Verbalnomen form 1 maf3ala

Här visas alla arabiska ord på webbplatsen som följer mönstret för verbalnomen form 1. Mönstret kan även beskrivas som maf3ala om bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

Verbalnomen används exempelvis för att beskriva en handling, ett tillstånd eller en egenskap.

ﻣَﺰﺭَﻋَﺔ
mazra3a
lantbruk
ﻣَﺮﺣَﻠَﺔ
marHala
fas
ﻣَﺴﺄَﻟَﺔ
mas'ala
problem, ärende
ﻣَﺬﺑَﺤَﺔ
madhbaHa
blodbad, massaker
ﻣَﺼﻠَﺤَﺔ
maSlaHa
fördel, intresse
ﻣَﺠﺰَﺭَﺓ
majzara
massaker
ﻣَﺮﻏَﻤَﺔ
marghama
motvillighet

Alla mönster för arabiska ord

Nedan ser du alla kända mönster för att bilda arabiska ord. Du kan klicka på ett mönster för att se de ord på webbplatsen som föjer mönstret.