Jag har en älskling.

Orden i Jag har en älskling.

Nedan visas varje ord i frasen och vad ordet har för grammatik i just den här frasen.

ﻋِﻨﺪِﻱ
Uttal: 3indii
Svensk översättning: hos, med
Ordklass: adverb
Suffix
ِْﻲ
ii
min
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.
ﺣَﺒِﻴﺐٌ
Uttal: Habiibun
Svensk översättning: älskling
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ Läs mer (extern länk)
bestämdhet: obestämd form Läs mer (extern länk)
genus: maskulinum Läs mer (extern länk)
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Subjektet (den del som är i bestämd form och som beskrivs) har kasus nominativ.
Grundform
ﺣَﺒِﻴﺐ
Habiib
älskling (singular, obestämd form, utan kasus)
Typ av fras: nominalmening vars predikatsfyllnad är en prepositions- eller adverbfras

En arabisk nominalmening består av två delar: subjekt och predikatsfyllnad. Predikatsfyllnaden beskriver subjektet. Subjektet är ett bestämt nomen. I denna typ av nominalmening är predikatsfyllnaden en inkomplett mening som antingen består av preposition + nomen eller adverb (ord för tid eller plats) + nomen. Meningen behöver inget verb på arabiska eftersom verbet (är) är underförstått i denna typ av mening.

Var det lätt att förstå?

Arabisk grammatisk analys är mycket roligt, tycker jag. Jag försöker ge så detaljerad information som möjligt, så att varje fras på webbplatsen kan ge bättre förståelse för arabisk grammatik. Samtidigt har jag inte gjort varje beskrivning för hand (det vore omöjligt eftersom det finns över tusen fraser på webbplatsen). Därför kan förklaringarna av exemelvis varför varje ord har ett visst kasus bli lite allmän.

Om du har förslag på hur jag kan göra beskrivningarna av fraserna på webbplatsen mer lättöverskådliga och användbara, maila gärna mig på info@esanna.se.