Aktivt particip form 6 mutafaa3il

Här visas alla arabiska ord på webbplatsen som följer mönstret för aktivt particip form 6. Mönstret kan även beskrivas som mutafaa3il om bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

Mönstret har verbform 6. Ordets verbform påverkar ordets betydelse. Generellt är det så att ju högre verbform, desto mer specifik betyelse.

Aktivt particip används ofta för att beteckna en handling eller någon som utför en handling.

ﻣُﺘَﺴَﺎﺑِﻖ
mutasaabiq
tävlande
ﻣُﺘَﻌَﺎﺩِﻝ
muta3aadil
balanserad, neutral
ﻣُﺘَﻌَﺎﻭِﻥ
muta3aawin
samarbetsvillig, samverkande
ﻣُﺘَﻀَﺎﻳِﻖ
mutaDaayiq
irriterad
ﻣُﺘَﻀَﺎﻳِﻖ
mutaDaayiq
irriterad
ﻣُﺘَﻨَﺎﻓِﺲ
mutanaafis
motståndare, tävlande
ﻣُﺘَﺮَﺍﻛِﻢ
mutaraakim
kumulativ
ﻣُﺘَﺒَﺎﺩِﻝ
mutabaadil
alternerande
ﻣُﺘَﺸَﺎﺑِﻪ
mutashaabih
liknande
ﻣُﺘَﺰَﺍﻳِﺪ
mutazaayid
ökande
ﻣُﺘَﻮَﺍﺯِﻥ
mutawaazin
balanserad
ﻣُﺘَﻮَﺍﺻِﻞ
mutawaaSil
kontinuerlig
ﻣُﺘَﺨَﺎﺫِﻝ
mutakhaadhil
matt, utmattad
ﻣُﺘَﻬَﺎﻟِﻚ
mutahaalik
nedsliten, utmattad
ﻣُﺘَﻮَﺍﺿِﻊ
mutawaaDi3
blygsam
ﻣُﺘَﻔَﺎﺋِﻞ
mutafaa'il
optimistisk
ﻣُﺘَﻘَﺎﻋِﺪ
mutaqaa3id
pensionär
ﻣُﺘَﻨَﺎﻭِﻝ
mutanaawil
hanterande, ätande
ﻣُﺘَﺠَﺎﻭِﺏ
mutajaawib
mottaglig
ﻣُﺘَﻘَﺎﺭِﺏ
mutaqaarib
nära
ﻣُﺘَﺪَﺍﺭِﻙ
mutadaarik
mutadarik
ﻣُﺘَﻐَﺎﻳِﺮ
mutaghaayir
avvikande, heterogen

Alla mönster för arabiska ord

Nedan ser du alla kända mönster för att bilda arabiska ord. Du kan klicka på ett mönster för att se de ord på webbplatsen som föjer mönstret.