Verbalnomen form 1 fa3il

Här visas alla arabiska ord på webbplatsen som följer mönstret för verbalnomen form 1. Mönstret kan även beskrivas som fa3il om bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

Verbalnomen används exempelvis för att beskriva en handling, ett tillstånd eller en egenskap.

ﻣَﻠِﻚ
malik
kung
ﻋَﻄِﺮ
3aTir
aromatisk, doftande
ﻓَﺮِﺡ
fariH
nöjd
ﻧَﻤِﺮ
namir
leopard, tiger
ﻃَﻌِﻢ
Ta3im
smaklig
ﺭَﺣِﻢ
raHim
livmoder
ﺭَﺩِﻑ
radif
stjärt
ﻛَﺘِﻒ
katif
axel
ﺗَﺮِﺏ
tarib
dammig
ﻣَﺮِﺡ
mariH
glad, sorglös
ﺣَﺬِﺭ
Hadhir
försiktig
ﻋَﻄِﺶ
3aTish
törstig
ﻭَﻗِﺢ
waqiH
djärv, fräck
ﻗَﻠِﻖ
qaliq
orolig
ﺧَﺸِﻦ
khashin
grov
ﻭَﺳِﺦ
wasikh
smutsig
ﺣَﺮِﺝ
Harij
obekväm, pinsam
ﻓَﺨِﺬ
fakhidh
lår
ﺑَﺸِﻊ
bashi3
ful
ﻗَﺬِﺭ
qadhir
smutsig
ﻛَﺒِﺪ
kabid
lever
ﺻَﺨِﺐ
Sakhib
skrikande
ﻟَﻌِﺐ
la3ib
lek, spel
ﻋَﺒِﻖ
3abiq
doftande
ﺛَﻤِﻞ
thamil
berusad
ﻫَﻮِﺱ
hawis
galen
ﻏَﺒِﺶ
ghabish
mörk
ﻏَﻠِﻢ
ghalim
laddad
ﺧَﺠِﻞ
khajil
blyg
ﺷَﻐِﻒ
shaghif
förälskad, ivrig, passionerad
ﻛَﻠِﻒ
kalif
förtjust
ﻧَﻜِﺮ
nakir
okänd
ﺷَﻮِﻙ
shawik
taggig
ﻋَﻜِﺮ
3akir
grumlig, störd
ﺛَﺮِﻱ
tharii
rik
ﻫَﻠِﻊ
hali3
otålig
ﻋَﻔِﻦ
3afin
rutten
ﻭَﻟِﻊ
wali3
passionerad
ﻗَﺤِﻞ
qaHil
ofruktbar, torr
ﻳَﺒِﺲ
yabis
uttorkad
ﺧَﺮِﺏ
kharib
trasig
ﺿَﺠِﺮ
Dajir
irriterad
ﻗَﻨِﻂ
qaniT
förtvivlad
ﻛَﻤِﺪ
kamid
sorgsen
ﺑَﺮِﻡ
barim
trött
ﻓَﻄِﻦ
faTin
klarsynt, smart
ﺿَﺤِﻚ
DaHik
skratt
ﺳَﻮِﻱ
sawii
korrekt, rak
ﻗَﺼِﻒ
qaSif
skör
ﻋَﺸِﺐ
3ashib
gräsbevuxen, grön
ﺛَﺪِﻱ
thadii
bröst
ﺷَﺮِﺱ
sharis
elak
ﻗَﻨِﻊ
qani3
nöjd
ﺧَﺼِﺐ
khaSib
fruktbar, produktiv
ﻇَﻔِﺮ
Zafir
segerrik
ﻭَﺣِﻞ
waHil
lerig, smutsig
ﻟَﺤِﻢ
laHim
korpulent
ﻋَﻘِﺐ
3aqib
fimp, hälben
ﺷَﻜِﺲ
shakis
elak, stridslysten
ﺭَﺑِﻚ
rabik
förvirrad, generad

Alla mönster för arabiska ord

Nedan ser du alla kända mönster för att bilda arabiska ord. Du kan klicka på ett mönster för att se de ord på webbplatsen som föjer mönstret.