Regelbunden plural

Arabisk regelbunden plural är lätt att känna igen. Den slutar på aatun i femininum och uuna i maskulinum. Du kan läsa mer i grammatikavsnittet om regelbunden plural
Här ser du exempel på ord med regelbunden plural.

Femininum och maskulinum plural

Många ord som beskriver yrken och adjektiv, det vill säga ord som beskriver människor, har ofta regelbunden böjning. I femininum singular slutar de på a, i femininum plural slutar de på aatun och i maskulinum plural slutar de på uuna.

ﻣُﺴَﻠَّﺢ
musallaH
beväpnad singular maskulinum
ﻣُﺴَﻠَّﺤَﺔ
musallaHa
beväpnad singular femininum
ﻣُﺴَﻠَّﺤُﻮﻥَ
musallaHuuna
beväpnad plural maskulinum
ﻣُﺴَﻠَّﺤَﺎﺕ
musallaHaat
beväpnad plural femininum
ﺧَﺎﻃِﻒ
khaaTif
kidnappare singular maskulinum
ﺧَﺎﻃِﻔَﺔ
khaaTifa
kidnappare singular femininum
ﺧَﺎﻃِﻔُﻮﻥَ
khaaTifuuna
kidnappare plural maskulinum
ﺧَﺎﻃِﻔَﺎﺕ
khaaTifaat
kidnappare plural femininum
ﻣُﻘَﺎﻣِﺮ
muqaamir
spelare singular maskulinum
ﻣُﻘَﺎﻣِﺮَﺓ
muqaamira
spelare singular femininum
ﻣُﻘَﺎﻣِﺮُﻭﻥَ
muqaamiruuna
spelare plural maskulinum
ﻣُﻘَﺎﻣِﺮَﺍﺕ
muqaamiraat
spelare plural femininum

Femininum plural

Ord som är i femininum och slutar på a i singular brukar ofta ha regelbunden femininum pluraländelse dvs aatun.

ﻣُﻠَﺎﺯَﻣَﺔ
mulaazama
fullföljande singular femininum
ﻣُﻠَﺎﺯَﻣَﺎﺕ
mulaazamaat
fullföljande plural femininum
ﻫَﺎﻣَﺔ
haama
huvud, topp singular femininum
ﻫَﺎﻣَﺎﺕ
haamaat
huvud, topp plural femininum
ﻇُﻠﻤَﺔ
Zulma
mörker singular femininum
ﻇُﻠﻤَﺎﺕ
Zulmaat
mörker plural femininum

Femininum plural och maskulinum i singular

Även ord som är i maskulinum kan ha regelbunden femininum pluraländelse dvs aatun. Dessa ord är som du ser nedan substantiv som inte beskriver människor. Däremot finns det inga ord i femininum med regelbunden maskulinum pluraländelse.

ﻣُﺴﺘَﻨَﺪ
mustanad
dokument singular maskulinum
ﻣُﺴﺘَﻨَﺪَﺍﺕ
mustanadaat
dokument plural maskulinum
ﺗَﺸَﻌُّﺐ
tasha33ub
förgrening singular maskulinum
ﺗَﺸَﻌُّﺒَﺎﺕ
tasha33ubaat
förgrening plural maskulinum
ﺗَﻮﺟِﻴﻪ
tawjiih
instruktion, vägledning singular maskulinum
ﺗَﻮﺟِﻴﻬَﺎﺕ
tawjiihaat
instruktion, vägledning plural maskulinum