Verb form 1 fa3ila

Här visas alla arabiska ord på webbplatsen som följer mönstret för verb form 1. Mönstret kan även beskrivas som fa3ila om bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

ﻗَﺒِﻞَ
qabila
att acceptera
ﺣَﺬِﺭَ
Hadhira
att akta sig
ﺭَﺿِﻊَ
raDi3a
att ammas
ﻋَﻤِﻞَ
3amila
att arbeta
ﻧَﺤِﻞَ
naHila
att avmagra
ﺧَﺸِﻲَ
khashiya
att befara, frukta
ﺷَﻬِﺪَ
shahida
att bevittna
ﺫَﻭِﻱَ
dhawiya
att bleka, vissna
ﻛَﻤِﺪَ
kamida
att blekna, bli sorgsen
ﻏَﻀِﺐَ
ghaDiba
att bli arg
ﺳَﻜِﺮَ
sakira
att bli berusad
ﺛَﻤِﻞَ
thamila
att bli berusad
ﺗَﺮِﺏَ
tariba
att bli dammig
ﺑَﺸِﻊَ
bashi3a
att bli ful, vara ful
ﺳَﻌِﺪَ
sa3ida
att bli glad
ﻋَﻜِﺮَ
3akira
att bli grumlig, vara grumlig
ﺛَﺮِﻱَ
thariya
att bli rik
ﻧَﻘِﺬَ
naqidha
att bli räddad
ﻣَﺮِﺽَ
mariDa
att bli sjuk
ﺳَﻘِﻢَ
saqima
att bli sjuk
ﻛَﺘِﻦَ
katina
att bli smutsig
ﻓَﺮِﻍَ
farigha
att bli tom
ﺗَﻌِﺐَ
ta3iba
att bli trött
ﻋَﺠِﺐَ
3ajiba
att bli överraskad
ﻭَﻟِﻊَ
wali3a
att brinna
ﻟَﻬِﺐَ
lahiba
att brinna, flamma
ﻟَﺒِﺲَ
labisa
att bära, klä på sig
ﺷَﺮِﺏَ
shariba
att dricka
ﻏَﺮِﻕَ
ghariqa
att drunkna
ﻟَﺤِﻢَ
laHima
att fastna
ﻟَﺰِﻡَ
lazima
att fortsätta, vara nödvändig
ﺭَﻫِﺐَ
rahiba
att frukta
ﻋَﺒِﺚَ
3abitha
att fuska med, fåna sig, leka med
ﺭَﺑِﺢَ
rabiHa
att få, vinna
ﻏَﻨِﻢَ
ghanima
att fånga
ﻟَﺤِﻖَ
laHiqa
att fånga, nå
ﻟَﺠِﻦَ
lajina
att fästa
ﺻَﺤِﺐَ
SaHiba
att följa
ﻭَﻟِﻲَ
waliya
att följa
ﺗَﺒِﻊَ
tabi3a
att följa, spåra
ﺳَﺨِﺮَ
sakhira
att förlöjliga, skratta åt
ﻧَﻜِﺮَ
nakira
att förneka, vara okunnig
ﻓَﻬِﻢَ
fahima
att förstå
ﻓَﻘِﻪَ
faqiha
att förstå
ﺗَﻠِﻒَ
talifa
att förstöras, skadas
ﺧَﺮِﺏَ
khariba
att förstöras, sönderdelas
ﻗَﻨِﻂَ
qaniTa
att förtvivla
ﻛَﻠِﻒَ
kalifa
att gilla
ﺑَﺸِﺮَ
bashira
att glädjas
ﻧَﺴِﻲَ
nasiya
att glömma
ﻫَﺰِﺝَ
hazija
att gnola, sjunga
ﺻَﻌِﺮَ
Sa3ira
att grimasera
ﺣَﻔِﻲَ
Hafiya
att gå barfota
ﻋَﻮِﺭَ
3awira
att ha ett öga
ﺗَﺨِﻢَ
takhima
att ha matsmältningsbesvär
ﺭَﺣِﻢَ
raHima
att ha medlidande, vara barmhärtig
ﻣَﺮِﺡَ
mariHa
att ha roligt
ﻛَﺮِﻩَ
kariha
att hata
ﺭَﺣِﺐَ
raHiba
att hälsa
ﻧَﻘِﻢَ
naqima
att hämnas, vara fientlig
ﺳَﻤِﻊَ
sami3a
att höra
ﺷَﻤِﻞَ
shamila
att inkludera, innehålla
ﺷَﺒِﺚَ
shabitha
att klamra fast
ﻟَﻬِﻢَ
lahima
att konsumera, sluka
ﻭَﺟِﻊَ
waji3a
att känna smärta
ﻟَﻌِﺐَ
la3iba
att leka, spela
ﻭَﺛِﻖَ
wathiqa
att lita på
ﻋَﺒِﻖَ
3abiqa
att lukta
ﻧَﺸِﻖَ
nashiqa
att lukta
ﻇَﻔِﺮَ
Zafira
att lyckas
ﺑَﺮِﺡَ
bariHa
att lämna
ﻟَﻬِﻒَ
lahifa
att längta
ﻓَﺸِﻞَ
fashila
att misslyckas
ﻧَﻀِﺞَ
naDija
att mogna
ﻟَﻘِﻲَ
laqiya
att möta
ﻧَﻤِﻞَ
namila
att pirra
ﻋَﻔِﻦَ
3afina
att ruttna
ﻋَﺪِﻡَ
3adima
att sakna
ﺣَﻮِﻝَ
Hawila
att skela
ﺿَﺤِﻚَ
DaHika
att skratta
ﺻَﺨِﺐَ
Sakhiba
att skrika
ﻫَﺮِﻉَ
hari3a
att skynda
ﺧَﺠِﻞَ
khajila
att skämmas, vara blyg
ﻃَﻌِﻢَ
Ta3ima
att smaka
ﺑَﻘِﻲَ
baqiya
att stanna
ﺻَﻌِﺪَ
Sa3ida
att stiga
ﺯَﺭِﺏَ
zariba
att strömma
ﻧَﺠِﺪَ
najida
att svettas
ﺷَﻔِﻖَ
shafiqa
att sympatisera
ﻳَﺒِﺲَ
yabisa
att torka
ﺑَﺼِﺮَ
baSira
att uppfatta
ﺣَﻨِﻖَ
Haniqa
att vara arg
ﺭَﻏِﺪَ
raghida
att vara bekymmersfri
ﻫَﻮِﺱَ
hawisa
att vara besatt
ﺣَﺮِﺝَ
Harija
att vara besvärlig
ﺷَﻘِﺮَ
shaqira
att vara blond
ﺯَﺭِﻕَ
zariqa
att vara blå
ﺷَﺮِﺱَ
sharisa
att vara elak
ﺣَﻤِﺲَ
Hamisa
att vara entusiastisk
ﻭَﺣِﻞَ
waHila
att vara fast
ﺧَﺼِﺐَ
khaSiba
att vara fruktbar
ﺩَﻫِﺶَ
dahisha
att vara förvånad, vara överraskad
ﻓَﺮِﺡَ
fariHa
att vara glad
ﺧَﻀِﺮَ
khaDira
att vara grön
ﻭَﺑِﺮَ
wabira
att vara hårig
ﺟَﻬِﻞَ
jahila
att vara ignorant
ﺭَﺑِﻚَ
rabika
att vara intrasslad
ﺣَﻠِﻚَ
Halika
att vara kolsvart
ﻛَﺴِﺢَ
kasiHa
att vara lam
ﺷَﺒِﻊَ
shabi3a
att vara mätt
ﻋَﺮِﻱَ
3ariya
att vara naken
ﺗَﻔِﻪَ
tafiha
att vara obetydlig
ﺟَﺰِﻉَ
jazi3a
att vara orolig
ﻫَﻠِﻊَ
hali3a
att vara otålig
ﻭَﻫِﻞَ
wahila
att vara rädd
ﺫَﻋِﺮَ
dha3ira
att vara rädd
ﺧَﺮِﻑَ
kharifa
att vara senil, yra
ﺻَﻠِﻊَ
Sali3a
att vara skallig
ﻗَﻌِﺲَ
qa3isa
att vara svankryggig
ﺣَﻮِﺭَ
Hawira
att vara svart
ﺳَﻠِﻢَ
salima
att vara säker
ﺃَﺭِﻕَ
'ariqa
att vara sömnlös
ﺳَﻬِﺪَ
sahida
att vara sömnlös
ﺳَﻬِﺮَ
sahira
att vara sömnlös, vara vaken på natten
ﻓَﺘِﻲَ
fatiya
att vara ung, vara ungdomlig
ﻏَﻠِﻢَ
ghalima
att vara uppjagad
ﻗَﺤِﻂَ
qaHiTa
att vara utan regn
ﺭَﺗِﻞَ
ratila
att vara välordnad
ﻗَﻨِﻊَ
qani3a
att vara övertygad
ﻋَﻠِﻢَ
3alima
att veta
ﺭَﻏِﺐَ
raghiba
att vilja
ﺭَﻛِﺐَ
rakiba
att åka
ﻧَﺪِﻡَ
nadima
att ångra
ﻋَﺸِﻖَ
3ashiqa
att älska

Alla mönster för arabiska ord

Nedan ser du alla kända mönster för att bilda arabiska ord. Du kan klicka på ett mönster för att se de ord på webbplatsen som föjer mönstret.