Bruten plural _a__

Den brutna pluralformen _a__ är en av flera pluralformer som arabiska verb kan ha. Nedan visas de ord på webbplatsen som har formen _a__ i plural. Ordet i plural (som har mönstret _a__) visas till vänster medan ordet i singular står till höger.

ﻧَﺨﻞ
nakhl
palm
plural
ﻧَﺨﻠَﺔ
nakhla
palm
singular

 

ﻧَﺤﻞ
naHl
bi
plural
ﻧَﺤﻠَﺔ
naHla
bi
singular

 

ﻭَﺭﺩ
ward
ros
plural
ﻭَﺭﺩَﺓ
warda
ros
singular

 

ﺑَﻂّ
baTT
anka
plural
ﺑَﻄَّﺔ
baTTa
anka
singular

 

ﻟَﻮﺯ
lawz
mandel
plural
ﻟَﻮﺯَﺓ
lawza
mandel
singular

 

ﺧَﻮﺥ
khawkh
persika, plommon
plural
ﺧَﻮﺧَﺔ
khawkha
persika, plommon
singular

 

ﺑَﻴﺾ
bayD
ägg
plural
ﺑَﻴﻀَﺔ
bayDa
ägg
singular

 

ﺗَﻤﺮ
tamr
dadel
plural
ﺗَﻤﺮَﺓ
tamra
dadel
singular

 

ﺑَﺜﺮ
bathr
blåsa
plural
ﺑَﺜﺮَﺓ
bathra
blåsa
singular

 

ﻗَﺒﺾ
qabD
grepp
plural
ﻗَﺒﻀَﺔ
qabDa
grepp
singular

 

Alla former för bruten plural

Arabiska ord i plural kan ha regulbunden eller oregelbunden pluralböjning.
För oregelbunden böjning finns olika former. Nedan ser du de olika formerna.
Klicka för att se alla ord med varje pluralböjning.