Meningar och fraser

Det finns över tusen fraser på webbplatsen. För att göra det lättare har jag delat in dem i fyra grupper.

Idafa

Idafa är genitiv-konstruktioner på arabiska, det vill säga de uttrycker ägande. Se exempel på hur arabiska ord kan kombineras för att skapa idafa-konstruktioner.

Visa fraser av typen Idafa

Meningar

Meningar på arabiska kan vara med eller utan verb. Se massor av exempel på arabiska meningar.

Visa fraser av typen Meningar

Kombinationer av ord

Se exempel på arabiska fraser som består av ett subtantiv som beskrivs av ett adjektiv.

Visa fraser av typen Kombinationer av ord

Fraser

Här visas arabiska fraser och kombinationer av ord som kan vara användbara.

Visa fraser av typen Fraser