Jag älskar att dansa.

Orden i Jag älskar att dansa.

Nedan visas varje ord i frasen och vad ordet har för grammatik i just den här frasen.

ﺃَﺣِﺐُّ
Uttal: 'aHibbu
Svensk översättning: att gilla, älska
Ordklass: verb
person: jag
tempus: nutid
Grundform
ﺣَﺐَّ
Habba
att gilla, älska (dåtid han)
ﺃَﻥ
Uttal: 'an
Svensk översättning: att
Ordklass: blandat
ﺃَﺭﻗُﺺَ
Uttal: 'arquSa
Svensk översättning: att dansa
Ordklass: verb
person: jag
tempus: subjunktiv
Grundform
ﺭَﻗَﺺَ
raqaSa
att dansa (dåtid han)
Typ av fras: komplett mening

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.

Var det lätt att förstå?

Arabisk grammatisk analys är mycket roligt, tycker jag. Jag försöker ge så detaljerad information som möjligt, så att varje fras på webbplatsen kan ge bättre förståelse för arabisk grammatik. Samtidigt har jag inte gjort varje beskrivning för hand (det vore omöjligt eftersom det finns över tusen fraser på webbplatsen). Därför kan förklaringarna av exemelvis varför varje ord har ett visst kasus bli lite allmän.

Om du har förslag på hur jag kan göra beskrivningarna av fraserna på webbplatsen mer lättöverskådliga och användbara, maila gärna mig på info@esanna.se.