Verbalnomen form 5 tafa33ul

Här visas alla arabiska ord på webbplatsen som följer mönstret för verbalnomen form 5. Mönstret kan även beskrivas som tafa33ul om bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

Mönstret har verbform 5. Ordets verbform påverkar ordets betydelse. Generellt är det så att ju högre verbform, desto mer specifik betyelse.

Verbalnomen används exempelvis för att beskriva en handling, ett tillstånd eller en egenskap.

ﺗَﻄَﻮُّﺭ
taTawwur
utveckling
ﺗَﺰَﻟُّﺞ
tazalluj
skidåkning, skridskoåkning
ﺗَﺤَﻮُّﻝ
taHawwul
förändring
ﺗَﺤَﻨُّﻦ
taHannun
sympati, ömhet
ﺗَﺮَﻗُّﺐ
taraqqub
förväntan
ﺗَﺴَﻤُّﻢ
tasammum
förgiftning
ﺗَﻨَﺰُّﻩ
tanazzuh
promenad
ﺗَﺠَﻮُّﻝ
tajawwul
strövande, vadrande
ﺗَﻤَﺮُّﺩ
tamarrud
uppror
ﺗَﻜَﺒُّﺮ
takabbur
arrogans
ﺗَﻨَﻘُّﻞ
tanaqqul
rörelse, transport, vandring
ﺗَﻨَﻔُّﺲ
tanaffus
andning
ﺗَﻌَﺠُّﺐ
ta3ajjub
häpnad
ﺗَﻤَﻌُّﻦ
tama33un
granskning
ﺗَﺪَﻟُّﻞ
tadallul
flirt
ﺗَﻮَﺳُّﻞ
tawassul
bön, förfrågan
ﺗَﻨَﻬُّﺪ
tanahhud
snyftning, suck
ﺗَﺴَﻮُّﺱ
tasawwus
karies
ﺗَﻬَﺪُّﺩ
tahaddud
hot
ﺗَﻤَﻜُّﻦ
tamakkun
förmåga
ﺗَﻠَﻮُّﻥ
talawwun
färgsättning
ﺗَﻘَﻠُّﺐ
taqallub
variation
ﺗَﺨَﻴُّﻞ
takhayyul
fantasi
ﺗَﻮَﻛُّﻞ
tawakkul
förtroende
ﺗَﻮَﺟُّﻪ
tawajjuh
tendens
ﺗَﻔَﻮُّﻕ
tafawwuq
överlägsenhet
ﺗَﻮَﻗُّﻊ
tawaqqu3
förväntan
ﺗَﺴَﻮُّﻕ
tasawwuq
shopping
ﺗَﺤَﺮُّﻙ
taHarruk
initiativ, rörelse
ﺗَﻜَﻠُّﻢ
takallum
talande
ﺗَﻐَﻴُّﺐ
taghayyub
frånvaro, skolk
ﺗَﺠَﻤُّﻊ
tajammu3
samling
ﺗَﺴَﻠُّﻖ
tasalluq
klättring
ﺗَﻮَﺣُّﺪ
tawaHHud
autism, isolering
ﺗَﻌَﺴُّﻒ
ta3assuf
despotism, tyranni
ﺗَﻘَﺪُّﻡ
taqaddum
framsteg
ﺗَﺪَﻳُّﻦ
tadayyun
religiositet
ﺗَﻐَﺰُّﻝ
taghazzul
flirtande
ﺗَﺄَﺛُّﺮ
ta'aththur
känsla
ﺗَﺼَﺮُّﻑ
taSarruf
beteende
ﺗَﻌَﻤُّﺪ
ta3ammud
avsikt
ﺗَﺮَﺩُّﺩ
taraddud
motvillighet, tvekan
ﺗَﻮَﺻُّﻞ
tawaSSul
uppnående
ﺗَﺼَﻮُّﺭ
taSawwur
fantasi, uppfattning
ﺗَﻌَﻄُّﻞ
ta3aTTul
avbrott
ﺗَﻮَﺗُّﺮ
tawattur
nervositet
ﺗَﺼَﻔُّﺢ
taSaffuH
bläddring, genomläsning
ﺗَﺴَﻠُّﻞ
tasallul
infiltration
ﺗَﺴَﺮُّﺏ
tasarrub
läcka
ﺗَﺸَﻮُّﻕ
tashawwuq
åtrå
ﺗَﺬَﻣُّﺮ
tadhammur
gnäll
ﺗَﻠَﻮُّﺙ
talawwuth
förorening
ﺗَﻔَﺘُّﺢ
tafattuH
mottaglighet, öppenhet
ﺗَﺪَﺭُّﺝ
tadarruj
framsteg
ﺗَﺄَﻣُّﻞ
ta'ammul
begrundande
ﺗَﺄَﻓُّﻒ
ta'affuf
klagande
ﺗَﻮَﻏُّﻞ
tawaghghul
genomträngande, intrång
ﺗَﺪَﻓُّﻖ
tadaffuq
flöde
ﺗَﻮَﺭُّﺩ
tawarrud
rodnad
ﺗَﺄَﻟُّﻖ
ta'alluq
glöd, strålglans
ﺗَﺤَﻄُّﻢ
taHaTTum
krasch, upplösning
ﺗَﻠَﻤُّﺲ
talammus
sökning

Alla mönster för arabiska ord

Nedan ser du alla kända mönster för att bilda arabiska ord. Du kan klicka på ett mönster för att se de ord på webbplatsen som föjer mönstret.