Regelbunden plural

Arabisk regelbunden plural är lätt att känna igen. Den slutar på aatun i femininum och uuna i maskulinum. Du kan läsa mer i grammatikavsnittet om regelbunden plural
Här ser du exempel på ord med regelbunden plural.

Femininum och maskulinum plural

Många ord som beskriver yrken och adjektiv, det vill säga ord som beskriver människor, har ofta regelbunden böjning. I femininum singular slutar de på a, i femininum plural slutar de på aatun och i maskulinum plural slutar de på uuna.

ﺧَﺎﻃِﻒ
khaaTif
kidnappare singular maskulinum
ﺧَﺎﻃِﻔَﺔ
khaaTifa
kidnappare singular femininum
ﺧَﺎﻃِﻔُﻮﻥَ
khaaTifuuna
kidnappare plural maskulinum
ﺧَﺎﻃِﻔَﺎﺕ
khaaTifaat
kidnappare plural femininum
ﻣُﻘَﺎﻣِﺮ
muqaamir
spelare singular maskulinum
ﻣُﻘَﺎﻣِﺮَﺓ
muqaamira
spelare singular femininum
ﻣُﻘَﺎﻣِﺮُﻭﻥَ
muqaamiruuna
spelare plural maskulinum
ﻣُﻘَﺎﻣِﺮَﺍﺕ
muqaamiraat
spelare plural femininum
ﻣُﺰﺩَﺣِﻢ
muzdaHim
trång singular maskulinum
ﻣُﺰﺩَﺣِﻤَﺔ
muzdaHima
trång singular femininum
ﻣُﺰﺩَﺣِﻤُﻮﻥَ
muzdaHimuuna
trång plural maskulinum
ﻣُﺰﺩَﺣِﻤَﺎﺕ
muzdaHimaat
trång plural femininum

Femininum plural

Ord som är i femininum och slutar på a i singular brukar ofta ha regelbunden femininum pluraländelse dvs aatun.

ﻣُﺠَﺎﺩَﻟَﺔ
mujaadala
bråk singular femininum
ﻣُﺠَﺎﺩَﻟَﺎﺕ
mujaadalaat
bråk plural femininum
ﺭَﺑَّﺔ
rabba
dam singular femininum
ﺭَﺑَّﺎﺕ
rabbaat
dam plural femininum

Femininum plural och maskulinum i singular

Även ord som är i maskulinum kan ha regelbunden femininum pluraländelse dvs aatun. Dessa ord är som du ser nedan substantiv som inte beskriver människor. Däremot finns det inga ord i femininum med regelbunden maskulinum pluraländelse.

ﺗَﻬﻮِﻳﻞ
tahwiil
hot, mardröm singular maskulinum
ﺗَﻬﻮِﻳﻠَﺎﺕ
tahwiilaat
hot, mardröm plural maskulinum
ﻣُﻄَﻬِّﺮ
muTahhir
rengöringsmedel singular maskulinum
ﻣُﻄَﻬِّﺮَﺍﺕ
muTahhiraat
rengöringsmedel plural maskulinum
ﻣُﻨَﺒِّﻪ
munabbih
stimulantia, väckarklocka singular maskulinum
ﻣُﻨَﺒِّﻬَﺎﺕ
munabbihaat
stimulantia, väckarklocka plural maskulinum