Passivt particip form 4 muf3al

Här visas alla arabiska ord på webbplatsen som följer mönstret för passivt particip form 4. Mönstret kan även beskrivas som muf3al om bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

Mönstret har verbform 4. Ordets verbform påverkar ordets betydelse. Generellt är det så att ju högre verbform, desto mer specifik betyelse.

Passivt particip används för att beteckna något eller någon som är föremål för en handling.

ﻣُﺘﻌَﺐ
mut3ab
trött
ﻣُﻌﻈَﻢ
mu3Zam
flest, mest
ﻣُﻐﻠَﻖ
mughlaq
stängd
ﻣُﻌﺠَﺐ
mu3jab
förtjust, nöjd
ﻣُﺘﺤَﻒ
mutHaf
museum
ﻣُﻠﺤَﻖ
mulHaq
annex, tillägg
ﻣُﻄﻠَﻖ
muTlaq
fullkomlig, obegränsad, total
ﻣُﺘﺮَﻑ
mutraf
lyxig
ﻣُﻔﺮَﺩ
mufrad
en versrad, singular
ﻣُﺮﺳَﻞ
mursal
budbärare, ombud
ﻣُﻨﺘَﺞ
muntaj
produkt
ﻣُﺠﻬَﺪ
mujhad
utmattad
ﻣُﺮﻫَﻖ
murhaq
utmattad
ﻣُﺤﻨَﻖ
muHnaq
förargad
ﻣُﺼﻠَﺢ
muSlaH
reformerad
ﻣُﺤﺮَﺝ
muHraj
generad
ﻣُﻔﺰَﻉ
mufza3
skräckslagen
ﻣُﺜﻘَﻞ
muthqal
överlastad
ﻣُﺒﻬَﻢ
mubham
vag
ﻣُﻮﺟَﺰ
muujaz
sammanfattning
ﻣُﻌﺠَﻢ
mu3jam
lexikon
ﻣُﻀﻤَﺮ
muDmar
underförstådd
ﻣُﺰﻫَﺮ
muzhar
blommig
ﻣُﻠﺼَﻖ
mulSaq
affisch
ﻣُﺮﻏَﻢ
murgham
tvungen
ﻣُﺮﻓَﻖ
murfaq
bifogad
ﻣُﺒﻄَﻞ
mubTal
meningslös
ﻣُﻄﺒَﻖ
muTbaq
stängd
ﻣُﺼﺤَﻒ
muSHaf
bok, volym

Alla mönster för arabiska ord

Nedan ser du alla kända mönster för att bilda arabiska ord. Du kan klicka på ett mönster för att se de ord på webbplatsen som föjer mönstret.