
Den tredje och sista bokstaven bokstaven (dvs bokstaven längst till vänster) är bokstaven fa som skrivs och uttalas f

ﺩَﺭَﺱَ
darasa
studera

Den första bokstaven (dvs bokstaven längst till höger) är bokstaven dal som skrivs och uttalas d
Den andra bokstaven (bokstaven i mitten) är bokstaven ra som skrivs och uttalas r
Den tredje och sista bokstaven bokstaven (dvs bokstaven längst till vänster) är bokstaven sin som skrivs och uttalas s

ﺩَﺭَﺝ
daraj
trappa

Den första bokstaven (dvs bokstaven längst till höger) är bokstaven dal som skrivs och uttalas d
Den andra bokstaven (bokstaven i mitten) är bokstaven ra som skrivs och uttalas r
Den tredje och sista bokstaven bokstaven (dvs bokstaven längst till vänster) är bokstaven jim som skrivs och uttalas j

ﺩَﺭﺏ
darb
väg

Den första bokstaven (dvs bokstaven längst till höger) är bokstaven dal som skrivs och uttalas d
Den andra bokstaven (bokstaven i mitten) är bokstaven ra som skrivs och uttalas r
Den tredje och sista bokstaven bokstaven (dvs bokstaven längst till vänster) är bokstaven beh som skrivs och uttalas b

För dig som vill veta varför bokstäverna inte skrivs ihop i just dessa ord: Jag har valt ut ord med tre bokstäver och där första och andra bokstaven har egenskapen rightjoin. Rightjoin innebär att bokstaven vill koppla ihop sig med bokstaven till höger (dvs bokstaven före) men inte till vänster (dvs bokstaven efter).

Ovan beskriver jag de arabiska bokstäverna i orden, det vill säga konsonanterna. Vokalerna sätts ut ovanför eller under bokstäverna. Läs mer om arabiska vokaler