Verb form 1 fa3ala

Här visas alla arabiska ord på webbplatsen som följer mönstret för verb form 1. Mönstret kan även beskrivas som fa3ala om bokstäverna f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.

ﻭَﻛَﻞَ
wakala
att anförtro, tilldela, utse
ﻋَﻨَﻰ
3anaa
att angå, betyda, mena
ﻭَﺻَﻞَ
waSala
att anlända
ﻭَﻓَﺪَ
wafada
att anlända
ﺣَﻞَّ
Halla
att anlända, börja
ﻟَﺎﻕَ
laaqa
att anstå
ﻫَﺠَﻢَ
hajama
att attackera
ﺟَﻠَﺐَ
jalaba
att attrahera, hämta, ta
ﺗَﺨَﻢَ
takhama
att avgränsa
ﺣَﺴَﻢَ
Hasama
att avgöra, besluta
ﻟَﻔَﺖَ
lafata
att avleda
ﻗَﺼَﺪَ
qaSada
att avse
ﻧَﻮَﻯ
nawaa
att avse
ﻓَﺼَﻞَ
faSala
att avskilja, kapa, separera
ﻛَﺸَﻒَ
kashafa
att avslöja
ﻏَﺒَﻂَ
ghabaTa
att avundas
ﻓَﻄَﻢَ
faTama
att avvänja
ﺧَﺒَﺰَ
khabaza
att baka
ﻗَﺒَﺮَ
qabara
att begrava
ﻋَﻘَﻞَ
3aqala
att begränsa, uppehålla, vara känslig
ﻏَﺸَﻢَ
ghashama
att behandla orättvist, förtrycka
ﺑَﺮَﻉَ
bara3a
att bemästra
ﺣَﻜَﻰ
Hakaa
att berätta
ﺭَﻭَﻯ
rawaa
att berätta, bevattna
ﻣَﺪَﺡَ
madaHa
att berömma
ﻏَﻠَﺐَ
ghalaba
att besegra
ﻫَﺰَﻡَ
hazama
att besegra
ﻭَﺻَﻒَ
waSafa
att beskriva, skriva ut medicin
ﻋَﺰَﻡَ
3azama
att besluta
ﺧَﻠَﺞَ
khalaja
att besvära, uppta
ﻧَﺒَﺮَ
nabara
att betona
ﺣَﻔَﻆَ
HafaZa
att bevara, minnas
ﻭَﻗَﻰ
waqaa
att bevara, skydda
ﺳَﻘَﻰ
saqaa
att bevattna, vattna
ﺧَﻠَﻂَ
khalaTa
att blanda ihop
ﺻَﺎﺭَ
Saara
att bli
ﺧَﻠَﺺَ
khalaSa
att bli befriad, bli ren
ﻭَﻟَﻪَ
walaha
att bli galen
ﻏَﺎﻡَ
ghaama
att bli mulen
ﺫَﺍﻉَ
dhaa3a
att bli offentlig, spridas
ﺧَﻔَﺖَ
khafata
att bli ohörbar
ﺟَﻔَﻞَ
jafala
att bli skrämd
ﻭَﺿَﺢَ
waDaHa
att bli tydlig
ﺑَﺎﺕَ
baata
att bli, förbli
ﻃَﺮَﻑَ
Tarafa
att blinka
ﻭَﻣَﺾَ
wamaDa
att blixta, glimma
ﻧَﺴَﻢَ
nasama
att blåsa
ﻧَﺰَﻑَ
nazafa
att blöda
ﻗَﺼَﻒَ
qaSafa
att bomba
ﻗَﺬَﻑَ
qadhafa
att bombardera, kasta
ﺷَﻔَﻰ
shafaa
att bota
ﺣَﺮَﻕَ
Haraqa
att brinna
ﻭَﻫَﺞَ
wahaja
att brinna, glöda
ﻭَﻗَﺪَ
waqada
att brinna, tända
ﻭَﻗَﺺَ
waqaSa
att bryta nacken
ﺑَﻨَﻰ
banaa
att bygga
ﺣَﻤَﻞَ
Hamala
att bära
ﺣَﺮَﻑَ
Harafa
att böja
ﻫَﻞَّ
halla
att börja, dyka upp
ﺷَﺎﻉَ
shaa3a
att cirkulera, förökas
ﺫَﺍﻉَ
dhaa3a
att cirkulera, spridas
ﺯَﺍﻥَ
zaana
att dekorera, utsmycka
ﻗَﺴَﻢَ
qasama
att dela, fördela
ﺧَﺼَﻢَ
khaSama
att dra av, subtrahera
ﺧَﺮَﻁَ
kharaTa
att dra av, svarva
ﺳَﺎﻝَ
saala
att droppa, läcka
ﻃَﺎﻑَ
Taafa
att dyka upp
ﻫَﺠَﺲَ
hajasa
att dyka upp i tanken, ske plötsligt
ﺑَﺎﺩَ
baada
att dö, gå under
ﺭَﺑَﺾَ
rabaDa
att dölja sig, ligga
ﻗَﻀَﻰ
qaDaa
att döma, utföra
ﺟَﺰَﺭَ
jazara
att ebba ut, sjunka
ﻟَﺞَّ
lajja
att envisas
ﺧَﺮَّ
kharra
att falla ned, murmur
ﻓَﺮَّ
farra
att fly
ﻃَﺎﺭَ
Taara
att flyga
ﺳَﺎﺭَ
saara
att flytta, gå
ﺿَﻔَﺮَ
Dafara
att fläta, väva
ﺳَﺠَﻢَ
sajama
att flöda
ﺫَﺭَﻑَ
dharafa
att flöda, sprida
ﺳَﺢَّ
saHHa
att flöda, strömma
ﺟَﺒَﻞَ
jabala
att forma
ﻣَﻀَﻰ
maDaa
att fortsätta
ﻗَﺒَﺾَ
qabaDa
att fånga
ﻭَﻟَﺪَ
walada
att föda
ﺳَﺒَﻖَ
sabaqa
att föregå
ﻭَﺑَﻖَ
wabaqa
att förgås
ﺗَﺐَّ
tabba
att förgås
ﻓَﺘَﻦَ
fatana
att förleda, plåga
ﻓَﻘَﺪَ
faqada
att förlora
ﻏَﻔَﺮَ
ghafara
att förlåta
ﻭَﻋَﻆَ
wa3aZa
att förmana, predika, uppmana
ﻛَﺴَﻒَ
kasafa
att förmörkas
ﺧَﺴَﻒَ
khasafa
att förmörkas, sjunka
ﻫَﺪَﻡَ
hadama
att förstöra, riva ner
ﺃَﻓَﻞَ
'afala
att försvinna, tyna bort
ﻗَﺮَﻯ
qaraa
att ge hus­rum
ﻭَﻏَﻞَ
waghala
att genomtränga
ﺣَﺐَّ
Habba
att gilla, älska
ﺣَﺰَﺭَ
Hazara
att gissa
ﺑَﺺَّ
baSSa
att glöda, gnistra
ﺷَﻮَﻯ
shawaa
att grilla
ﺑَﻜَﻰ
bakaa
att gråta
ﻧَﺸَﺞَ
nashaja
att gråta
ﺣَﻔَﺮَ
Hafara
att gräva
ﻣَﺸَﻰ
mashaa
att gå
ﻭَﻛَﺐَ
wakaba
att gå långsamt
ﻏَﺮَﺏَ
gharaba
att gå ner
ﺿَﺎﻉَ
Daa3a
att gå vilse
ﺯَﻝَّ
zalla
att göra fel, halka
ﻭَﺛَﺮَ
wathara
att göra mjuk
ﺣَﻖَّ
Haqqa
att ha rätt
ﻛَﺴَﺮَ
kasara
att ha sönder
ﺣَﻄَﻢَ
HaTama
att ha sönder, splittra
ﺣَﻘَﺪَ
Haqada
att hata
ﻭَﺟَﺪَ
wajada
att hitta
ﻗَﻔَﺰَ
qafaza
att hoppa
ﻏَﺮَﺯَ
gharaza
att hugga, sticka
ﻭَﻓَﻰ
wafaa
att hålla ett löfte, uppfylla
ﻋَﻘَﺪَ
3aqada
att hålla möte
ﺗَﻢَّ
tamma
att hända, äga rum
ﻋَﺰَﻝَ
3azala
att isolera
ﺻَﺎﺩَ
Saada
att jaga
ﺻَﺮَﻡَ
Sarama
att kapa
ﺣَﺬَﻑَ
Hadhafa
att kassera, ta bort
ﺭَﻣَﻰ
ramaa
att kasta
ﺧَﻄَﻒَ
khaTafa
att kidnappa
ﻟَﺼَﻖَ
laSaqa
att klistra
ﻓَﻘَﺲَ
faqasa
att kläckas
ﺣَﺰَﻡَ
Hazama
att knyta, packa
ﻏَﻠَﻰ
ghalaa
att koka
ﺻَﺪَﻡَ
Sadama
att kollidera
ﺃَﺗَﻰ
'ataa
att komma
ﺟَﻴَﺄَ
jaya'a
att komma
ﺗَﺒَﻞَ
tabala
att konsumera
ﺻَﻠَﺐَ
Salaba
att korsfästa
ﺩَﺏَّ
dabba
att krypa
ﻛَﺪَﺱَ
kadasa
att lagra, samla
ﻧَﺰَﻝَ
nazala
att landa, stiga ned
ﺑَﺴَﻢَ
basama
att le
ﻋَﺎﺵَ
3aasha
att leva
ﻛَﺬَﺏَ
kadhaba
att ljuga
ﻭَﻋَﺪَ
wa3ada
att lova
ﻧَﺬَﺭَ
nadhara
att lova, tillägna
ﻗَﻔَﻞَ
qafala
att låsa
ﻏَﻠَﻖَ
ghalaqa
att låsa
ﻃَﻦَّ
Tanna
att låta, ringa, surra
ﺑَﺼَﻢَ
baSama
att lämna fingeravtryck
ﺣَﻦَّ
Hanna
att längta
ﻫَﺮَﺱَ
harasa
att mala, mosa
ﺣَﺎﺽَ
HaaDa
att menstruera
ﻗَﻞَّ
qalla
att minska
ﻫَﺪَﺭَ
hadara
att mullra, ryta
ﻗَﺎﺱَ
qaasa
att mäta
ﻧَﻔَﺎ
nafaa
att negera
ﻋَﻄَﺲَ
3aTasa
att nysa
ﺣَﺎﻥَ
Haana
att närma sig
ﻧَﻔَﺮَ
nafara
att ogilla
ﺣَﺪَﻕَ
Hadaqa
att omge, titta
ﻋَﻜَﺲَ
3akasa
att omvända, reflektera
ﻗَﻠَﺐَ
qalaba
att omvända, störta
ﺟَﺪَﻑَ
jadafa
att paddla, ro
ﻫَﻤَﺰَ
hamaza
att peta, sporra
ﺧَﻔَﻖَ
khafaqa
att piska, vispa
ﻫَﺬَﺭَ
hadhara
att pladdra
ﻏَﺮَﺱَ
gharasa
att plantera
ﻛَﺮَﺯَ
karaza
att predika, sprida, söka skydd
ﻋَﺮَﺽَ
3araDa
att presentera, visa
ﻋَﺼَﺮَ
3aSara
att pressa
ﻏَﻞَّ
ghalla
att producera
ﻧَﺒَﺾَ
nabaDa
att pulsera
ﺣَﻠَﻖَ
Halaqa
att raka
ﻋَﺼَﻒَ
3aSafa
att rasa, ryta, storma
ﺣَﺠَﺰَ
Hajaza
att reservera
ﻫَﺘَﻒَ
hatafa
att ringa
ﺭَﻥَّ
ranna
att ringa
ﻗَﺼَﺐَ
qaSaba
att rista
ﺣَﺺَّ
HaSSa
att räkna
ﺣَﻮَﻯ
Hawaa
att samla
ﺟَﻨَﻰ
janaa
att samla, skaffa
ﻗَﺶَّ
qashsha
att samla, torka
ﺟَﻠَﺲَ
jalasa
att sitta
ﻣَﺎﺩَ
maada
att skaka
ﻗَﺮَﻑَ
qarafa
att skala
ﻏَﺮَﻑَ
gharafa
att skopa, sleva
ﺻَﺎﺡَ
SaaHa
att skrika
ﺭَﺛَﻰ
rathaa
att skriva elegi, sörja
ﻧَﺜَﺮَ
nathara
att skriva prosa, stänka
ﻓَﺨَﺮَ
fakhara
att skryta, vara stolt
ﺣَﻤَﻰ
Hamaa
att skydda
ﻭَﺟَﻒَ
wajafa
att skälva
ﻗَﻀَﺐَ
qaDaba
att skära av, trimma
ﻗَﻄَﻒَ
qaTafa
att skörda, välja
ﺿَﺮَﺏَ
Daraba
att slå
ﺭَﺑَﺖَ
rabata
att smeka
ﻫَﻀَﻢَ
haDama
att smälta mat
ﺳَﺒَﺮَ
sabara
att sondera, utforska
ﻋَﺰَﻑَ
3azafa
att spela
ﺻَﺮَﻑَ
Sarafa
att spendera
ﻏَﺰَﻝَ
ghazala
att spinna
ﻧَﺴَﺞَ
nasaja
att spinna, sticka, väva
ﻧَﻀَﺢَ
naDaHa
att spraya, vattna
ﻓَﺮَﺵَ
farasha
att sprida, täcka
ﺟَﺮَﻯ
jaraa
att springa
ﻭَﻗَﻒَ
waqafa
att stanna, stå stilla
ﻗَﻠَﺎ
qalaa
att steka
ﻭَﺧَﺰَ
wakhaza
att sticka
ﺳَﺮَﻕَ
saraqa
att stjäla
ﻛَﻮَﻯ
kawaa
att stryka
ﺷَﻊَّ
sha33a
att stråla
ﺷَﺮَﺩَ
sharada
att ströva
ﺻَﻤَﺪَ
Samada
att stå fast
ﺑَﻠَﻊَ
bala3a
att svälja
ﻓَﺎﺽَ
faaDa
att svämma över, överstiga
ﺣَﻠَﻒَ
Halafa
att svära en ed, svära vid Gud
ﺑَﺎﻥَ
baana
att synas
ﺑَﺰَﺭَ
bazara
att så
ﺑَﺎﻉَ
baa3a
att sälja
ﻧَﺰَﻉَ
naza3a
att ta av, ta bort
ﻗَﻠَﻊَ
qala3a
att ta ut
ﺧَﺪَﻡَ
khadama
att tjäna
ﺟَﻒَّ
jaffa
att torka
ﻛَﺒَﺲَ
kabasa
att trycka
ﻟَﺜَﻢَ
lathama
att träffa
ﻋَﻠَﻚَ
3alaka
att tugga
ﻗَﺴَﺮَ
qasara
att tvinga
ﻏَﺴَﻞَ
ghasala
att tvätta
ﺻَﺪَﻑَ
Sadafa
att undvika
ﻓَﻄَﻦَ
faTana
att uppfatta
ﻭَﻋَﻰ
wa3aa
att uppmärksamma, vara medveten
ﻛَﺎﺱَ
kaasa
att vara artig, vara smart
ﻃَﺎﺏَ
Taaba
att vara bra
ﻏَﺎﺏَ
ghaaba
att vara frånvarande
ﺗَﺎﻡَ
taama
att vara förslavad, vara förtrollad
ﻫَﺎﻡَ
haama
att vara förälskad
ﻭَﻋَﺮَ
wa3ara
att vara grov
ﺣَﺮَﺹَ
HaraSa
att vara ivrig, åtrå
ﻭَﺟَﺰَ
wajaza
att vara koncis, vara kortfattad
ﻋَﺰَّ
3azza
att vara kraftfull, vara sällsynt
ﺭَﻕَّ
raqqa
att vara känslig
ﻫَﺮَﺝَ
haraja
att vara laddad
ﺷَﻐَﺮَ
shaghara
att vara ledig
ﺟَﺪَّ
jadda
att vara ny, vara seriös
ﻟَﺎﻕَ
laaqa
att vara passande
ﻫَﻀَﺐَ
haDaba
att vara pratig
ﻓَﺰَﻉَ
faza3a
att vara rädd
ﻫَﺶَّ
hashsha
att vara spröd
ﻭَﻫَﻦَ
wahana
att vara svag
ﻋَﻄَﻒَ
3aTafa
att vara sympatisk
ﻛَﻔَﻰ
kafaa
att vara tllräcklig
ﺃَﺯَﻕَ
'azaqa
att vara trång
ﻭَﺟَﺐَ
wajaba
att vara tvungen
ﻋَﻄَﺶَ
3aTasha
att vara törstig
ﻋَﺮَﻑَ
3arafa
att veta
ﺩَﺭَﻯ
daraa
att veta
ﻃَﻮَﻯ
Tawaa
att vika
ﺳَﺒَﺖَ
sabata
att vila
ﻛَﺴَﺐَ
kasaba
att vinna
ﻫَﻤَﺲَ
hamasa
att viska
ﺻَﻔَﺮَ
Safara
att vissla
ﺻَﻔَﺮَ
Safara
att vissla
ﻭَﺯَﻥَ
wazana
att väga
ﻧَﺨَﺐَ
nakhaba
att välja
ﺿَﺞَّ
Dajja
att väsnas
ﻃَﺮَّ
Tarra
att växa
ﻋَﻮَﻯ
3awaa
att yla
ﺭَﺟَﻊَ
raja3a
att återvända
ﻣَﻠَﻚَ
malaka
att äga
ﻫَﺪَﻑَ
hadafa
att ämna
ﺯَﺍﺩَ
zaada
att öka
ﺷَﻂَّ
shaTTa
att överdriva
ﻭَﻓَﺮَ
wafara
att överflöda

Alla mönster för arabiska ord

Nedan ser du alla kända mönster för att bilda arabiska ord. Du kan klicka på ett mönster för att se de ord på webbplatsen som föjer mönstret.