Maten var god.

Orden i Maten var god.

Nedan visas varje ord i frasen och vad ordet har för grammatik i just den här frasen.

ﻛَﺎﻥَ
Uttal: kaana
Svensk översättning: att vara
Ordklass: verb
person: han
tempus: dåtid
ﺍَﻟﻄَّﻌَﺎﻡُ
Uttal: aTTa3aamu
Svensk översättning: mat
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ Läs mer (extern länk)
bestämdhet: bestämd form Läs mer (extern länk)
genus: maskulinum Läs mer (extern länk)
Nominativ används bland annat för att uttrycka subjektet i en mening med verb.
Grundform
ﻃَﻌَﺎﻡ
Ta3aam
mat (singular, obestämd form, utan kasus)
ﻟَﺬِﻳﺬﺍً
Uttal: ladhiidhan
Svensk översättning: delikat
Ordklass: adjektiv
kasus: ackusativ Läs mer (extern länk)
bestämdhet: obestämd form Läs mer (extern länk)
genus: maskulinum Läs mer (extern länk)
Ackusativ har många användningsområden. Bland annat används det för objektet i en verb-mening. Det används också för att uttrycka bland annat tid och sätt. Det används också för predikativ till inkompletta verb som kaana.
Grundform
ﻟَﺬِﻳﺬ
ladhiidh
delikat (singular, obestämd form, utan kasus)
Typ av fras: komplett mening

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.

Var det lätt att förstå?

Arabisk grammatisk analys är mycket roligt, tycker jag. Jag försöker ge så detaljerad information som möjligt, så att varje fras på webbplatsen kan ge bättre förståelse för arabisk grammatik. Samtidigt har jag inte gjort varje beskrivning för hand (det vore omöjligt eftersom det finns över tusen fraser på webbplatsen). Därför kan förklaringarna av exemelvis varför varje ord har ett visst kasus bli lite allmän.

Om du har förslag på hur jag kan göra beskrivningarna av fraserna på webbplatsen mer lättöverskådliga och användbara, maila gärna mig på info@esanna.se.