Jag är inte imponerad.

Orden i Jag är inte imponerad.

Nedan visas varje ord i frasen och vad ordet har för grammatik i just den här frasen.

ﺃَﻧَﺎ
Uttal: 'anaa
Svensk översättning: jag
Ordklass: pronomen
ﻟَﺴﺖُ
Uttal: lastu
Svensk översättning: att inte vara
Ordklass: verb
person: jag
tempus: dåtid
Grundform
ﻟَﻴَﺲَ
layasa
att inte vara (dåtid han)
ﻣُﺘَﻌَﺠِّﺒﺎً
Uttal: muta3ajjiban
Svensk översättning: förbluffad, förvånad
Ordklass: adjektiv
kasus: ackusativ Läs mer
bestämdhet: obestämd form Läs mer
genus: maskulinum Läs mer
numerus: singular
Ackusativ har många användningsområden. Bland annat används det för objektet i en verb-mening. Det används också för att uttrycka bland annat tid och sätt. Det används också för predikativ till inkompletta verb som kaana.
Grundform
ﻣُﺘَﻌَﺠِّﺐ
muta3ajjib
förbluffad, förvånad (singular, obestämd form, utan kasus)
Typ av fras: komplett mening

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.

Var det lätt att förstå?

Arabisk grammatisk analys är mycket roligt, tycker jag. Jag försöker ge så detaljerad information som möjligt, så att varje fras på webbplatsen kan ge bättre förståelse för arabisk grammatik. Samtidigt har jag inte gjort varje beskrivning för hand (det vore omöjligt eftersom det finns över tusen fraser på webbplatsen). Därför kan förklaringarna av exemelvis varför varje ord har ett visst kasus bli lite allmän.

Om du har förslag på hur jag kan göra beskrivningarna av fraserna på webbplatsen mer lättöverskådliga och användbara, maila gärna mig på info@esanna.se.