Han har ett långt liv som jordbrukare bakom sig.

Orden i Han har ett långt liv som jordbrukare bakom sig.

Nedan visas varje ord i frasen och vad ordet har för grammatik i just den här frasen.

ﻟَﺪَﻳﻪُ
Uttal: ladayhu
Svensk översättning: med
Ordklass: adverb
ﺧِﺒﺮَﺓٌ
Uttal: khibratun
Svensk översättning: erfarenhet
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ Läs mer (extern länk)
bestämdhet: obestämd form Läs mer (extern länk)
genus: femininum Läs mer (extern länk)
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.
Grundform
ﺧِﺒﺮَﺓ
khibra
erfarenhet (singular, obestämd form, utan kasus)
ﻃَﻮِﻳﻠَﺔٌ
Uttal: Tawiilatun
Svensk översättning: lång
Ordklass: adjektiv
kasus: nominativ Läs mer (extern länk)
bestämdhet: obestämd form Läs mer (extern länk)
genus: femininum Läs mer (extern länk)
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.
Grundform
ﻃَﻮِﻳﻞ
Tawiil
lång (singular, obestämd form, utan kasus)
ﻙَ
Uttal: ka
Svensk översättning: liksom, som
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv Läs mer (extern länk)
Sitter ihop med ordet som kommer efter.
ﻣُﺰَﺍﺭِﻉٍ
Uttal: muzaari3in
Svensk översättning: lantbrukare
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv Läs mer (extern länk)
bestämdhet: obestämd form Läs mer (extern länk)
genus: maskulinum Läs mer (extern länk)
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition Läs mer (extern länk)
Grundform
ﻣُﺰَﺍﺭِﻉ
muzaari3
lantbrukare (singular, obestämd form, utan kasus)
Typ av fras: komplett mening

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.

Frasen är hämtad från: Språkrådet

Var det lätt att förstå?

Arabisk grammatisk analys är mycket roligt, tycker jag. Jag försöker ge så detaljerad information som möjligt, så att varje fras på webbplatsen kan ge bättre förståelse för arabisk grammatik. Samtidigt har jag inte gjort varje beskrivning för hand (det vore omöjligt eftersom det finns över tusen fraser på webbplatsen). Därför kan förklaringarna av exemelvis varför varje ord har ett visst kasus bli lite allmän.

Om du har förslag på hur jag kan göra beskrivningarna av fraserna på webbplatsen mer lättöverskådliga och användbara, maila gärna mig på info@esanna.se.