Vårt hus är ert hus.

Orden i Vårt hus är ert hus.

Nedan visas varje ord i frasen och vad ordet har för grammatik i just den här frasen.

ﺑَﻴﺘُﻨَﺎ
Uttal: baytunaa
Svensk översättning: hus
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ Läs mer (extern länk)
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion) Läs mer (extern länk)
genus: maskulinum Läs mer (extern länk)
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Subjektet (den första delen som är i bestämd form och som är den som beskrivs) har kasus nominativ. I denna typ av nominalfras har även predikatet (den andra, obestämda, delen som beskriver subjektet) kasus nominativ.
Grundform
ﺑَﻴﺖ
bayt
hus (singular, obestämd form, utan kasus)
Suffix
ْﻨَﺎ
naa
våran
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.
ﺑَﻴﺘُﻜُﻢ
Uttal: baytukum
Svensk översättning: hus
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ Läs mer (extern länk)
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion) Läs mer (extern länk)
genus: maskulinum Läs mer (extern länk)
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Subjektet (den första delen som är i bestämd form och som är den som beskrivs) har kasus nominativ. I denna typ av nominalfras har även predikatet (den andra, obestämda, delen som beskriver subjektet) kasus nominativ.
Grundform
ﺑَﻴﺖ
bayt
hus (singular, obestämd form, utan kasus)
Suffix
ْﻜُﻢ
kum
er (m)
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.
Typ av fras: nominalmening vars predikatsfyllnad är ett enda ord

En arabisk nominalmening består av två delar: subjekt och predikatsfyllnad. Predikatsfyllnaden beskriver subjektet. Subjektet är ett bestämt nomen. I denna typ av nominalmening är predikatsfyllnaden ett obestämt nomen, och subjektet kommer ofta före predikatsfyllnaden. Meningen behöver inget verb på arabiska eftersom verbet (är) är underförstått i denna typ av mening.

Var det lätt att förstå?

Arabisk grammatisk analys är mycket roligt, tycker jag. Jag försöker ge så detaljerad information som möjligt, så att varje fras på webbplatsen kan ge bättre förståelse för arabisk grammatik. Samtidigt har jag inte gjort varje beskrivning för hand (det vore omöjligt eftersom det finns över tusen fraser på webbplatsen). Därför kan förklaringarna av exemelvis varför varje ord har ett visst kasus bli lite allmän.

Om du har förslag på hur jag kan göra beskrivningarna av fraserna på webbplatsen mer lättöverskådliga och användbara, maila gärna mig på info@esanna.se.