Verbalnomen form 1 fi3la

Här visas alla arabiska ord på webbplatsen som följer mönstret för verbalnomen form 1. Mönstret kan även beskrivas som fi3la om bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

Verbalnomen används exempelvis för att beskriva en handling, ett tillstånd eller en egenskap.

ﺻِﺤَّﺔ
SiHHa
hälsa
ﺭِﻳﺸَﺔ
riisha
fjäder
ﺯِﻳﻨَﺔ
ziina
dekoration, utsmyckning
ﺿِﻔَّﺔ
Diffa
sandbank
ﺑِﺪﻋَﺔ
bid3a
innovation, kätteri, modenyck
ﻓِﻜﺮَﺓ
fikra
idé
ﺭِﺣﻠَﺔ
riHla
resa
ﺧِﺪﻣَﺔ
khidma
tjänst
ﻗِﻄﻌَﺔ
qiT3a
bit
ﻗِﺼَّﺔ
qiSSa
berättelse, historia, klippning
ﻓِﻀَّﺔ
fiDDa
silver
ﺣِﻴﻠَﺔ
Hiila
knep, trick
ﻣِﻬﻨَﺔ
mihna
yrke
ﺣِﻜﻤَﺔ
Hikma
visdom
ﻟِﺤﻴَﺔ
liHya
skägg
ﻫِﺠﺮَﺓ
hijra
emigration, immigration, migration
ﺧِﺒﺮَﺓ
khibra
erfarenhet
ﺭِﻗَّﺔ
riqqa
mjukhet, subtilitet
ﺷِﺪَّﺓ
shidda
intensitet
ﺣِﺼَّﺔ
HiSSa
del, lektion, period
ﻗِﻤَّﺔ
qimma
topp, toppmöte
ﺷِﻠَّﺔ
shilla
grupp
ﺣِﺮﻓَﺔ
Hirfa
yrke
ﻗِﻴﻤَﺔ
qiima
värde
ﺳِﻠﻌَﺔ
sil3a
gods, handelsvara
ﻧِﺴﺒَﺔ
nisba
andel, förhållande, koppling
ﺳِﻴﺮَﺓ
siira
historik, uppträdande
ﻋِﻴﺸَﺔ
3iisha
liv
ﻓِﻘﺮَﺓ
fiqra
avsnitt, paragraf
ﺻِﻔَّﺔ
Siffa
adjektiv, egenskap
ﻗِﺴﻤَﺔ
qisma
tilldelning
ﻋِﺪَّﺓ
3idda
flera
ﻓِﺮﻗَﺔ
firqa
lag
ﺑِﻌﺜَﺔ
bi3tha
delegation
ﺟِﻴﺒَﺔ
jiiba
kjol
ﻣِﻴﺰَﺓ
miiza
fördel, karaktärsdrag
ﻫِﻤَّﺔ
himma
motivation
ﻋِﺸﺮَﺓ
3ishra
association, relation
ﺇِﺑﻨَﺔ
'ibna
dotter
ﻗِﺮﻓَﺔ
qirfa
kanel
ﺷِﻴﻤَﺔ
shiima
karaktärsdrag
ﻣِﻨﺤَﺔ
minHa
beviljan, ersättning
ﻛِﺴﺮَﺓ
kisra
fragment
ﺻِﻴﻐَﺔ
Siigha
form
ﺧِﺮﻗَﺔ
khirqa
trasa
ﺑِﺬﺭَﺓ
bidhra
bakterie, frö
ﺭِﻫﻤَﺔ
rihma
duggregn
ﻋِﻠﻜَﺔ
3ilka
tuggummi
ﻧِﻌﻤَﺔ
ni3ma
välsignelse
ﻗِﺒﻠَﺔ
qibla
qibla
ﻓِﻄﻨَﺔ
fiTna
skarpsinne, skicklighet
ﺭِﻋﺸَﺔ
ri3sha
darrning
ﺩِﺭَّﺓ
dirra
juver, spene
ﺣِﻄﻤَﺔ
HiTma
bit, smula
ﻏِﺒﻄَﺔ
ghibTa
fröjd, lycka
ﻓِﺼَّﺔ
fiSSa
alfalfa

Alla mönster för arabiska ord

Nedan ser du alla kända mönster för att bilda arabiska ord. Du kan klicka på ett mönster för att se de ord på webbplatsen som föjer mönstret.